Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Nordiske humanister var samlet til seminar i Helsinki tidligere denne måneden. På bildet ser vi blant annet Human-Etisk Forbunds styreleder Tom Hedalen (nummer tre fra venstre) og generalsekretær Kristin Mile (til høyre for den rødkledde Maarit Fredlund fra finske Fritenkerne). Humanistisk Samfunds Lone Ree Milkær helt forrest.
 Foto: Arnfinn Pettersen

Nordiske humanister var samlet til seminar i Helsinki tidligere denne måneden. På bildet ser vi blant annet Human-Etisk Forbunds styreleder Tom Hedalen (nummer tre fra venstre) og generalsekretær Kristin Mile (til høyre for den rødkledde Maarit Fredlund fra finske Fritenkerne). Humanistisk Samfunds Lone Ree Milkær helt forrest. Foto: Arnfinn Pettersen

Nordiske humanister samlet ut mot dansk blasfemilov

De nordiske humanistorganisasjonene har gått sammen og oppfordrer i dag den danske regjeringen om å avskaffe den danske blasfemiparagrafen.

Publisert:

Sist oppdatert: 21.03.2017 kl 13:34

Da en mann i Danmark ble tiltalt for blasfemi i februar i år, var protestene unisone fra den internasjonale humanistbevegelsen. Både de danske humanistene, de norske og det internasjonale humanistforbundet fordømte tiltalen.

Den danske blasfemiparagrafen hadde i likhet med den norske – som ble fjernet i 2015 – vært sovende og ikke i bruk siden 1971. Men facebook-brukeren «John Salvesens» (trolig en anonym profil) koranbrenning og påfølgende deling av filmen i Facebook-gruppa «Ja til frihed – nej til Islam», førte altså til tiltale etter paragrafen.

Viktig symbolbetydning

Nå har alle de sju nordiske humanistorganisasjonene kommet med en felles uttalelse mot blasfemilovgivningen i Danmark – og tilsvarende lover i Finland og på Færøyene. Uttalelsen er sendt den danske justisminister og danske kirkeminister og alle de danske folketingspartienes talspersoner for disse saksområdene.

Lone Ree Milkær, som i helgen ble gjenvalgt som leder av danske Humanistisk Samfund, mener fellesuttalelsen har en viktig symbolsk betydning.

– Uttalelsen handler ikke bare om den danske blasfemiparagrafen, men også om de andre nordiske landene som fortsatt har blasfemiparagraf, Finland og Færøyene. Det er viktig fordi vi som nordiske land har en forpliktelse til å gå foran å vise at slike bestemmelser ikke hører hjemme i lovgivningen. For vi ser denne type lovgivning brukes mye i en del andre land. Dette handler ikke om at en dansk idiot skal i fengsel fordi han har gjort noe åndssvakt, men om symbolverdien i det. Det handler om å signalisere at religion ikke bør ha særstilling i forhold til ytringsfriheten verken i den danske eller andre lands lovgivning.

I november sluttet alle de sju nordiske humanistorganisasjonene til et felles nordisk humanistmanifest, og nå fortsetter de altså samarbeidet.

– Tror du et slikt samlet utspill fra humanistbevegelsen i Norden kan ha betydning?

– Ja, det tror jeg. Det har en sterkere betydning enn bare et dansk utspill vil ha. Det er en symbolverdi i nordisk sammenstilling. Tradisjonelt har de nordiske landene stått sterkere når de har stått sammen. Så det har sterk signalverdi.

– Blasfemi kan føre til dødsstraff i flere land i verden. Derfor er det viktig at alle de nordiske landene tar et klart og entydig standpunkt mot denne typen lovgivning. Vi trenger blasfemi som et middel til å kritisere religiøs makt, og det er ikke et demokratisk land verdig å ha et særskilt forbud mot dette, sier styreleder i Human-Etisk Forbund, Tom Hedalen.

Islamfiendtlig selskap?

Det at slike utspill kan bli tatt til inntekt for grupperinger som først og fremst er opptatt av å angripe religiøse mennesker heller enn å komme med rasjonell kritikk av religion, er hun tydelig på at ikke bør være til hinder for å si tydelig ifra.

– Blasfemiparagrafen handler heller ikke bare om islam. Noen ganger må man se ting prinsipielt – og ta prinsipielle standpunkt. Og så handler det ikke om å skille mellom rasjonell og irrasjonell kritikk av religion. Dette handler om ytringsfrihet, og da må man faktisk også kunne komme med irrasjonell kritikk av religion. Man skal ha lov til å kritisere religion slik man har lov til å kritisere alt mulig annet, sier hun.

Dansk lovgivning har, som den norske, både rasisme- og injurielovgiving som beskytter individer mot ærekrenkelser og hatefulle ytringer.

Paneldebatt om blasfemi

Som en følge av den danske blasfemitiltalen er Lone Ree Milkær invitert til den polske ateistkonferansen «For retten til å velge» i slutten av mars, der hun skal delta i en panelsamtale om blasfemi, apostasi, sekularisme og ateisme. Ikke minst overfor forfulgte humanister, ateister, annerledes-religiøse og religionskritikere i land med mer alvorlig straff for blasfemi, har arbeidet mot det som henger igjen av blasfemilovgivning i Norden betydning.

Kommentarfeltet er stengt mellom kl 23:00 og kl 06:00 norsk tid.