Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Levi Fragell er sikker på at IHEU vil forsvare menneskerettighetene i sin kontakt med den nepalesiske regjeringen. Øverst ser vi Nepals riksvåpen.

Levi Fragell er sikker på at IHEU vil forsvare menneskerettighetene i sin kontakt med den nepalesiske regjeringen. Øverst ser vi Nepals riksvåpen.

Fragell: - Veldig bra at IHEU har kontakt med Nepal

#Tidligere president i IHEU, Levi Fragell, mener de religionsfientlige utspillene fra Nepals visestatsminister må sees i sammenheng med de åpenbare sk...

Publisert:

Sist oppdatert: 29.08.2008 kl 10:33

Tidligere president i IHEU, Levi Fragell, mener de religionsfientlige utspillene fra Nepals visestatsminister må sees i sammenheng med de åpenbare skadevirkningene religion har i landet.

Tekst: Even Gran
Publisert: 1.9.2008

Den internasjonale humanistunionen IHEU har innledet et samarbeid med Nepals nye regjering. Den viser seg å være ganske så religionsfientlig.

I en samtale med IHEUs Babu Gogineni har Nepals nye visestatsminister Baburam Bhattarai uttalt at "vi må aktivt motarbeide denne typen overtro og forestillinger, og dermed vil religionen dø ut av seg selv". Se Fritanke.nos sak om dette.

Når man i tillegg tar hensyn til at regjeringen erklærer seg som maoister og marxister, og ønsker seg en "kulturrevolusjon", så går tankene lett i retning av Stalin og Maos forfølgelser og utrenskninger av religiøse.

Det kommer ikke fram av pressemeldingen hvorvidt IHEU har noen kritiske holdninger til utsagnene fra ministeren.

HEFs generalsekretær Kristin Mile gikk fredag ut og sa at ministerens uttalelser er "hårreisende sett med norske øyne". Hun forutsetter at IHEU vil si fra hvis Nepals regjering krenker religionsfriheten og menneskerettighetene i sine bestrebelser på å fremme sekularisme i landet.

Sikker på at IHEU vil forsvare menneskerettigheter
Levi Fragell er tidligere president i IHEU, og kjenner forholdene i India og Nepal godt. Han forstår at den nepalesiske ministeren uttaler seg som han gjør, selv om han mener det ferske regimet har mye å lære når det gjelder samfunnsidealer vi tar for gitt i vår egen kultur.

- Selvsagt virker dette religionsfientlig sett med norske øyne. Men tonen og aggressiviteten til ministeren må forstås på bakgrunn av det religiøse diktaturet som har rådet i Nepal, hvor hinduismen har vært en ekstremt undertrykkende statsreligion.

Han legger til at Nepal har hatt en primitiv utgave av hinduismen, med inhuman praksis og overtro som har hindret menneskelig frihet og utvikling.

- I Nepal kjemper de mot medisinmenn og heksebrenning. Folk føler det direkte på kroppen. Bhattarais uttalelser må tolkes på denne bakgrunnen, og da er det lettere å forstå dem, konstaterer Fragell.

Han minner imidlertid også om at det i nepalesisk hinduisme finnes høyverdige tradisjoner som har vært til inspirasjon for søkende og reflekterte mennesker også fra vår verdensdel.

- IHEUs Nepal-kontakt er en stor begivenhet

Fragell ser det som en stor begivenhet at IHEU har lykkes i å innlede en dialog med det nye regimet i Nepal, og mener at nettopp humanismen kan bidra til å skape balanse i den viktige prosessen som nå er påbegynt når det gjelder forholdet mellom religion og samfunn i fjelllandet.

- Da kan vi bidra til at denne kampen mot åpenbart skadelig religiøs praksis foregår uten at menneskerettighetenes krav til individuell religionsfrihet blir krenket, sier han.

- Er du overbevist om at IHEU vil gjøre hva de kan sikre dette?

- Ja, selvsagt. Her er det ingen grunn til å ha noen mistillit. IHEUs Babu Gogineni viker ikke en millimeter når det gjelder våre felles menneskerettigheter, selve kvintessensen i humanistisk etikk. Men Babu er indisk og har utifra egne erfaringer en klart mer anti-religiøs holdning enn flertallet i HEF. Det blir imidlertid helt feil å tolke hans holdning til hinduistisk praksis med utgangspunkt i norske forhold. Man må rette inn skytset etter motstanderen, og i India og Nepal er det åpenbart grunn til å bruke grovere kaliber enn her hjemme, sier han.

- Marxister har ikke noe imot personlig tro

Fragell forteller at HEF, gjennom hjelpeorganisasjonen HAMU, har lang erfaring med å samarbeide med marxister i India og Nepal.

- Det er ofte marxistene som er våre fremste støttespillere i de hjelpeprosjektene vi har i regionen. Uten beskyttelse fra de marxistisk orienterte naxalittene i Nizamabad-distriktet i India, ville ikke HAMU ha kunnet drevet sitt arbeid for rehabilitering av tempelprostituerte, for eksempel.

Fragell har aldri opplevd at marxistene angriper den "personlige og fromme troen".

- De vil, i likhet med HEF, motarbeide de uomtvistelig skadelige konsekvensene av religion, som det virkelig er nok av i disse landene, sier han.

Fragell poengterer at selv om marxistene har opptrådt voldelig i enkelte politiske sammenhenger, har de ikke noen problemer med at folk tror, så lenge de ikke krenker menneskers frihet og menneskeverd.

- Vi må være oppmerksom på at vi her har med kulturelle nisjer å gjøre, hvor daliter (kasteløse) blir nektet vann fra landsbybrønnen, hvor enkebrenning har forekommet helt opp til vår tid, hvor ubetalt medgift fører til kvinnedrap og hvor nyfødte jentebarn tas livet av, understreker Fragell.

Les hvordan en rasjonalistleder i India overlevde et drapsforsøk fra en medisinmann på direktesendt tv