Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Andelen amerikanske ungdommer som sier at religion ikke er viktig for dem, har steget spesielt raskt de siste 10-15 årene.

Andelen amerikanske ungdommer som sier at religion ikke er viktig for dem, har steget spesielt raskt de siste 10-15 årene.

Religion mister ungdommen i USA

Bred amerikansk forskning over et langt tidsspenn bekrefter trenden: Ungdom har knapt vært mindre religiøse enn nå. Forskerne gir individualisering og internett skylda.

Publisert:

Sist oppdatert: 04.06.2015 kl 08:39

Undersøkelsen Monitoring the Future er utført fra 1975 til 2014. Over 11 millioner mennesker har svart i løpet av årene. Forskerne har også noen tall helt fra 1966. Bildet som danner seg er ikke til å ta feil av. Ungdom mellom 13 og 18 år har aldri vært mindre religiøse enn nå.

Det er en forskergruppe ved San Diego State University som har analysert dataene fra Monitoring the Future. Artikkelen deres er publisert i tidsskriftet Plos One, og ble offentliggjort i mai. En av forskerne bak artikkelen, Jean M. Twenge, sier i en pressemelding at sammenligningen av samme aldersgruppe over lang tid viser at dette faktisk handler om en kulturell endring, og ikke kan bortforklares med at «de unge alltid har vært sånn».

Tallene viser at 75 prosent flere av de som var 17-18 år i 2014 svarte at religion «ikke er viktig i det hele tatt», enn hva samme aldersgruppe oppga på slutten av 70-tallet. Dobbelt så mange i aldersgruppa svarer i dag at de aldri oppsøker religiøse arrangement, sammenlignet med samme periode. Sammenlignet med tidlig på 80-tallet er det dobbelt så mange 17-18-åringer i 2010 som svarer at de ikke har noen religion.

Sammenlignet med 90-tallet, fant Jean M. Twenge &co tjue prosent færre som beskrev seg selv som «over gjennomsnittet spirituell». Dette antyder at den reduserte oppslutningen rundt tradisjonell religion ikke har blitt erstattet av mer nyreligiøs åndelighet, heter det i pressemeldingen fra forskerne.

– De som er født på 80- og 90-tallet er vesentlig mindre religiøse enn de som ble født på 40- og 50-tallet («boomers») og de som ble født på 60- og 70-tallet («GenX’ers»). Flere av dagens ungdommer forlater religion før de blir voksne, og stadig flere vokser opp uten religion, sier hun.

Mer individualisme

Til tross for at statistikken bare viser hvordan ting utvikler seg, og ikke kan si noe om årsakene til utviklingen, prøver forskerteamet fra San Diego State University også å forklare det som skjer.

Jean M. Twenge mener det handler om at individualismen står sterkere blant de unge i dag enn før. Hovedkraften bak ateismens appell til de unge, konstaterer hun, handler om at de er mer selvopptatte enn før. De lar seg i mindre grad lar seg styre av kollektivet. Twenge kaller ungdom født på 80- og 90-tallet for «rettighetsgenerasjonen», og beskriver dem som tolerante, selvsikre, åpne og ambisiøse, men også frakoblet, selvnytende, anspente og mindre tillitsfulle enn før. Hun har skrevet en bok om temaet, med tittelen «Generation Me».

– Individualismen setter selvet først. Det passer ikke så godt sammen med det å forplikte seg til institusjoner og andre mennesker, som organisert religion ofte handler om. Når individualismen blir stadig sterkere i USA, er det ikke urimelig å forvente at det går nedover med religion, sier hun.

Studien konstaterer også at ungdommer snur seg bort fra religion på grunn av at de i stigende grad mener at religiøse virkelighetsoppfatninger er i konflikt med vitenskapen.

– Det er mulig debattene om å undervise i kreasjonisme og «intelligent design» i skolene har drevet en del unge bort fra religion, heter det i studien.

Nedgangen for religion i USA har blitt dokumentert i mange andre studier også, som vi har skrevet om i Fritanke.no flere ganger.

Les hele artikkelen til Jean M. Twenge &co her.

Kan skyldes internett og færre religiøse familier

Allen Downey, som er professor i statistikk ved Olin College of Engineering, har forsket på andre faktorer som kan forklare at stadig flere oppgir å være uten religiøs tilknytning. Han finner blant annet en klar statistisk samvariasjon mellom veksten i bruken av internett fra rundt 1990, og nedgangen i religiøs tilknytning.

Når Downey går inn i tallene, finner han at veksten i internettbruk statistisk sett forklarer 25 prosent av frafallet i religion. Statistikken viser også at færre vokser opp i religiøse familier. Dette forklarer ytterligere 25 prosent, sier Downey. Økt utdanningsnivå i befolkningen forklarer fem prosent i tillegg. Andre forklarende faktorer har han ikke funnet. Det betyr at 45 prosent av veksten blant de ikke-religiøse forblir uforklart i Downeys statistiske analyse, leser vi i MIT Technology Review.

Nå innebærer selvsagt ikke statistisk korrelasjon at det er noen nødvendig årsakssammenheng, men Downey mener likevel det er rimelig å antyde at økning i nettbruk og nedgang i religiøs oppdragelse kan være årsak til nedgangen i religiøs tilknytning. Han har gått gjennom en del andre mulige årsaker til nedgangen i religion, uten å finne noen tilsvarende korrelasjon. Det gjelder for eksempel endringer i inntekt, sosioøkonomisk status eller bosted.

– Korrelasjon gir oss et hint om at det kan være en årsakssammenheng, spesielt hvis vi kan fjerne alternative forklaringer eller har grunner til å tro at de alternative forklaringene er mindre sannsynlige, sier han til MIT Technology Review.

Kommentarfeltet er stengt mellom kl 23:00 og kl 06:00 norsk tid.