Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk

Dagsavisen slo opp rotet i kirkeregisteret den 4. august. Flere medier fulgte opp.

Avviser medlemskap i statskirken

#Staten mener at 2500 av HEFs medlemmer også er medlemmer i andre tros- eller livssynsamfunn. Medlemmene selv rister på hodet over påstandene. Tekst...

Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund

Publisert:

Sist oppdatert: 12.08.2008 kl 06:50

Staten mener at 2500 av HEFs medlemmer også er medlemmer i andre tros- eller livssynsamfunn. Medlemmene selv rister på hodet over påstandene.

Tekst: Even Gran
Publisert: 12.8.2008

Rett før sommerferien fikk HEF beskjed fra staten om at rundt 2500 HEF-medlemmer også er registrert som medlem et annet tros- eller livssynsamfunn, og at forbundet kan miste statsstøtte for disse. Dette kan innebære et tap på rundt 700.000 kroner.

Forbundet har derfor sendt en epost til 755 av disse. Dette er for det meste personer som har meldt seg inn i HEF i løpet av det siste året.

Så langt har alle disse svart at det bare ønsker å være medlemmer hos HEF. Mange stiller seg uforstående til at de skal være oppført som medlemmer andre steder, forteller HEFs medlemsrådgiver Per Hansen.

Årsaken til at forbundet ikke har sendt ut brev til alle de 2500 påstått dobbeltregistrerte, er at resten (ca. 1800) fikk brev av forbundet i en tilsvarende runde i fjor.

- Vi kan ikke plage medlemmene våre med slike brev hvert år. Når man så sent som i fjor høst bekreftet at man kun ønsker å være medlem i HEF, så får det holde i år også, sier Hansen.

Feilmeldinger forklarer ikke alt

I fjor opplevde HEF altså det samme. Tallet på påståtte dobbeltmedlemmer var da rundt 3500, altså ca. 1000 flere enn i år. HEF sendte da et brev hvor alle disse ble bedt om å oppgi hvor de ønsket å være medlem. 99,6 prosent svarte at de bare ønsket å være medlem av HEF.

For de som ikke svarte, lette HEF fram papirdokumentasjon på at de var innmeldt, samt egenmeldingen om at de var utmeldt av statskirken. Resultatet ble at HEF fikk statsstøtte for de aller fleste.

Nå gjentar altså historien seg. 1800 av de som fikk brev i fjor, står også på årets liste over dobbeltmedlemmer.

- Når man får dette problemet i år også, kan det jo skyldes at mange, spesielt de nyinnmeldte HEF-medlemmene, faktisk er medlemmer av statskirken, selv om de oppgir ikke å være det?

- Ja, det kan tenkes at dette forklarer noe. Men samtidig vet vi at det er veldig mye rot i kirkeregisteret. Vi får stadig inn historier om at folk har meldt seg ut både to og tre ganger uten at det har hatt noen virkning, sier Per Hansen.

Kan ikke leve med årlige oppryddingsrunder

Da statens påstander om 2500 nye dobbeltmedlemmer ble kjent rett før sommerferien, antydet HEFs generalsekretær Kristin Mile at det kunne bli aktuelt å søke staten om erstatning for tapene HEF blir påført på grunn av rotet.

- Vi kan ikke finne oss i at andres rot fører til at vi taper penger. Vi har orden i vårt medlemsregister, noe gjennomgangen i fjor viste klart, sa Mile i midten av juni.

Mile sier at det ikke skjedd noe avgjørende med dette i løpet av sommeren.

- Vi har sendt klage til departementet og jobber med saken. Når vi får et klart svar, må vi ta stilling til et eventuelt erstatningssøksmål og hvordan vi skal gå videre. Det viktigste må være å unngå at dette skjer igjen. Vi kan ikke leve med årlige oppryddingsrunder av denne typen, sier Mile.

HEF-brev ga presseoppslag
Brevet HEF i sommer har sendt til de 755 nye dobbeltmedlemmene, førte til at en rekke aviser og etermedier tok opp medlemskaos-saken. Det startet med et førstesideoppslag i Dagsavisen som senere ble fulgt opp en rekke andre steder.

Per Hansen poengterer at framstillingen i enkelte av mediene ble litt for enkel.

- I Dagsavisen kunne man for eksempel få inntrykk av at alle gamle utmeldinger av kirken ble annullert i 1993, og at dette er årsaken til rotet. Men så enkelt er det ikke. Jeg meldte meg for eksempel ut av statskirken lenge før det, og er både døpt og har foreldre som er kirkemedlemmer. Men jeg er ikke "tvangsinnmeldt" igjen. Samtidig er det mange som har blitt det på ulike tidspunkt, så hva som egentlig skjedde da kirkeregisteret ble opprettet er fortsatt en gåte, sier han.

Tidligere saker:

FAKTA:
Kirken får ikke penger etter medlemstall
Mange som har kontaktet HEF i denne saken er opprørt over at "Kirken har fått statsstøtte for meg, mens pengene heller burde ha gått til HEF".

Dette er en misforståelse.

I realiteten fungerer det slik: Det er et politisk spørsmål hvor mye penger statskirken skal få. Pengene kommer direkte fra statsbudsjettet, og er uavhengig av hvor mange medlemmer kirken har.

Alle de andre tros- og livssynsamfunnene får imidlertid penger ihht. medlemstall. Dette beregnes på følgende måte:

Etter at kirken har fått sin bevilgning, deles potten på antall kirkemedlemmer. Det tallet man da kommer fram til, blir den summen de andre tros- og livssynssamfunnene får pr. medlem.

Denne prosedyren gjøres både i staten og i samtlige av landets kommuner. For 2008 er denne summen 339 kroner for staten, og 331 kroner i gjennomsnitt fra kommunene. HEF får dermed 670 kroner i offentlig tilskudd samlet pr. medlem (fra stat og kommuner).

Kirkens medlemstall er dermed vktigere for bevilgningen til de andre tros- og livssynsamfunnene, enn for kirken selv. HEF og de andre er økonomisk tjent med at kirken får så høye bevilgninger som mulig, fordelt på så få medlemmer som mulig.

HEF har derfor tapt penger på at kirkens medlemstall har vært oppblåst, men bare fordi dette har ført til at resultatet av regnestykket kirkebevilgning delt på kirkemedlemmer har blitt lavere enn den ellers ville ha vært.

Denne tildelingsmodellen er lovfestet i "Lov om trudomssamfunn og ymist anna" fra 1969.

Les mer om Kirkens medlemsregister her