Sorry, something failed. We have logged the issue
error id: 7TBRBD89
to main page
Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Sorry, something failed. We have logged the issue
error id: 7TBRBD89
to main page
Det var i Oslo bispedømme, som omfatter Oslo, Asker og Bærum, hvor det var flest utmeldinger i 2019. Her er Uranienborg kirke i Oslo.
 Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

Det var i Oslo bispedømme, som omfatter Oslo, Asker og Bærum, hvor det var flest utmeldinger i 2019. Her er Uranienborg kirke i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

Kirkevalget førte til at flere meldte seg ut av Den norske kirke i 2019

Langt flere medlemmer meldte seg ut av Den norske kirke i 2019 enn i 2018, viser nye tall. Kirkerådet setter utmeldingene i sammenheng med kirkevalget.

Publisert:

Sist oppdatert: 03.01.2020 kl 23:09

I 2019 meldte 19.170 personer seg ut av Den norske kirke, mens det ble registrert 3.400 innmeldte i tillegg til registrerte døpte, ifølge kirkens medlemsstatistikk. Tilsvarende tall for 2018 var 11.877 utmeldte og 2.096 innmeldte.

Kirkerådet opplyser i en pressemelding at de ser økningen i tallet på utmeldte i sammenheng med at medlemmene mottok valgkortet til kirkevalget i august.

– Som ved tidligere kirkevalg ser noen av kirkens registrerte medlemmer dette som en anledning til å rydde opp i sitt medlemskap. Ingen som ikke ønsker det, skal være medlem i Den norske kirke, sier leder Kristin Gunleiksrud Raaum i Kirkerådet.

Flest meldte seg ut i Oslo

Raaum mener likevel det høye tallet gjør det nødvendig å spørre seg om utmeldingene kan være et signal om at kirken ikke svarer på folks behov og forventninger, og hun sier at Kirkerådet tar signalene på alvor.

– Kirken har rom for alle. Når folk ikke opplever at det er slik, gir det grunn til selvransakelse for oss som har lederansvar i kirken, sier hun.

Det var i Oslo bispedømme, som omfatter Oslo, Asker og Bærum, hvor det var flest utmeldinger i 2019, etterfulgt av Bjørgvin, som omfatter Vestland fylke, og Borg, som omfatter Østfold og resten av gamle Akershus fylke, ifølge medlemstallene.

3.400 meldte seg inn

Ifølge Den norske kirke er mange av de registrerte utmeldingene formelt å regne som rettinger av tidligere feil i medlemsregisteret.

De opplyser videre at udøpte som feilaktig står oppført i medlemsregisteret, formelt sett ikke blir utmeldt, men slettet når de gir beskjed om feiloppføringen.

Det er dåp som gir medlemskap i Den norske kirke. De 3.400 personene som meldte seg inn i kirken, er personer som tidligere er døpt.

Færre utmeldte enn i 2016

Selv om utmeldingstallene for 2019 var høyere enn i 2018, var 2016-tallene med hele 41.024 utmeldte medlemmer langt høyere.

Den norske kirke har rundt 3,7 millioner medlemmer, noe som utgjør omkring 70 prosent av befolkningen.

Det er Sør-Hålogaland og Hamar bispedømme som har den høyeste prosentandelen kirkemedlemmer i landet med henholdsvis 82,8 og 82,2 prosent av befolkningen.

Sorry, something failed. We have logged the issue
error id: AK4JP3A2
to main page