Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk

Human-Etisk Forbund står sterkest der folk har høyest utdanning

Nordre Aker vinner kåringen med klar margin. Oslo-bydelen har til og med høyere andel HEF-medlemmer enn Nesodden.

Publisert:

Sist oppdatert: 10.04.2018 kl 09:39

Nordre Aker bydel troner suverent på toppen i Fritanke.nos oversikt over HEF-andel i Oslos bydeler, som offentliggjøres i dag. Hele 4,1 prosent av bydelens rundt 46.000 innbyggere er medlem i Human-Etisk Forbund.

Da vi publiserte en tilsvarende statistikk for alle norske kommuner i mars 2017, stakk Nesodden av med seieren med 3,7 prosent av befolkningen i Human-Etisk Forbund.

Nordre Aker bydel slår altså Nesodden med fire tideler.

Stovner, Grorud og Alna på bunn

Det er et godt stykke ned fra Nordre Aker til nummer to på lista, Gamle Oslo bydel. To andre sentrumsnære østkantbydeler som Grünerløkka og Sagene ligger også over snittet for hele byen. Det samme gjør Østensjø og Nordstrand i sørøst. Vestkantbydelene Ullern og Vestre Aker ligger også over snittet.

Under snittet finner vi to sentrumsnære vestkantbydeler, St. Hanshaugen og Frogner.

Bortsett fra disse, finner vi alle bydelene som trekker snittet ned på østsiden av byen. De tre Groruddal-bydelene Alna, Grorud og Stovner kommer aller nederst. Også Søndre Nordstrand trekker snittet ned.

Oslo totalt sett har imidlertid en høy andel HEF-medlemmer hvis vi sammenligner med resten av landet. Det er bare den svakeste Oslo-bydelen for HEF, Stovner, som trekker landsgjennomsnittet ned. Alle de andre bydelene trekker landsgjennomsnittet opp.

Grefsen i Nordre Aker bydel. I denne bydelen finner vi den høyeste konsentrasjonen HEF-medlemmer i landet.
 Foto: Wikipedia commons@TommyG

Grefsen i Nordre Aker bydel. I denne bydelen finner vi den høyeste konsentrasjonen HEF-medlemmer i landet. Foto: Wikipedia commons@TommyG

Varierer med utdanningsnivå

Jørn Ljunggren er forsker ved Institutt for samfunnsforskning og er redaktør for antologien «Oslo – ulikhetenes by» som kom i 2017.

Han synes det er vanskelig å si noe tydelig om fordelingen mellom bydelene når det gjelder HEF-medlemskap, fordi forskjellene er små.

– Når det er såpass små tall, kan tilfeldigheter gjøre utslag. Da bør man være forsiktig med å tolke for mye inn i det, sier han.

Forskjellen mellom ytterpunktene Nordre Aker og Stovner er imidlertid så store at det går an å si noe.

– Ja, her er det en tydelig forskjell. Jeg vil tro det har med å gjøre at Nordre Aker bydel har høyest utdanningsnivå av alle bydelene i Oslo, og at folk med høy utdanning er overrepresentert i Human-Etisk Forbund, sier han.

– Er det noe som overrasker deg ved tallene?

– Om jeg skulle tippet, ville jeg kanskje trodd det skulle være enda større forskjeller. Gitt det vi vet om Human-Etisk Forbunds medlemsmasse, ville jeg tippet en enda høyere konsentrasjon i bydeler med høyt utdannet befolkning med politiske sympatier på venstresida, som vi også vet kjennetegner HEF-medlemmer. Men utslagene er ikke så store, sier han.

– Vi jobber med saken

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger, mener fordelingen bærer bud om at Human-Etisk Forbund står svakere i bydeler med høyere andel innbyggere med innvandrerbakgrunn. Det vil han gjøre noe med.

– Vi vet det finnes mange livssynshumanister med en annen kulturell bakgrunn enn den etnisk norske. Disse befolkningsgruppene utgjør et stort potensial for oss. Det er åpenbart at vi ikke har nådd godt nok ut til disse gruppene, sier han.

Enger viser til en undersøkelse utført av en del ungdomsorganisasjoner for noen år siden, der de fant det samme mønsteret og avdekket at årsaken til at mange med innvandrerbakgrunn ikke var med i korps, speider’n, idrett og så videre, var at ingen hadde spurt dem.

– Dermed blir det vår oppgave å spørre. Dette tar vi for oss i HEF nå. Rent konkret jobber vi med å bygge allianser med organisasjoner for sekulære med innvandrerbakgrunn, sier Enger.