Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk

Line Harsheim: Gjør døren høy, gjør porten vid

#Hvis et styremedlem aldri kan delta i en uformell debatt som indirekte eller spontant dreier seg om HEF uten å skjule seg bak et feigt slør av anonym...

Publisert:

Sist oppdatert: 11.03.2008 kl 14:29

Hvis et styremedlem aldri kan delta i en uformell debatt som indirekte eller spontant dreier seg om HEF uten å skjule seg bak et feigt slør av anonymitet, skjønner jeg at Sara Azmeh Rasmussen synes at det er lavt under taket, skriver Line Harsheim.

Publisert: 11.3.2008

Det er veldig trist at Sara Azmeh Rasmussen trekker seg fra styret i HEF. At hun også melder seg ut av HEF er mer enn trist; det viser at Sara Azmeh Rasmussen har rett i at det ikke er takhøyde og rom for meningsforskjeller i HEF. Hun er nå presset ut av HEF's hovedstyre fordi hun har deltatt i en uformell internet-diskusjon.

Sara Azmeh Rasmussen var en ganske perifer deltaker i debatten på document.no. Azmeh Rasmussen startet ikke debatten og hadde bare noen få innlegg. Lars Gule deltok også i debatten, og i motsetning til Azmeh Rasmussen var han meget aktiv. Tidlig i debatten kom et ganske skarpt og kritisk innlegg mot HEF generelt, og mot HEFs pressesjef Jens Brun-Pedersen spesielt, fra en anonym deltaker. Lars Gule gikk sterkt imot denne kritikken. Azmeh Rasmussens innlegg støttet kritikken mot Jens Brun-Pedersen.

Det var det hele. Såvidt jeg kunne se fremgikk det ikke av Sara Azmeh Rasmussens innlegg at hun var styremedlem i HEF. Jeg oppfattet henne som en meningsberettiget privatperson i debatten i document.no, på linje med Lars Gule og de andre debattantene. Her har vi å gjøre med en uformell internet-debatt, hvor mange av debattantene var anonyme.

Hvis et styremedlem i HEF aldri kan delta i en uformell debatt som indirekte eller spontant dreier seg om HEF uten å skjule seg bak et feigt slør av anonymitet, skjønner jeg at Sara Azmeh Rasmussen synes at det er lavt under taket. Under slike betingelser blir det vanskelig å være styremedlem med egne tanker i HEF.

Paradoksalt nok oppfordret Lars Gule kritikerne til å melde seg inn i HEF og å delta aktivt i et lokallag, slik at de kunne påvirke HEF innenfra. Dette er vel nøyaktig hva Sara Azmeh Rasmussen har forsøkt. Men hva har skjedd med henne? Har hun blitt gitt anledning til å påvirke? Sara melder seg inn i HEF og deltar kanskje aktivt i sitt lokallag. Lokallaget er sannsynligvis begeistret for dette nye, engasjerte medlemmet, og hun får derfor reise som deres representant til årsmøtet. Her blir hun valgt inn i sentralstyret, trolig fordi hun er aktiv og engasjert. Men fra dette øyeblikket er også Saras kritiske røst lagt død. Hun ønsker å få gehør for sine synspunkter men har ikke støtte fra de andre styremedlemmene. Hun kommer naturlig nok i opposisjon. Hun får i tillegg beskjed om at hun ikke kan gi uttrykk for sin frustrasjon. I styret har Sara kommet i en konflikt mellom egne synspunkter og lojaliteten til en enhetlig fasade utad. Hun må naturlig nok forkaste fasaden for å beholde sin integritet.

Arnfinn Pettersen gir oss sin mening om denne saken i Et styrevervs begrensninger. Ifølge ham bør man bli ansatt i HEF hvis man ønsker å ha innflytelse. Det er vel å sette saken på hodet. Man burde bli medlem av HEF for å ha inflytelse, ikke ansatt. Og det var jo akkurat dette Sara Azmeh Rasmussen gjorde. De ansatte er betalt for å gjøre det styret bestemmer. At de ansatte skal kunne "forme forbundet i sitt bilde" som Pettersen kaller det, er absurd.

På Fritanke.no har Arnfinn Pettersen, via sin blogg, nærmest ubegrenset mulighet til å utfolde seg, enten sakene er aktuelle saker for HEF, eller bare mer eller mindre tåpelige innlegg om forhold i det norske samfunn. Jeg antar at de fleste utspill ikke har vært drøftet i styremøter, men er hans egne, personlige meninger om dette og hint. Burde vi ikke ha gitt Sara Azmeh Rasmussen samme mulighet til å presentere sine synspunkter og til å skape debatt? Kanskje et styreverv ikke var noe for henne. Burde vi ikke allikevel ha tatt vare på henne slik at hun kunne være en viktig bidragsyter i HEF?

Det er 80.000 organiserte muslimer i Norge. Det er 72.000 medlemmer i HEF. Nesten hver eneste dag blir det skrevet noe om muslimer og islam i norske aviser. HEF hører vi sjelden noe om. Sara Azmeh Rasmussen bidro til at HEF igjen kom på dagsorden.

Hele denne saken startet med en kronikk i Aftenposten. Det var en kronikk om meningsterror. Er ikke det som har skjedd med Sara Azmeh Rasmussen nøyaktig samme form for meningsterror som Usman Rana beskriver?

Line Harsheim

Debatt Vis flere

DEBATT: Trenger alle livssyn å være gjensidig ekskluderende?

– Forsvarer jeg en bredere livssynsdefinisjon enn Gran? På en måte, ja, på andre måter, ikke nødvendigvis, skriver Arild Tornes.