Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
De tolv biskopene i Den norske kirke tar en historisk selvkritikk på vegne av Den norske kirke når det gjelder deres egen abortmotstand.
 Foto: Hege Flo Øfstaas/Bispemøtet

De tolv biskopene i Den norske kirke tar en historisk selvkritikk på vegne av Den norske kirke når det gjelder deres egen abortmotstand. Foto: Hege Flo Øfstaas/Bispemøtet

Historisk:

Kirken tar selvkritikk på egen abortmotstand

«Kirkens holdning har påført alenemødre en krevende belastning», skriver Den norske kirkes biskoper i en pressemelding.

Publisert:

Sist oppdatert: 15.02.2019 kl 13:57

Abortdiskusjonen har rast i Norge siden Krf fikk gjennomslag for å fjerne adgangen til tvillingabort da de gikk inn i regjeringen i januar.

Fri tanke har tatt kontakt med biskopene i Den norske kirke for å høre deres syn på saken. I dag kom svaret i form av en samlet uttalelse.

Den norske kirke har tidligere vært sterke abortmotstandere. Det er de ikke lenger. I uttalelsen, som ble publisert i dag, tar bispekollegiet sterk selvkritikk på kirkens tidligere abortmotstand.

– I dag innser vi at kirkens argumentasjon ikke la til rette for en god dialog. Det er på tide å skape et nytt samtaleklima. Det ønsker vi å medvirke til, skriver de tolv biskopene.

Kirken beklager

Biskopene medgir at kirken tidligere ikke har klart å gi troverdig uttrykk for forståelse for kvinners erfaring og de utfordringer kvinner har opplevd.

– Tvert om har kirken som institusjon gjennom historien vist manglende engasjement for kvinners frigjøring og rettigheter. Det beklager vi. Som kirke må vi forandre vår måte å snakke om abort på og hvordan vi ivaretar mennesker som er berørt, heter det i uttalelsen.

Biskopene medgir at kirkens holdning har påført alenemødre en krevende belastning, og tar selvkritikk på at barn som var født utenfor ekteskap tidligere kunne bli nektet dåp, samt at ugifte foreldre ikke fikk lov til å stå sammen ved døpefonten.

I motsetning til før mener biskopene nå at «et samfunn med legal adgang til abort er et bedre samfunn enn et samfunn uten slik adgang». De mener en slik lovlig adgang forhindrer illegale aborter, og fremmer helse, sikkerhet og trygghet for kvinner.

Biskopene kritiserer kirkesamfunn internasjonalt som fortsatt er med på å legge sten til byrden for gravide kvinner i utsatte posisjoner.

Fortsatt krav på vern fra unnfangelsen

Biskopene presiserer at de ikke ønsker å utfordre dagens abortlov, men sier samtidig at «et lovverk i seg selv ikke løser ethvert etisk dilemma».

De slår fast at et foster er et liv med verdi og krav på vern fra unnfangelsen av og understreker at medisinsk teknologi reiser en rekke spørsmål som må avveies og avklares, og som kan sette foreldre i en krevende situasjon. Biskopene er positive til at det utføres færre aborter, og mener det er viktig å sørge for at økonomiske, praktiske og sosiale forhold ikke blir avgjørende i valget om å avslutte et svangerskap.

De presiserer videre at menneskeverdet er gitt av Gud, og ikke avhengig av funksjonsevne. Kirkens syn er at alle mennesker kan leve fullverdige liv, noe det er viktig at samfunnet legger til rette for.

Honnør til kirken!

Spesialrådgiver i Human-Etisk Forbund Bente Sandvig, som nylig kommenterte abortsaken på Fri tanke, er svært positiv til at kirken nå går ut og tar selvkritikk på sin egen abortmotstand gjennom mange år.

– Dette tror jeg er historisk. Jeg kan ikke huske at kirken tidligere har gått ut og tatt selvkritikk i abortsaken på denne måten, og beklaget sine tidligere holdninger. Det er på høy tid at de gjør det. Dette fortjener virkelig kirken honnør for, sier hun.

Sandvig ser at biskopene på den andre siden fortsatt presiserer at «et foster er et liv med verdi og krav på vern fra unnfangelsen av». Men hun ser ikke noen grunn til å gjøre noe stort nummer ut av det.

– Et slikt syn på menneskeverdet er i tråd med kristen tro, så det er ikke så overraskende. Samtidig viser jo kirken nå i praksis at de også mener denne egenverdien øker gradvis gjennom svangerskapet, siden de nå aksepterer dagens abortlov og lar kvinnen selv ta denne etiske beslutningen. De har lagt seg på en pragmatisk linje, fordi de ser hvilke store problemer et totalforbud mot abort fører med seg, sier Sandvig.