Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Torkel Brekke, Inge Lønning og Øystein Elgarøy var ikke enig om alt under et debattmøte om religion og vitenskap på Litteraturhuset i Oslo i går kveld.

Torkel Brekke, Inge Lønning og Øystein Elgarøy var ikke enig om alt under et debattmøte om religion og vitenskap på Litteraturhuset i Oslo i går kveld.

- Innskrenket og fordummende

Inge Lønning hadde lite til overs for Øystein Elgarøys forsøk på å avkreve religionen rasjonelle argumenter for Guds eksistens, under et møte på Litteraturhuset i Oslo i går.

Publisert:

Sist oppdatert: 24.09.2009 kl 13:39

I går var det debatt om Darwin og religion på Litteraturhuset i Oslo. Torkel Brekke holdt først en innledning om hvordan religiøse av ulike valører har forholdt seg til Darwin historisk sett. Så kom teolog og avtroppende stortingsrepresentant for Høyre, Inge Lønning, og slo innimellom en del historiske betraktninger fast at det ikke er noe problem å forene Bibelen med Darwins evolusjonslære. Så langt rådet enigheten.

Men deretter var turen kommet til professor i astrofysikk Øystein Elgarøy. Han slo først fast at han ikke hadde så mye å bidra med hvis temaet skal være "forholdet mellom evolusjon og religion gjennom 150 år". Det som opptok han mest var om troen på Gud er forenelig med evolusjon.

- Det er ingen tvil om at mennesker både klarer å tro på Gud og å akseptere Darwin. Og ære være dem for det. Men at de to er forenlige i praksis betyr ikke at de er det i prinsippet. Spørsmålet er om evolusjon faktisk er forenlig med troen på en Skaper, ikke om folk klarer å ha begge tanker i hodet samtidig, sa Elgarøy.

Hans mente det er en fundamental motsetning mellom de to, og at når religionen gjør krav på å besitte viktig kunnskap om virkeligheten, deriblant Guds eksistens, så må man finne seg å gå den strevsomme veien gjennom observasjon, analyse og diskusjon. Men det greier de ikke, konstaterte han.

- Ofte snakker de religiøse om "andre kilder til kunnskap". Men hva slags kilder er dette? For å si det brutalt, dreier det seg om åpenbaringer, personlige opplevelser og ønsketenkning. Mennesker tror at Gud finnes og elsker dem og at Jesus døde for deres synder og sto opp igjen fordi Bibelen sier at det er slik, fordi de tror Gud har fortalt det direkte til dem, og fordi de synes det er en vakker historie og ønsker at den er sann. For meg virker det opplagt at dette ikke er en pålitelig måte å skaffe seg kunnskap på, slo Elgarøy fast.

Les hele Øystein Elgarøys innlegg nederst i denne saken.

- Innskrenket og fordummende

Inge Lønning hadde lite til overs for Elgarøys innledning.

- Er Elgarøys religionsforståelse interessant? Jeg synes ikke det. Jeg mener den er innskrenket og fordummende. Elgarøy ser bort fra det som er viktigst med religionen, nemlig at den er et sosialt system, et rituelt fellesskap, en tolkningstradisjon og veldig mye mer. Det blir litt for billig å avfeie religion som ønsketenkning. Religion er et forsøk på å komme til rette med sin egen eksistens. Å redusere religion til et spørsmål om "finnes det en Gud", er meningsløst, mente han.

Både medinnleder Torkel Brekke og flere av de som tok ordet fra salen sluttet seg til Lønnings syn.

Den eneste fra salen som reiste seg opp og støttet Elgarøy, var Lars Gule, tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund.

- Elgarøys stiller spørsmål som er helt sentrale for religionen. De kravene religionen gjør på å beskrive virkeligheten - deriblant at det faktisk finnes en Gud - er helt sentrale hvis det er slik at religionen skal ha noen relevans for hvordan folk lever livene sine. Å kritisere dette virkelighetsbildet kan ikke avfeies som irrelevant, sa Gule.

Han kritiserte også teologenes stadige forsøk på å abstrahere gudsbegrepet for å ugyldiggjøre kritikk av det personlige, tilstedeværende gudsbegrepet.

- Hvis det er slik at gudsbegrepet til Den norske kirke, for eksempel, er så abstrakt som teologene vil ha det til, hvorfor er det ikke dette abstrakte gudsbegrepet som blir forkynt i landets kirker? spurte Gule.

Han konstaterte at den guden de aller fleste kristne tror eksisterer i virkeligheten, og som Den norske kirke i praksis forkynner, er nettopp den personlige, bevisste guden som har skapt verden, som man kan be til, og som har makt til å gripe inn i sitt skaperverk.

- Så lenge kirken selv opererer med et slikt gudsbegrep, kan det vel ikke være irrelevant å kritisere nettopp dette? undret Gule.

- Jeg er bare ute etter sannheten

Elgarøy reagerte også på kritikken fra Lønning.

- Lønning misforstår når han gir inntrykk av at jeg er ute etter religion som system. Det eneste jeg er ute etter å finne ut av, er om det finnes en Gud i virkeligheten. Jeg er selvsagt klar over at religion handler om veldig mye mer enn dette, men det er nå engang dette jeg er opptatt av, nemlig om det finnes en gud i virkeligheten, og om vi har noen mulighet for å finne det ut, sa han.

I sitt svarinnlegg beskyldte Inge Lønning Elgarøy og Gule for å være "logiske empirister", en diskreditert vitenskapelig retning som på 50- og 60-tallet gikk langt i å fornekte eksistensen av alt som ikke lar seg påvise naturvitenskapelig.

- Elgarøy og Gule gjør seg til talspersoner for den logiske empirismen. Dette er et svært begrenset perspektiv hvis man skal beskrive bredere aspekter ved menneskelivet. En slik tankegang er bare i stand til å fange en liten flik av det som gjør oss til mennesker, konstaterte Lønning.

Torkel Brekke sluttet seg til dette og understreket at mystikere og mange andre religiøse ikke nødvendigvis så opptatt av sannhet, men av å oppleve. Derfor er det en kategorifeil å bare snakke om sannhet når man diskuterer religion, mente han.

Øystein Elgarøy måtte deretter nok en gang innvende at det nettopp er sannhetsgehalten i de religiøse påstandene han er opptatt av. Ikke alt det andre.

- Skal det ikke være lov til å diskutere sannhetsgehalten fordi det er så mange andre ting å snakke om? Jeg slutter aldri å forundre meg over den tilsynelatende totalt manglende interessen blant religiøse til å seriøst diskutere egne virkelighetsbilder, slo han fast.

HTML .fb_share_link {
PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 20px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: url(http://static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif?2:26981) no-repeat left top; HEIGHT: 16px; PADDING-TOP: 2px
}

Del på Facebook
Les kommentar fra Lars Gule om saken