Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Kirkeminister Trond Giske har drevet en manipulativ strategi ved å se bort fra de statskirkekritiske høringsinstansene, mener Jens-Brun Pedersen i HEF.

Kirkeminister Trond Giske har drevet en manipulativ strategi ved å se bort fra de statskirkekritiske høringsinstansene, mener Jens-Brun Pedersen i HEF.

Høringsinstanser holdt utenfor

#I dag skal forskere fra KIFO møte Kultur- og kirkedepartementet for å presentere del to av den store høringsrunden om stat/kirke. Dette er høringsins...

Publisert:

Sist oppdatert: 26.03.2007 kl 13:54

I dag skal forskere fra KIFO møte Kultur- og kirkedepartementet for å presentere del to av den store høringsrunden om stat/kirke. Dette er høringsinstanser som i større grad vil skille stat og kirke, og som så langt har vært holdt utenfor når Giske har snakket om "folkets røst" i denne saken.

Tekst: Even Gran
Publisert 26.3.2007

Torsdag i forrige uke stilte kirkeminister Trond Giske til debatt i TV2 med en høy papirstabel som skulle representere resultatet fra den brede høringen om stat/kirke som har vært gjennomført det siste halve året.

Det som ikke ble ble nevnt i debatten, var at denne stabelen på forhånd var rensket for 199 høringsuttalelser fra høyere organer i Kirken, tros- og livssynsorganisasjoner og faginstanser som for eksempel Senter for menneskerettigheter.

Dette er høringsinstanser som er langt mer skeptisk til statskirkeordningen, enn de som ble hørt i første runde; kommunene, menighetsrådene og de kirkelige fellesrådene. Etter at resultatet fra de sistnevnte var klart den 25. januar i år, arrangerte Giske pressekonferanse og fikk bred pressedekning på at "folket vil fortsatt ha statskirke".

Del 2 av høringen, med de mer statskirkekritiske, skulle presenteres senere ble det lovet. HEFs fagsjef, Bente Sandvig, kalte hele pressekonferansen den 25.1. for en "tendensiøs framstilling" i Fritanke.no.

Den første datoen som ble satt for presentasjonen av del 2 var 13. mars. Dette ble så utsatt til i dag, 26.3. Og kl. 1400 i dag skal KIFO på besøk hos Kultur- og kirkedepartementet for å presentere resultatet fra den andre delen.

Det er i skrivende stund usikkert om det blir noen pressekonferanse eller om departementet kun velger å sende ut en pressemelding.

Fritanke.no kommer tilbake med mer så snart vi får vite noe.

- Manipulativ strategi
Pressesjef i HEF, Jens Brun-Pedersen er ikke nådig mot det han oppfatter som en manipulativ strategi i denne saken fra Trond Giskes side.

I et leserinnlegg i Dagbladet på lørdag, slår han fast at han synes det er uredelig av statsråden å late som om høringsresulatets del 1 alene representerer "folkets mening". Han sår også tvil om Giske kommer til å være like ivrig når ha skal presentere del 2 av høringsresultatet.

- Skal du avholde pressekonferanse når KIFO er ferdig med analysen av denne gruppen, hr. statsråd, spør Brun-Pedersen i leserbrevet.

Han mener at Giske fordreier høringssresultatet slik at det skal se så gunstig ut som mulig for statskirketilhengerne.

- I det ene øyeblikket er valg av menighetsråd med kun tre prosent av kirkemedlemmene som deltakere, et uttrykk for mangel på demokrati. I det neste øyeblikk er de samme, lite representative menighetsrådene som har krysset av på et skjema, uttrykk for folkets flertallsmening, skriver Brun-Pedersen.

Oslo kommune har gått inn for fullt skille, mens de fleste mindre kommuner i mer spredtbygde strøk går inn for å bevare den.

Jens Brun-Pedersen mener det er spekulativt når en liten kommune med 500 innbyggere plutselig skal telle like mye som Oslos halve million i det Brun-Pedersen velger å kalle "Giskes show for å bevare en statskirkeordning."

Brun-Pedersen viser også til TV2-debatten på torsdag, og retter skarp kritikk mot kanalens mangel på kritisk journalistikk.

- TV 2s show denne onsdagen kan neppe klandres for å være et strålende eksempel på maktkritisk journalistikk. Visst er fjernsyn et visuelt show, men lar man en kreativ statsråd slippe til med en potent søyle av «bevismateriale», burde man på fagets vegne kanskje forvente at iscenesetteren går akrobatikken litt nærmere etter i sømmene? slår Brun-Pedersen fast.