Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger, er fornøyd med forliket om ny tros- og livssynslov som ble lagt fram i dag.

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger, er fornøyd med forliket om ny tros- og livssynslov som ble lagt fram i dag.

– En seier for likebehandling av livssyn

Staten vil fremdeles sørge for omtrent lik finansiering av medlemmer i Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn.

Publisert:

Sist oppdatert: 06.03.2020 kl 14:29

I dag ble det kjent at regjeringspartiene har forhandlet frem en avtale med Frp om ny lov for tros- og livssynssamfunn, etter det Aftenposten beskriver som intense forhandlinger.

Hovedtrekkene i avtalen er videreføring av dagens finansieringsordninger – i tråd med Stortingsmeldingen som ble lagt fram i fjor – som både skal ivareta Den norske kirke og likebehandle tros- og livssynssamfunn.

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger, er enig i at det er mye i den nye loven som avtalen sikrer som er bra.

– HEF har vunnet frem med mange av sine standpunkt. Det viktigste er prinsippet om at når staten først bruker 1200 kroner på hvert medlem i Den norske kirke, så har andre tros- og livssynssamfunn rett på en tilsvarende økonomisk støtte.

Enger kaller dette en sier for likebehandling av livssyn, og forteller at Human-Etisk Forbund har brukt mye tid og krefter på å sikre dette resultatet de siste årene.

– Dette resultatet har blitt mye bedre enn det regjeringen foreslo i 2017. Stortingsflertallet sørger nå for å gå mange viktige skritt i retning av det endelige skillet mellom stat og kirke, og det skal regjeringspartiene og FrP ha ros for, sier Enger.

Enger er spesielt fornøyd med at kirken ikke lenger pålegges å avholde sitt interne kirkevalg på samme tid og lokaler som det offentlige kommunevalget. Han trekker også frem at kommuner heretter kan overta ansvaret for gravplassene fra den lokale kirken, hvis kommunen ønsker det. Begge deler er saker HEF har jobbet lenge for.

Hestehandel

Trospolitisk talsperson for Frp, Himanshu Gulati, beklager overfor Aftenposten at partiet ikke får medhold i sitt primærsyn som er å avvikle trosstøtten i sin helhet, og kun bidra til gamle kirkebygg i Den norske kirke, men er fornøyd med de gjennomslagene de da tross alt har forhandlet frem.

– Vi er stolte over å ha fått gjennomslag for forbud mot overnattings-SFO-er, såkalte koranskoler. I tillegg vil vi kutte offentlig støtte til trossamfunn som tar imot pengestøtte fra autoritære land som ikke respekterer religionsfriheten, sier han.

Enger er fornøyd med at avtalen mellom regjeringen og Frp innebærer at tros- og livssynssamfunnene blir pålagt en årlig rapportering om likestilling.

– Flere trossamfunn, både muslimske og kristne, har utfordringer når det gjelder parallellsamfunn og religiøst basert sosial kontroll, men det arbeidet trenger nok flere tiltak enn forbud mot overnatting. Men at trossamfunn som tar imot penger fra stater som ikke har tros- og livssynsfrihet skal nektes offentlige tilskudd, er det lett å være enig i.