Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Det provoserer at Ubaydullah Hussain fikk dele sitt syn på situasjonen i Syria og Irak i VG.
 Foto: Skjermpdump VGTV

Det provoserer at Ubaydullah Hussain fikk dele sitt syn på situasjonen i Syria og Irak i VG. Foto: Skjermpdump VGTV

Ber muslimene rydde opp selv

Religionsforsker Lars Gule tror det er vanskelig for sekulære å påvirke islamske ekstremister.

Publisert:

Sist oppdatert: 20.08.2014 kl 10:11

– Det er en spesiell tolkning av islam, som blant muslimer kan imøtegås med at den ikke representerer religionen. Et sekulært svar vil være at holdningene er i strid med både menneskeverd og grunnleggende menneskerettigheter, sier forsker Lars Gule.

I helgen publiserte VGTV et lengre intervju med talsperson for Profetens Ummah, Ubaydullah Hussain det han uttalte sin støtte til IS krigføring i Irak, samt kom med en rekke andre ekstreme utsagn.

Kunnskapsbasert kritikk

Gule mener det er viktig å ta avstand fra og på annet vis konfrontere både holdninger og menneskesynet som kom frem i intervjuet. Det være seg den verbale motstanden Hussain umiddelbart møtte i kommentarer og kronikker, den forestående demonstrasjonen mot krigshandlingene i Nord-Irak og Syria eller også i rettsvesenet i og med at Hussain har fått en ennå ikke rettskraftig dom for trusler og hatefulle ytringer.

– Hvilken effekt kan et intervju som det VG gjorde ha?

– De som er i miljøet til Profetens Ummah vil få en bekreftelse på at de har rett, og intervjuet styrker moralen innad i gruppen. Det kan også trekke inn omliggende personer; ikke fysisk, men ideologisk. I motsatt ende vil de islamofobe få bekreftet sine fordommer mot alle muslimer.

– Hvordan kan man møte disse holdningene uten at det samtidig støter bort dem man vil nå?

– Det er der utfordringene ligger. Man må opptre nyansert og unngå moralsk panikk. Det man sier må være basert på kunnskap om og forståelse for hva normale muslimer tror og praktiserer. Det vil gjøre det mulig å imøtegå slike uttalelser uten at det medfører polarisering.

Muslimske lederes ansvar

Gule er imidlertid tydelig på at det her hviler et særskilt ansvar på de muslimske miljøene og særlig religiøse ledere. Dette begrunner han med den kulturelle barrieren han og andre ikke-muslimer møter hos særlig innvandrere med kort botid i landet.

– Det er et samfunnsansvar for alle å ta avstand fra og konfrontere slike holdninger. Det er viktig at alle bidrar, men det betyr ikke at alle har like stor påvirkning. Moskeene og Islamsk Råd Norge har en sterkere stilling når det kommer til innflytelse i muslimske miljøer. Når Jan Bøhler og jeg uttaler oss når vi primært et norsk publikum, mens muslimske religiøse ledere lyttes det mer til blant dem som ikke leser VG.

Han roser derfor de mange muslimene som har uttalt seg sterkt imot Hussain i etterkant av intervjuet. Islamsk Råd skulle han derimot gjerne ha sett mer til.

– Islamsk Råd er ikke tydelige nok i sin kritikk. De har et behov for å bli tydeligere overfor særlig den norske opinionen. Det handler om vår oppfatning av muslimene i Norge.

Viser til Vårt Land

Redaktør Didrik Søderlind i bladet Humanist er enig med Gule i at den kritikken som kommer fra religionskritikere har liten betydning. Han tror det beste ville være om muslimene ryddet opp selv, på samme måte som man blant annet kan se i andre miljøer.

– Det beste eksempelet på slik indre religiøs rengjøring er avisen Vårt Land. De kritiserer de kristne miljøene i ganske krasse ordelag. Og de gjør en mye bedre jobb enn jeg eller andre utenfra kunne gjort.

Han vil likevel ikke si fra seg retten til å uttrykke seg om det han mener er arvtakeren til nynazistene og AKP-ML, som også ville angripe demokratiet med vold, men i dag er ganske vingeklippede krefter. Samtidig advarer han mot at islamofobe krefter blant ateister og enkelte humanister får rom til å spille på lag med Hussain.

– Folk må skjønne at man ikke er fri for fordommer når man ikke tror. Og det er enkelte som faller for til dels merkelige konspiratoriske fortellinger om islam der Hussain passer perfekt inn i rollen som muslim. Det er derfor viktig at folk skjønner at han ikke representerer den jevne Ali-Nordmann.

Markering i Oslo?

En av dem som har reagert kraftig på Hussains uttalelser i VG-intervjuet er Akhtar Chaudhry, tidligere stortingsrepresentant for SV. Han har sendt ut en epost til flere andre muslimer der han tar intiativ til en markering i Oslo mot det som nå skjer i Syria og Irak.

– Dette er mitt anliggende fordi det foregår helt bestialske handlinger i områdene som er erobret av den såkalte Islamske Stat. Det er brudd på menneskerettigheter, menneskeverd og grunnleggende muslimske prinsipper. Dette gjøres i islams navn, og det er i seg selv grunn nok til å markere motstand.

Chaudhry er bekymret for at det finnes mennesker i Norge som både støtter og hyller disse handlingene. Han mener det er viktig å ta dem på alvor. Og han ønsker derfor å formidle at dette ikke er akseptabelt og med det gi klar beskjed til storsamfunnet om at vanlige norske muslimer ikke godtar slike holdninger.

Personlig engasjement

Tilbakemeldingene på hans henvendelser har foreløpig vært at det er flere som har tenkt det samme, og det derfor vil komme markeringer om kort tid. Han understreker for øvrig at han gjør dette som menig muslim og ikke som SVer.

– Det som skjer skremmer oss også. Jeg vil ikke ha et sånt system i mitt land. Jeg vil ikke la mine barn leve i et sånt system. Jeg ønsker å beskytte og forsvare det norske liberale demokratiet hvor vi har rettsikkerhet, rettsvern og likestilling mellom mennesker uansett hvilken tro de måtte ha.

Det har ikke lykkes Fritanke.no å få svar på henvendelse til Islamsk Råd Norge.

Nøkkelord

Kommentarfeltet er stengt mellom kl 23:00 og kl 06:00 norsk tid.