Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Politisk nestleder i HU, Øistein Sommerfeldt Lysne, er bekymret over at Human-Etisk Forbund har lagt seg på en linje som kan bli dømt for brudd på menneskerettighetene.
 Foto: Dea-Renate Husebø Miranda

Politisk nestleder i HU, Øistein Sommerfeldt Lysne, er bekymret over at Human-Etisk Forbund har lagt seg på en linje som kan bli dømt for brudd på menneskerettighetene. Foto: Dea-Renate Husebø Miranda

HU beskylder Human-Etisk Forbund for majoritetsarroganse

– Det er lett å støtte en nedre grense på 500 medlemmer når man selv har 88.000 medlemmer, kommenterer politisk nestleder i Humanistisk Ungdom, Øistein Sommerfeldt Lysne.

Publisert:

Sist oppdatert: 18.05.2018 kl 12:03

I et debattinnlegg på Fri tanke i dag, går politisk nestleder i Humanistisk Ungdom (HU), Øistein Sommerfeldt Lysne, hardt ut mot Human-Etisk Forbunds støtte til en grense på 500 medlemmer for å få offentlig støtte. Vi får opplyst at innlegget er lest og godkjent av HU-leder Kristoffer Stokkeland.

HU reagerer på at styreleder i Human-Etisk Forbund, Tom Hedalen, på mandag uttalte at en slik grense burde være uproblematisk, til tross for at forbundet har bestilt og mottatt en menneskerettslig utredning som sier det motsatte.

– Ligner skremmende mye på majoritetsarroganse

I debattinnlegget skriver HU-nestleder Lysne at Human-Etisk Forbunds holdning ligner skremmende mye på den majoritetsarrogansen Human-Etisk Forbund og Humanistisk Ungdom selv ofte er offer for.

Han reagerer på Hedalens uttalelse i Fri tanke-intervjuet om at han ikke ser noen en prinsipiell forskjell på om grensen settes ved 50, 500 eller 5000 medlemmer, og spør hva forbundet hadde sagt dersom grensen hadde blitt satt på 100 000 medlemmer, og Human-Etisk Forbund hadde mistet støtte.

– Det er godt mulig at det er vanskelig å se forskjellen når man selv har 88 000 medlemmer, men for de som ikke er av landets største aktører er forskjellen enorm, skriver Lysne.

Han synes også det er vondt å se Human-Etisk Forbund gå bak ryggen på de som gjerne har vært forbundets samarbeidspartnere i kampen mot forskjellsbehandling og særposisjoner.

Ut over dette mener Lysne at Human-Etisk Forbunds innspill i prosessen har vært gode og gjennomtenkte.

Les hele debattinnlegget her.

HU har landsmøtevedtak på en 100-grense

Overfor Fri tanke presiserer HUs nestleder at organisasjonens landsmøte i 2017 støttet en grense på 100 medlemmer, ikke 500.

Dette er også en grense som støttes av STL – Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, og en rekke andre aktører i tros- og livssynsfeltet.

– Hvorfor er 100 så mye bedre enn 500? Mange tros- og livssynssamfunn vil jo bli utestengt da også?

– Personlig er jeg åpen for å sette grensen lavere, men landsmøtet vårt i 2017 støttet en grense på 100 – en grense det er bred støtte for. Det er jo også viktig at en organisasjon må ha en viss størrelse for å kunne fungere. Blir det under 100 medlemmer, blir det fort for smått, sier han.

Mange av de minste trossamfunnene er små enkeltstående menigheter, spesielt innen den kristne pinsebevegelsen. Staten, og Human-Etisk Forbund, åpner for at trossamfunn av denne typen kan søke sammen og dermed bli mange nok til å komme over den foreslåtte 500-grensen.

HU-nestleder Øistein Sommerfeldt Lysne synes det hadde vært fint hvis de kunne gjøre det, men er samtidig kritisk til å tvinge dem til å gjøre det.

– Det er et problem at staten går inn og bestemmer hvordan en livssynsorganisasjon skal drives. De må få organisere seg som de som de vil, så lenge de oppfyller de formelle kravene til styrerepresentasjon og slikt. Det ville ha vært en god løsning hvis de søkte sammen, men dersom det er umulig for dem, er det et problem som bør løses på en annen måte enn tvang, sier nestlederen.

Forventer lojalitet til HEFs offisielle standpunkt

Styreleder i Human-Etisk Forbund, Tom Hedalen, ønsker ikke å gå inn i noen diskusjon med HU om dette.

– Vi lever i et demokrati der vi har meningsfrihet og ytringsfrihet. Da må respekten gå begge veier. Jeg lever godt med at HU er uenig med oss om dette, sier han.

Styrelederen har ikke fått noen signaler fra organisasjonen om at hovedstyret burde revurdere sitt standpunkt, og dermed står vedtaket fast.

– Jeg har tatt saken opp med generalsekretæren, og han ønsker ikke å løfte denne saken til noen ny behandling. Jeg har heller ikke fått noen innspill fra organisasjonen. Og siden jeg personlig er blant de som støtter en grense på 500, kommer selvsagt ikke jeg heller til å ta opp saken på nytt. Så lenge det er slik, er dette Human-Etisk Forbunds offisielle standpunkt som vi forventer at blir fulgt opp lojalt, sier han.

– Hva tenker du om at HU beskylder dere for majoritetsarroganse?

– Jeg har ingen spesielle kommentarer til det. Jeg mener en grense på 500 er innenfor det akseptable. Det mener staten også, og der står saken. Så kan selvsagt HU og andre være uenige med oss. Det er uproblematisk, sier Hedalen.