Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Fødeavdelingen krysser fortsatt av for statskirken, men det skal det snart bli en slutt på, lover de. Skjemaene i bildet er fra forrige gang vi skrev om dette, i 2014.
 Foto: Shutterstock + Fritanke.no

Fødeavdelingen krysser fortsatt av for statskirken, men det skal det snart bli en slutt på, lover de. Skjemaene i bildet er fra forrige gang vi skrev om dette, i 2014. Foto: Shutterstock + Fritanke.no

Nok en HEF-ansatt fikk invitasjon til dåp – kilden er trolig fødeavdelingen

- I travle tider ser jeg ikke bort fra at dette glipper, sier leder ved fødeavdelingen på Ullevaal sykehus i Oslo.

Publisert:

Sist oppdatert: 09.06.2017 kl 15:12

I april 2014 dokumenterte Fritanke.no at det er mye rot med skjemaene som fylles ut på Fødeavdelingen ved Ullevaal universitetssykehus når det gjelder foreldres tros- og livssynstilhørighet.

I skjemaene er det ofte krysset av for «statskirken», samtidig som det er skrevet noe helt annet i feltet til høyre, for eksempel «muslim», «ateist», «human-etiker», «buddhist» eller lignende.

Avkryssing for «statskirken» i skjemaet fører til at det blir gitt beskjed til Den norske kirke, hvorpå de sender ut informasjon om dåp.

– Det er mye rot med dette, men vi har ikke kapasitet til å dobbeltsjekke alt. Noen ganger stopper vi utsending på grunn av åpenbare feil, sa leder for Kirketorget i Oslo, Britt Holmeide, til Fritanke.no i april 2014. Det er Kirketorget som sender ut dåpsinvitasjoner i hovedstaden.

– Pussig at de legger til grunn av vi er statskirkemedlemmer

For tre år siden fikk HEF-ansatte Christoffer Bekeng Katt-Ugle Larsen og kona Mari-Marthe Katt-Ugle Apenæs, invitasjon til dåp selv om ingen av dem er medlem i Den norske kirke.

Nå har det samme skjedd med HEF-ansatte Irene Kosberg Skagestad. Hun fødte sitt andre barn i april i år. Verken hun eller barnefaren er medlem i Den norske kirke.

Likevel fikk foreldrene noen uker etter fødselen invitasjon til dåp i Den norske kirke. Årsaken er høyst trolig at Fødeavdelingen nok en gang krysset av for «statskirken» i skjemaet Melding om fødsel, selv om foreldrene ikke er kirkemedlemmer.

Skagestad synes det er pussig at fødeavdelingen fortsatt nærmest tar det for gitt at folk er medlem i statskirken

– Stat og kirke er i ferd med å bli skilt, men likevel legger fødeavdelingen nærmest til grunn at alle er medlemmer i kirken, sier Skagestad til Fritanke.no.

Det er nå to personer ansatt i Human-Etisk Forbund som har opplevd dette med få års mellomrom.

– Det er jo påfallende at dette har skjedd med oss begge. Det kan tyde på at dette er toppen av isfjellet, sier Skagestad.

Hun understreker at det ikke akkurat er verdens største overgrep å få tilsendt invitasjon til dåp, men synes likevel det er merkelig at fødeavdelingen krysser av for «statskirken» når de ikke har noen indikasjoner på at foreldrene faktisk er medlemmer i Den norske kirke.

– På Helsekort for gravide står det at jeg jobber i Human-Etisk Forbund og ingenting om «statskirken». Likevel krysser de altså av for at jeg er statskirkemedlem, sier hun.

Skagestad understreker at hun er veldig fornøyd med Fødeavdelingen på Ullevaal ut over dette.

– Fikk du noen gang se en utskrift av skjemaet Melding om fødsel etter fødselen?

– Nei det fikk vi ikke.

Irene Kosberg Skagestads Helsekort for gravide, inneholder ingen opplysninger om at hun er medlem i Den norske kirke. Derimot står det at hun er ansatt i Human-Etisk Forbund.

Irene Kosberg Skagestads Helsekort for gravide, inneholder ingen opplysninger om at hun er medlem i Den norske kirke. Derimot står det at hun er ansatt i Human-Etisk Forbund.

– Dette er ikke et stort tema på Fødeavdelingen

Forrige gang vi skrev om dette, i 2014, beklaget avdelingsleder ved Fødeavdelingen, Kirsti Hjelle, det som hadde skjedd. Hun lovet å sjekke opp saken og rydde opp hvis det hadde blitt gjort en feil.

Nå, tre år senere, beklager hun nok en gang.

– At det kan skje feil ser jeg ikke bort ifra. Skjemaet som i dag printes ut og sendes Skatteetaten skal vises foreldrene før det sendes, men i travle tider ser jeg ikke bort fra at dette glipper. Vi må i så fall beklage dette. Dette er ikke et stort tema på Fødeavdelingen, skriver Hjelle i en epost til Fritanke.no.

Hjelle forteller at fødeavdelingenes og Skatteetatens rolle i å registrere tros- og livssynstilhørighet ikke er avviklet, selv om vi ikke har noen «statskirke» i Norge lenger.

Hun kan imidlertid fortelle at det er endring på gang. Ganske snart skal ikke fødeavdelingen lenger ha noe ansvar for å registrere nybakte foreldres trostilhørighet.

– Skatteetaten skal legge om personnummersystemet i Norge i 2018. Når dette kommer skal jordmødrene bestille personnummer online i det øyeblikket barnet er født, og da faller spørsmålet om religiøs tilhørighet bort. Vi ønsker å kvitte oss med oppgaven og ser at i løpet av forholdsmessig kort tid er saken løst, forteller hun.

Hjelle bekrefter at det er skjemaet Helsekort for gravide fra helsestasjonen som er kilden til registreringen av foreldrenes livssynstilhørighet på skjemaet Melding om fødsel.

– Disse opplysningene videreføres til vårt elektroniske fødedatasystem, forteller hun.

Det er viktig å presisere at det ikke er noe som tyder på at feilutfylling av denne typen fører til at folk feilaktig blir medlemmer i Den norske kirke.

Fra nå av skal kirken bruke medlemsregisteret

Det er Kirketorget i Oslo som fram til nå har sendt ut invitasjoner til dåp i hovedstaden. Leder for Kirketorget, Britt Holmeide, kan imidlertid fortelle at de nå helt nylig har sluttet med dette.

– Vi sluttet å sende ut invitasjoner etter påske. Vi får ikke lenger meldingene fra fødeavdelingene om nyfødtes tilhørighet til kirken. Fra nå av er det opp til den enkelte menighet å sende ut dette, og da må de bruke medlemsregisteret, ikke disse meldingene fra fødeavdelingen sier hun.

Hun legger til at det fortsatt er i støpeskjeen hvordan dette skal løses i praksis.

– Vi ønsker selvsagt fortsatt å invitere til dåp, men det er ikke bestemt helt hvordan det skal organiseres, sier Holmeide.

Vær velkommen til å delta i debatt på Fritanke.no. Vi ønsker en saklig og begrunnet debatt. Skarp kritikk må gjerne fremmes, men vi forventer at debattanter overholder alminnelig folkeskikk og norsk lov. Kommentarer som bryter med dette, kan bli slettet uten varsel eller begrunnelse. Fri tanke forbeholder seg retten til å svarteliste brukere ved spamming, personangrep, usaklige kommentarer og lignende.

Vi forbeholder oss retten til å sitere kommentarer fra Fritanke.no i Fri tankes papirutgave.

blog comments powered by Disqus