Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk

Gunnar Olafsen: Frihetsaksjonen må få leve videre

HAMUs utvikling har skjedd samtidig med at HEF har gjennomført Frihetsaksjonen. Er dette en tilfeldighet? Er dette også en uvesentlig bieffekt av Frih...

Publisert:

Sist oppdatert: 23.05.2008 kl 09:14

HAMUs utvikling har skjedd samtidig med at HEF har gjennomført Frihetsaksjonen. Er dette en tilfeldighet? Er dette også en uvesentlig bieffekt av Frihetsaksjonen, spør Gunnar Olafsen fra HAMU-styret.

Publisert 23.5.2008

Etter å ha fulgt debatten i Fritanke.no mellom Kirsten Elisabeth Lunde Elgstøen og Baard Thalberg oppsummerer jeg som følger:

Konfirmasjonskursene er videreutviklet under Frihetsaksjonen. Internasjonal humanistisk solidaritet gir konfirmantene engasjement og HAMUs prosjekter blir synlige for mange fler enn medlemmene. HEF blir positivt profilert. En takk til Kirsten Elgstøen som forklarer Frihetsaksjonens positive innvirkning på konfirmasjonen.

Baard Thalberg støtter Hovedstyrets innstilling om nedleggelse. Han bruker økonomiske argumenter og at bare halvparten av lagene deltar.
Ifølge sakspapiret går ca 50 prosent til formålet, mens Baard Thalberg hevder at "ja så går dette nærmest i null, tidvis også med tap" og at det er "behov for å doble det beløpet". Myndighetenes krav er vel 65 prosent? Videre hevder han at timekostnader for ansatte "ikke synes i regnskapet til FA og HAMU". Dette er feil.
"Når vi legger økonomiske mål for virksomheten" bruker Baard Thalberg som argument for å legge ned Frihetsaksjonen. Også positive virkninger må tas med i vurderingen. Ellers ville vel ikke Navnefest overleve?

Det at halvparten av lagene deltar i en aktivitet i Prinsipp- og arbeidsprogrammet synes jeg er svært bra og mye bedre enn for andre aktiviteter i programmet. De fleste lag har ikke kapasitet til å arbeide med alle aktiviteter og må prioritere. Baard Thalberg hevder de ikke ønsker å delta. Det er ingen grunn for lag som ikke deltar til å ha dårlig samvittighet. Baard Thalberg skriver "fortell oss hvordan vi skal få med oss alle på dette". Er det virkelig en forutsetning for å fortsette?

HAMU har eksistert i 15 år. De siste 5 årene har det vært en kraftig utvikling med tre nye land, HAMU er akseptert av Norad som en viktig partner og har opparbeidet god bistandskompetanse. Dette har vært mulig gjennom godt samarbeid med HEF, medlemmers giverglede og Frihetsaksjonens bidrag. Like viktig har vært integreringen av HAMUs prosjekter i konfirmasjonen. Det har profilert HAMU, er en god informasjonskanal (viktig for Norad) og har ikke minst utløst konfirmantenes iver etter å kunne hjelpe gjennom Frihetsaksjonen. HAMUs utvikling har skjedd samtidig med at HEF har gjennomført Frihetsaksjonen. Er dette en tilfeldighet? Er dette også en uvesentlig bieffekt av Frihetsaksjonen.

HEF har pålagt HAMU ambisiøse mål. HAMU har utarbeidet strategier for hvordan målene skal nås og presentert disse for Hovedstyret. Frihetsaksjonen er et sentralt virkemiddel for å nå målene, spesielt innen finansiering, profilering og informasjon. En nedleggelse vil ha en negativ konsekvens for HAMUs framtid, selv med foreslått økonomisk kompensasjon.

Kirsten Elgstøen sier at Frihetsaksjonen"bare har pågått i fire år med stigende suksess". Dette er riktig. Det er først iår at kursopplegget for konfirmantene har vært tilgengelig for alle kursledere.

Frihetsaksjonen har utviklet seg gjennom sin levetid. Mange entusiaster har bidratt. For å si det med økonomiske ord så har HEF investert kraftig i aksjonen. Utfordringen nå er å forhindre at investeringen er bortkastet. Sakspapiret nevner "om å legge til rette for at lokale aksjoner .. kan videreføres i ulike former". Hvordan dette er tenkt gjort er svært uklart.

En mulighet kan være at entusiaster sammen med Humaistisk Ungdom og HAMU går sammen om oppgaven å videreføre Frihetsaksjonen, men en tilrettelegging og klare føringer fra Landsmøte og Hovedstyre er nok nødvendig. Kostnadene vil bli mindre og kravet til 65 prosent vil oppnås. Er en slik løsning ønskelig må nok Landsmøte gi dem et år til å etablere seg. Det passer jo fint med en behandling av arbeidsprogerammet i 2009.

HAMUs arbeid er i stor grad basert på frivillig arbeid. For å beholde gløden er styret i HAMU avhengig av litt annerkjennelse fra hele HEF som eiere. Nå er egen motivasjon svært lav. Dette gjelder også andre i HAMUs styre. Jeg håper på en løsning som får entusiasmen til å komme tilbake.

Til slutt en takk til Baard Thalberg som provoserte slik at også jeg kunne si litt om HAMU syn. Og et stor takk til alle som gjennom sitt arbeid med Frihetsaksjonen har gitt HAMU anledning til å vokse og utvikle seg.

Gunnar Olafsen
HAMU

Debatt Vis flere

DEBATT: Trenger alle livssyn å være gjensidig ekskluderende?

– Forsvarer jeg en bredere livssynsdefinisjon enn Gran? På en måte, ja, på andre måter, ikke nødvendigvis, skriver Arild Tornes.