Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Vestvågøy har vakker natur og konfirmasjonsundervisning i skoletida. Snart kan det bli slutt på det siste.
 Foto: Wikimedia commons@Paal Svendsen

Vestvågøy har vakker natur og konfirmasjonsundervisning i skoletida. Snart kan det bli slutt på det siste. Foto: Wikimedia commons@Paal Svendsen

Lærere ber Lofot-kommune stoppe konfirmantundervisning i skoletida

– Dette er et problem for undervisningen, sier lærerne i Vestvågøy kommune. De blir sittende igjen med nesten tomme klasserom når presten kommer.

Publisert:

Sist oppdatert: 30.08.2018 kl 10:35

Vestvågøy kommune i Lofoten er en av svært få norske kommuner som fortsatt tillater konfirmantundervisning i skoletida. Ordningen praktiseres bare på en av skolene i kommunen – Bøstad skole.

Nå har lærerkollegiet i kommunen sendt et brev til rådmannen der de ber om at praksisen opphører. Ifølge Lofotposten går rundt 25 ordinære skoletimer tapt på grunn av konfirmasjonsundervisning i løpet av høst og vårsemesteret. Dette mener lærerne er et problem for undervisningen.

Når presten kommer, forsvinner det store flertallet i klassen og sitter lærerne igjen med bare noen få elever. Og selv om de strengt tatt kan gjøre det, føler ikke lærerne det blir riktig å fortsette med vanlig undervisning, kan vi lese.

Avlyst undervisning for ikke-konfirmanter

Derfor blir det ingen undervisning på de få elevene som blir igjen. De får bare «tilsyn».

– Vi vet av erfaring at foreldre forventer at deres elever som går glipp av undervisning på grunn av konfirmasjonsundervisning, ikke skal gå glipp av undervisning. Vi har endt opp med tilsyn til de elevene som er igjen på skolen fordi vi ikke kan gå gjennom undervisning slik vi har planlagt, skriver tillitsvalgt May Wenche Husebø i Utdanningsforbundet ved Bøstad skole i brevet til kommunen, ifølge Lofotposten.

Prest i Lofoten, Harold Holtermann, tror imidlertid ikke konfirmasjonsundervisningen er noe problem.

– Jeg har vel ikke inntrykk av at dette er en stor belastning. Konfirmasjonstimene fordeles over flere fag. Praksisen er en langvarig tradisjon, sier han til Lofotposten.

Ikke lange avstander

Hvis rådmannen i Vestvågøy, på grunn av brevet fra lærerne, velger å ta saken opp med kommunestyret, kan det bli ny behandling av saken. Sist saken var oppe, i juni 2016, ble et forslag om å stoppe praksisen nedstemt med 19 mot 17 stemmer.

Nå håper Tone Stokka i Lofoten lokallag av Human-Etisk Forbund at politikerne vil snu.

– Ja, jeg håper saken har modnet siden den gang, og at politikerne i Vestvågøy skjønner at tiden har løpt fra denne ordningen, sier hun.

– Det har jo vært et kommunevalg siden sist. Har de som stemte mot forrige gang vunnet oppslutning?

– Det har jeg ikke undersøkt, men vi kan jo håpe det. Og så håper jeg selvsagt det vil veie tungt for dem at lærerne nå engasjerer seg, og sier klart fra om hvordan dette ødelegger for undervisningen, sier hun.

Hovedargumentet for å fortsette med konfirmasjonsundervisning i skoletida på Bøstad skole er at det er så lange avstander i skolekretsen. Det synes Tone Stokka er et dårlig argument.

– Det er bare tull. Avstandene på Vestvågøy er ingenting sammenlignet med mange andre kommuner i Norge, som ikke har en slik ordning. Konfirmasjonsundervisning må skje på fritida. Det finnes kort sagt ingen fornuftige grunner til å fortsette med dette, sier hun.