Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Rekordstor andel av ungdomskullet er påmeldt Humanistisk konfirmasjon i 2018. Her fra konfirmasjonsseremoni i Grieghallen i Bergen.
 Foto: Fotograf Løtveit, Bergen

Rekordstor andel av ungdomskullet er påmeldt Humanistisk konfirmasjon i 2018. Her fra konfirmasjonsseremoni i Grieghallen i Bergen. Foto: Fotograf Løtveit, Bergen

Rekordpåmelding til Humanistisk konfirmasjon i 2018

Ingen negativ effekt av at Human-Etisk Forbund for første gang lot være å sende ut informasjonsbrev om konfirmasjonen. Aldri før har så mange vært påmeldt.

Publisert:

Da påmeldingsfristen til Humanistisk konfirmasjon i 2018 gikk ut søndag 1. oktober var hele 11 288 påmeldt – 18,2 prosent av årskullet. Dette er både i antall og prosentandel den høyeste andelen som er meldt på Humanistisk konfirmasjon noen gang.

Dette gjør at Human-Etisk Forbunds konfirmasjonsansvarlige ikke bare kan juble over rekorden, men også puste lettet ut. For i år er første året Human-Etisk forbund (HEF) ikke har sendt ut informasjonsbrev via posten til alle landets 14-åringer. Bakgrunnen for at det ble slutt på dette er Stortingets vedtak om ny Folkeregisterlov, der det ikke lenger er tillatt for verken Human-Etisk Forbund eller Den norske kirke å hente ut ungdommens adresser fra folkeregisteret.

Loven har ikke trådt i kraft ennå, men forbundet har valgt å tilpasse sitt informasjonsarbeid til den nye loven allerede i år.

Stigende kurve

I «14-årsbrevet» fikk ungdommen i tillegg til kunnskap om selve Humanistisk konfirmasjon også informasjon om når påmeldingen åpner og når påmeldingsfristen er.

Det var derfor knyttet stor spenning til hvordan fraværet av denne informasjonskanalen ville slå ut. Fasiten viser altså at tallet for påmeldte etter fristens utløp er 11 288.

Fritanke.no spør seremonirådgiver i HEF med ansvar for konfirmasjon, Siri Sandberg, om dette betyr at Humanistisk konfirmasjon nå er så etablert at brevet i realiteten har vært unødvendig?

– En av utfordringene med brevet er at vi ikke har kunnet måle effekten av det, så vi kan ikke si sikkert om brevet var nødvendig. Det er også for mange variabler til å forklare akkurat hva som påvirker påmeldingstallene fra ett år til annet.

Sandberg gjetter imidlertid på at veksten har sammenheng med en stigende kurve påmeldte over flere år. I fjor var det 17,3 prosent påmeldte, året før var det 16,8 prosent, mens det for tre år siden var 16,4 prosent som valgte humanistisk konfirmasjon. En lang periode før den tid lå tallene stabilt mellom 15 og 16 prosent av årskullene.

– Vi har jo også informert godt i organisasjonen vår om at vi ikke sender ut brev og gjort flere tiltak sentralt for å erstatte brevet. Vi ser at det nok er en del lokallag som også har mobilisert ekstra fordi det ikke har kommet noe brev.

– Hvilke konkrete tiltak har dere gjort?

– Vi har satset på synlighet i sosiale medier. Vi har hatt film, bilder og artikler som vi har delt i sosiale medier, og som har vært rettet mot målgruppen og deres foreldre. Kommunikasjonsavdelingen har også laget annonser og plakater som lokallagene har kunnet bruke, om de ønsket det.

Skal evalueres

Hvor stor effekt sosiale medier-arbeidet har bidratt til har verken seremoniavdelingen eller kommunikasjonsavdelingen analysert ennå. Nettredaktør Erik Fosheim Brandsborg i Human-Etisk Forbund kan imidlertid fortelle at animasjonsfilmen som ble laget til kampanjen er blitt vist 341 000 ganger på Facebook og 17 000 ganger på YouTube. En video med ungdommer som er humanistiske konfirmanter har hatt 12 600 visninger på Facebook, og 800 ganger på YouTube.

En evaluering av årets kampanje skal ifølge Sandberg gjennomføres før Human-Etisk Forbund planlegger neste års kampanje. Men siden påmeldingsfristen gikk ut sist søndag, er ikke dette arbeidet påbegynt ennå. I evalueringen skal det også tas inn informasjon fra fylkeslagene om deres erfaringer rundt årets kampanje.

Viktig lokalt arbeid

– Sosiale medier er bare en liten del av synliggjøringen av tilbudet. Noe av det viktigste er at tilbudet eksisterer. Folk lokalt vet at Humanistisk konfirmasjon finnes fordi det fantes i fjor. Og her er det lokallagene som gjør en stor innsats. Både gjennom gode kurs og fine seremonier, men også det øvrige arbeidet.

Sandberg vil ikke trekke frem noe enkelt lokallag som bedre eller dårligere enn andre.

– Det er mange som gjør en stor innsats med å dele ut flyers, henge opp plakater og sende inn innlegg i lokalavisen. Det er de frivillige som gjør den største jobben.

Hordaland er et av fylkene som har opplevd økning i antall konfirmanter, både for i år og neste år. Bergen lokallag hadde i år for første gang over 600 konfirmanter og har vokst ut av Grieghallen og bruker nå Fana kulturhus i tillegg. Hordaland fylke passerte for første gang 900 konfirmanter i år, og for neste år er det nå 952 påmeldte.

Facebook som infokanal

Organisasjonssekretær Magnhild Bøe-Hansen i Hordaland fylkeslag forteller at fylkeslaget har brukt Facebook i stor grad for å kompensere for brev-bortfallet.

– Vi har både annonsert og bedt folk dele påmeldingsdatoen i aktuelle Facebook-grupper de er del av, både «hva skjer-grupper» og grupper for ungdomsskoleforeldre. Vi har fått til avisoppslag flere steder i fylket, men faktisk ikke i Bergen, og vi har hatt stand flere ganger.

I tillegg har fylkeslaget sendt brev til alle skolene i Bergen.

– I brevet forteller vi at vi vet kirken informerer i mange skoler, men det har ikke vi kapasitet til. Vi skriver at vi håper derfor skolen kan hjelpe oss å dele ut informasjon til foresatte om når påmeldingen starter og kort om kurset. Vi har ikke kjennskap til hvor mange som gjorde det.

Økningen i antall konfirmanter tror hun er en trend som fortsetter.

– Jeg tror de fleste som har konfirmanter vet at de må melde på året før. Her i Hordaland starter jo kirken konfirmasjonsundervisningen sin samtidig med skoleåret, og det blir også en påminning for mange.

Hordaland fylkeslag arbeider også hele tiden aktivt i forhold til antall påmeldte før fristen går ut.

– Vi har en regel her i fylket at vi sier ikke nei til noen før fristen er gått ut. Blir det fullt så utvider vi. Det har vi gjort både i Bergen og på Sotra, hvor vi har satt opp flere seremonier og kurs. I Bergen har vi for eksempel satt opp en hel ekstra lørdag, men da i Fana kulturhus. Så vi utvider hele tiden, og følger fortløpende med underveis når kurs begynner å bli fulle.