Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Representanten fra Vatikanstaten i FNs menneskerettighetsråd, Ivan Jurkovic, mente det bare er friheten til religion som er beskyttet, ikke friheten fra religion.
 Foto: FN - Geneve

Representanten fra Vatikanstaten i FNs menneskerettighetsråd, Ivan Jurkovic, mente det bare er friheten til religion som er beskyttet, ikke friheten fra religion. Foto: FN - Geneve

Vatikanet i FN: – Frihet fra religion er ingen menneskerett

Fikk klart svar fra Elizabeth O’Casey i den internasjonale humanistunionen IHEU.

Publisert:

Sist oppdatert: 13.03.2018 kl 07:52

Under et møte i FNs menneskerettighetsråd i Geneve fredag 2. mars nektet delegaten fra Vatikanstaten, Ivan Jurkovic, for at frihet fra religion – altså det å slippe å få livet sitt styrt av religion – er beskyttet av menneskerettighetene på samme måte som religionsfriheten – friheten til å ha og utøve en religion uten å bli forfulgt.

– Begrepet «frihet fra religion», som ikke er dekket av menneskerettighetene, avslører en nedlatende holdning overfor religion og er utenfor mandatet til spesialrapportøren, slo Vatikanets representant fast i møtet.

Kommentaren kom som en respons på framleggingen aven rapport fra FNs spesialrapportør for religions- og livssynsfrihet, Dr Ahmed Shaheed. I tråd med vanlig tankegang rundt dette hadde han litt tidligere i møtet lagt til grunn at religionsfriheten også dekker retten til ikke å ha noen religion.

– Menneskerettighetene beskytter individer, ikke religioner

Sist fredag, 9. mars, ble Vatikanets holdning imøtegått på det sterkeste av IHEUs representant Elizabeth O’Casey, i et nytt møte i FNs menneskerettighetsråd.

O’Casey minnet Vatikanets representant og resten av FN-rådet om at menneskerettighetene er ment å verne individer, og ikke religionene eller trossystemene som sådan.

– Frihet fra å bli tvunget inn i en religion er vernet av menneskerettighetene. Frihet til å forlate religion, eller ikke å ha noen religion i det hele tatt, er også beskyttet. Det samme er retten til å kritisere religion, slo hun fast.

O’Casey mente uttalelsen til representanten fra Vatikanstaten er kritikkverdig og farlig fordi den rettferdiggjør forfølgelsen vi ser av ikke-troende i mange land.

– Det er mye hat mot ikke-religiøse som legitimeres av statlige regler i kombinasjon med en manglende vilje hos myndighetene til å straffeforfølge de som angriper ikke-troende, slo hun fast.

Aktiv forfølgelse av ateister i sju land

IHEU-representanten trakk fram at 85 land pr. i dag har lover som diskriminerer ikke-troende, og at det er sju land som aktivt straffefølger ikke-troende.

Hun minnet også FNs menneskerettighetsråd om at det sitter folk fengslet i Pakistan, Saudi Arabia og Iran bare fordi de har erklært seg som humanister eller ateister. I tillegg har det vært flere brutale mord på sekularister og rasjonalister i Bangladesh, India og Maldivene.

– Hvor mange flere humanister, ateister og sekularister må bli drept, fengslet og forfulgt før det internasjonale samfunnet skjønner at religionsfriheten også inkluderer retten til ikke å ha noen religion, spurte O’Casey.

Hun konkluderte med at rettighetene til ikke-religiøse mindre i mange land vil fortsette å bli krenket, hvis ikke det internasjonale samfunnet våkner og forstår at dette er et problem.

O’Casey takket FNs spesialrapportør Ahmed Shaheed for at han på møtet uka før hadde korrigert representanten fra Vatikanet og holdt fast ved at også frihet fra religion er beskyttet av menneskerettighetene.

Les Freedom of thought report
– IHEUs årlige rappprt om forfølgelse av ikke-troende over hele verden.

Les pressemeldingen på IHEUs nettsider.

IHEU hadde følgende respons på Twitter: