Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
– Det er ingen tvil om at Humanist forlag har tjent gode penger på konfirmasjonsboka i mange år, skriver HEFs økonomisjef Harald Masst i dette debattinnlegget.

– Det er ingen tvil om at Humanist forlag har tjent gode penger på konfirmasjonsboka i mange år, skriver HEFs økonomisjef Harald Masst i dette debattinnlegget.

– HEF bør ikke sniksubsidiere Humanist Forlag gjennom en bokutgivelse

Økonomisjef i Human-Etisk Forbund, Harald Masst, mener Humanist Forlag har en svært solid økonomi og er godt rustet for omstilling om konfirmasjonsboka faller fra.

Publisert:

Sist oppdatert: 12.10.2017 kl 17:12

Hvert år deltar mer enn 10.000 ungdommer på konfirmasjonskurs i regi av Human-Etisk Forbund (HEF). Humanistisk konfirmasjon er den i særklasse største og mest synlige av all aktiviteten HEF driver. Mange mener den også er den viktigste. Fredag 13. oktober legger hovedstyret i Human-Etisk forbund rammene for denne aktiviteten for mange år fremover.

Mye står dermed på spill, og det er viktig at debatten og hovedstyrets beslutning skjer på et best mulig grunnlag.

Oppslaget i Fritanke.no onsdag 11.10 bidrar ikke nødvendigvis til en slik klarhet. Under overskriften «Frykter Humanist forlag ryker hvis konfirmasjonsbok kuttes» blir ulike intervjuobjekter konfrontert med utsagn som «En sannsynlig konsekvens er da at forlagets økonomi ikke holder uten boka?» osv.

Det er behov for noen tørre fakta om forlaget, boka, og økonomien knyttet til begge deler.

Humanist forlag har en svært solid økonomi, og er godt rustet for omstilling!

Forlagsbransjen har aldri fremstått som noen melkeku, og de færreste forleggere gir ut bøker for å tjene seg rike. De siste årene har bransjen kommer ytterligere under press, og mange forlag har gitt opp.

Humanist forlag har gått med overskudd 8 av de siste 10 årene, og har i dag en egenkapital på mer enn 77 prosent. For en virksomhet som omsetter for litt mer enn 4 millioner i året er det slett ikke dårlig å ha mer enn 3 millioner i banken.

I tillegg – og dette blir ofte borte i debatten – ble forlaget opprettet i 1995, og greide seg faktisk tålelig bra de første 11 årene selv om konfirmasjonsboka ikke var obligatorisk i kursene.

Ut fra dette er det rimelig å fastslå at Humanist forlag har bedre forutsetninger enn de fleste i forlagsbransjen for å komme seg gjennom de endringene hele bokbransjen står oppe i.

Hvis forlagets eksistens henger på en enkelt utgivelse har vi et problem!

Det er ingen tvil om at Humanist forlag har tjent gode penger på konfirmasjonsboka i mange år. Selv etter at HEF fremforhandlet en solid rabatt på opplaget som distribueres i 2017/18 har forlaget en nettofortjeneste på minst 30 prosent. Årene før var fortjenesten høyere.

Det er god grunn til å spørre seg om HEF som eier skal kjøpe bøker for å sikre at forlaget vi eier sammen med flere andre skal gå rundt. HEF eier i overkant av 60 prosent av forlaget. Mater AS (Med Bjørn Smith-Simonsen som største eier) sitter på nær 25 prosent av aksjene. Resten av aksjene eies av enkeltpersoner og fylkeslag.

Hvis forlagets eksistens – og overskudd de siste årene – står og faller på salget av en enkelt bok, betyr det at HEFs konfirmanter subsidierer de andre eierne ganske kraftig.

Fortjenesten på årets opplag ligger i overkant av 300.000. Det betyr i praksis at 40 prosent – 120.000 kroner – havner hos Mater AS og de andre minoritetsaksjonærene. Det er ikke sikkert at alle konfirmasjonsforeldre synes det er et naturlig sted for deltageravgiften å ende.

Hvordan sikre gode konfirmasjonskurs OG et levedyktig forlag?

HEF – og Fri tanke – bør være en debattarena der myter og synsing har dårlige kår. Fakta og kunnskap må prege det vi står for.

Sammenblandingen av innholdet i konformasjonskursene og forlagets økonomi bidrar neppe til gode løsninger på noen av områdene. Verken konfirmanter eller lesehester fortjener beslutninger basert på uklare premisser.

Når hovedstyret skal behandle saken fredag vil de forhåpentlig fokusere på det den gjelder; God kvalitet og rammer som engasjerer og bevisstgjør ungdom som skal møte stadig mer komplekse og krevende omgivelser.

Dersom konklusjonen blir en løsning uten en fremtidig konfirmasjonsbok vil det påvirke inntektene til forlaget. Slik økonomien i forlaget er i dag vil ikke det være noe problem på mange år.

Humanist forlag har gode og langsiktige eiere. Mer enn 20 år med vilje til å bidra for å beholde en plattform for viktige utgivelser er et bevis på det. Hvis det fremover skulle vise seg at forlaget har behov for å få tilført kapital er det rimelig å anta at eierne vil bidra.

Slike bidrag bør imidlertid ikke gjøres med sniksubsidiering gjennom en bokutgivelse, men slik det er vanlig i alle selskaper som sliter (og dem er det ikke få av). Når det trengs får eierne skyte inn kapital gjennom aksjeutvidelser eller ansvarlige lån. Da slipper man å blande sammen saker som ikke har noe med hverandre å gjøre, og eierne får en uttelling som står i forhold til det de bidrar med.

Forlagssjef Bente Pihlstrøm i Humanist Forlag svarer: – Mener økonomisjefen tar feil om forlagets økonomi

Debatt Vis flere

DEBATT: Trenger alle livssyn å være gjensidig ekskluderende?

– Forsvarer jeg en bredere livssynsdefinisjon enn Gran? På en måte, ja, på andre måter, ikke nødvendigvis, skriver Arild Tornes.