Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Ingen av disse har noe godt svar på hvorfor HEF har fått brev som innebærer rundt 700.000 kroner i tapt statsstøtte.

Ingen av disse har noe godt svar på hvorfor HEF har fått brev som innebærer rundt 700.000 kroner i tapt statsstøtte.

Full forvirring om statsstøtte

#Staten har ikke noe klart svar i medlemskaos-saken. Narve Amundsen ved Brønnøysundregisteret medgir imidlertid at det ser ut som om noe er feil. Te...

Publisert:

Sist oppdatert: 25.06.2008 kl 08:31

Staten har ikke noe klart svar i medlemskaos-saken. Narve Amundsen ved Brønnøysundregisteret medgir imidlertid at det ser ut som om noe er feil.

Tekst: Even Gran
Publisert: 25.6.2008

Etter at Fritanke.no skrev om at medlems- og statsstøttekaoset fra i fjor ser ut til å gjenta seg i år også, har vi forsøkt å få en forklaring fra det offentlige på hvordan dette kan ha seg.

Det viser seg å være lettere sagt enn gjort. Det later ikke til at det er noen som kvalitetskontrollerer tallene før staten sender ut brev om dobbeltmedlemsskap, med påfølgende trekk i statsstøtte, til tros- og livssynssamfunnene.

- Vi mottar bare informasjon fra Brønnøysund-registrene og sender dette videre til de ulike organisasjonene. Det er ingen her hos oss som kontrollerer dette. Hvis ingen klager, betaler vi bare ut penger på dette grunnlaget, sier saksbehandler Kjersti Nilsen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

- Ser ut som en feil

Hos Brønnøysundregisteret får vi vite at også de bare behandler informasjonen de får, uten å kvalitetskontrollere.

- Vi mottar medlemslistene fra de ulike tros- og livssynssamfunnene, og så kjører vi dem mot hverandre. Hvis det er noen personnummer som opptrer på flere lister, så blir det registert som dobbeltmedlemskap. Vi går ikke inn og sjekker om grunnlagsmaterialet stemmer. Det må vi bare forutsette at er i orden, sier Narve Amundsen ved Brønnøysundregisteret.

Han ser imidlertid ikke bort fra at noe kan ha blitt feil i dette tilfellet.

- Det virker underlig at HEF plutselig skal ha 2500 dobbeltmedlemmer mot tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke, når man bare for noen måneder siden fant ut at det i realiteten bare er drøyt 100 i denne kategorien. Det ser altså ut som det har blitt gjort en feil her, sier Amundsen og lover å følge opp saken.

Han har ikke noe svar på hvorfor mange av de som i fjor ble oppgitt å være dobbeltmedlemmer mot tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke, egentlig viste seg å være feilaktig ført som medlemmer nettopp i statskirken.

- Kanskje noen av disse er de drøyt 700 som i 2005 oppga at de ønsker å være medlem både av HEF og av Den norske kirke, undrer Amundsen.

- Men da burde vel de ha vært ført som dobbeltmedlemmer mot Den norske kirke, og ikke mot de andre?

- Ja, det høres jo rimelig ut. Jeg vet ikke og skal sjekke ut dette nærmere, lover Narve Amundsen.

Han henviser oss til Kultur- og kirkedepartementet, som har det formelle ansvaret for statsstøtteordningen til tros-og livssynssamfunn.

Men her nærmer sommeren seg. Avdelingsdirektør Gro Paudal, som ville ha vært rette vedkommende, har tatt ferie. Det er ingen andre som kjenner saken.

- Kultur- og kirkedepartementet har blitt informert om saken og avventer mer informasjon fra Brønnøysundregisteret. Før departementet får dette, er det ingen her som kan uttale seg om saken, sier informasjonsrådgiver Marius Bakke.

Mange av de samme personene som i fjor

I mellomtiden har også Human-Etisk Forbund forsket på saken.

Forbundet har avdekket at en stor andel av de 3500 HEF-medlemmene som ble rapportert som dobbeltregisterte mot andre tros- og livssynssamfunn i fjor, også går igjen på årets liste med 2500 navn.

- Jeg har ikke hatt tid til å gå gjennom alle de 2500 personnummerne, men en rask gjennomgang viser at 20 av de 35 første personnummerne på lista er blant de som fikk brev av oss i fjor og som bekreftet at de er medlem bare her, sier medlemsrådgiver Per Hansen i HEF.

Han synes det er underlig av disse personene ikke har blitt luket ut, når man fikk klarlagt at de er HEF-medlemmer bare for et drøyt halvår siden.

- Uforståelig og ressurskrevende
Mandag denne uka sendte HEF et klagebrev til departementet. Her slår generalsekretær Kristin Mile fast at HEF ikke forstå annet enn at samme feilen som skjedde i fjor, har skjedd i år også.

- Økningen fra 108 dobbeltregistrerte i desember i fjor til over 2500 pr. 14. juni i år er uforståelig. I fjor viste det seg i tillegg at de langt fleste var tidligere statskirkemedlemmer, skriver Mile i klagen.

Hun forteller at det meldte seg 3872 personer inn i Human-Etisk Forbund i 2007. Generalsekretæren konstaterer at det er helt urimelig å tro at over 2500 av disse også er medlemmer av et annet tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke.

Mile påpeker også at all den feilrettingen dette medfører, er ressurskrevende for HEF.

- I fjor brukte HEF store ressurser på å dokumentere feil i forbindelse med fjorårets vasking av registre og etterfølgende utbetaling av statstilskudd. Det ble leid inn ekstrahjelp i to måneder for å finne fram innmeldingsdata og kontakte alle de personene som vi opprinnelig ikke fikk statsstøtte for, forteller hun.

Mile understreker at feil av denne typen også fører til en uholdbar situasjon når det gjelder økonomi og budsjettering for forbundet.

- I fjor ble deler av statsstøtten først utbetalt i desember. I tillegg påvirket feilene også utbetalingen av kommunetilskuddene. Human-Etisk Forbund er et stort livssynssamfunn med medlemmer i de aller fleste kommuner. Når vi endte opp med utbetaling i to runder fra kommunene i fjor, så førte dette til et omfattende merarbeid i forbindelse med kontroll av utbetalingene, konstaterer generalsekretæren i klagebrevet.

Hun ber om at klagen behandles raskt, og at det settes i gang et arbeid med klarlegge årsakene og bedre rutinene, slik at man unngår slikt i framtiden.