Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk

Hall Trøan Galaaen: Kjell Horn har mye rett i sin kritikk

Hall Trøan Galaaen, tidligere styreleder i Human-Etisk Forbund (1981-1983), forsvarer i dette innlegget Kjell Horns kritikk av Human-Etisk Forbund. ...

Publisert:

Sist oppdatert: 30.06.2008 kl 11:45

Hall Trøan Galaaen, tidligere styreleder i Human-Etisk Forbund (1981-1983), forsvarer i dette innlegget Kjell Horns kritikk av Human-Etisk Forbund.

Publisert 30.6.2008

Kjell Horn har skrevet ei bok han kaller SVIK - FRA HUMAN - ETIKK TIL HUMANISME. (Kolofon forlag). Kjell Horn var i sin ungdom med på stiftelsen av Human-Etisk Forbund i 1956 og har siden vært medlem.

Kjell Horn har gjort glimrende arbeid for forbundet der han har fått slippe til, spesielt i forbindelse med livsynsundervisningsspørsmål. Men han er av Levi Fragell forsøkt holdt utenfor, Levi skal ha sagt at det er nok med én Horn i HEF. I Dagbladet for 20.06.04 har HEFs pressesjef Jens Brun Pedersen et innlegg hvor han anvender uttrykket "disse Horn-etterkommerne" i negativ betydning. Familien Horn mobbes av HEF og hvem har ansvaret for det?

Horns bok er blitt anmeldt på Fritanke.no av redaktør Kirsti Bergh under headingen "Ondsinnet historieskriving" og en til dels "uetterrettelig drittpakke" rettet mot ledelsen i forbundet etter Kristian Horn og i særdeleshet mot Levi Fragell. Når det gjelder uttrykket "drittpakke" må det skyldes at redaktøren nærmest har gått fra konseptene.

Påstanden om uetterrettelighet faller på sin egen urimelighet. Boka er rikt utstyrt med litteratur- og andre kildehenvisninger som dokumentasjon for teksten, nemlig ca. 125!

Horns hovedærend med boka er at forbundet må få beholde sitt nåværende navn. Han anser at humanetikk slik begrepet er definert fra starten, er et mer treffende uttrykk for forbundets ståsted enn humanisme. Dette er sannsynligvis en utbredt oppfatning blant forbundets medlemmer i dag, til tross for den snikhevdelsen av benevnelsen humanisme som under Levis ledelse har funnet sted.

Dernest mener Horn at forbundet har utviklet unødige sekttendenser ved å omgi seg med ritualer spesielt for forbundets medlemmer. Ritualene bør etter Horns syn kalles borgerlige og gjelde for alle borgere uansett livssyn - som et medborgerskap - og overtas, drives og bekostes av staten. Skal det lykkes, må det arbeides seriøst for et slikt resultat. Her mener Horn forbundet har forsømt seg og har utviklet seg i sekterisk retning.

Et tredje synspunkt Kjell Horn gir til kjenne, er at Levi Fragell, med sin bakgrunn fra pinsemenigheten, har opptrådt som en forstander, en åndelig leder for hele forbundet slik rådspresident Øystein Flack i sin utredning av 1988 har skrevet. Utredningen er oversendt forbundet og skal være tilgjengelig der.

Horns anklage at Levi har hatt en tendens til å trekke i flere tråder enn de som har vært hans tildelte jobb, står på solide bein. Det behøver jeg ikke gå til andre for å bevise. Jeg har dokumentert det ettertrykkelig i min bok "I livssynskampens brennpunkt, humanetikk i praksis".

I et møte, hvor jeg ikke var tilstede, avslørte Levi seg totalt i det han utbrøt: "Vi må bli enige om hvordan vi skal kvitte oss med Hall". Levi var da generalsekretær og jeg var landsmøtevalgt formann for forbundet, etter at selveste Kristian Horn hadde overtalt meg til å stille.

Hadde en kommunal generalsekretær, en rådmann, vært så dum og freidig i et kommunalt utvalg og be om at man må bli enige om hvordan man skal bli kvitt ordføreren, ville det fort blitt slutt på rådmannsjobben. Men slik fungerer ikke demokratiet i Human-Etisk Forbund.

Levi hadde som pinsevennpredikant lært seg alle knep og kunne manipulere folk dit han ville. Han skrøt av dette offentlig og det står å lese i VG for 28.08.82. Oppskriften fungerer åpenbart også på humanetikere, sjøl om jeg gjorde Levi oppmerksom på at den slags øvelser ikke hørte hjemme i Human-Etisk Forbund.

Jeg vil avslutte dette innlegg på følgende måte:


  • Jeg oppfordrer forbundets medlemmer å skaffe seg Kjell Horns bok og lese den grundig.

  • Det er stor synd at en så god ide som Human-Etisk forbund skulle forvitre så sterkt i etisk forstand.

  • Det er ikke stor hjelp i å bli mange, når forbundet tar skade på sin sjel.

  • Kjell Horn har dessverre mye rett i sin kritikk.

Hall Trøan Galaaen
Larvik 28.06.08

-----------------------------

Les mer:

Debatt Vis flere

DEBATT: Trenger alle livssyn å være gjensidig ekskluderende?

– Forsvarer jeg en bredere livssynsdefinisjon enn Gran? På en måte, ja, på andre måter, ikke nødvendigvis, skriver Arild Tornes.