Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Hvis Kunnskapsdepartementets forslag går gjennom, kan Human-Etisk Forbund miste millionstøtte til Humanistisk konfirmasjon.
 Foto: Bjørn Molstad/Human-Etisk Forbund

Hvis Kunnskapsdepartementets forslag går gjennom, kan Human-Etisk Forbund miste millionstøtte til Humanistisk konfirmasjon. Foto: Bjørn Molstad/Human-Etisk Forbund

Foreslått endring i voksenopplæringsloven kan gi milliontap for HEF

Men ikke hvis forbundet skifter studieforbund.

Publisert:

Sist oppdatert: 23.01.2020 kl 12:26

– Et så betydelig tap av tilskudd til opplæring vil kunne bli dramatisk for konfirmasjonstilbudet vårt, sier generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger, til Vårt Land i dag.

Engers bekymring skyldes et av punktene i Kunnskapsdepartementets forslag til endringer i voksenopplæringsloven som ble sendt på høring i høst. Kunnskapsdepartementet vil nemlig endre aldersgrensen for deltakere på kurs som mottar støtte fra studieforbund – fra at de må ha fylt 14 i løpet av opplæringsåret til 16 år. Departementet begrunner det blant annet i hovedgruppen er voksne i opplæring ved siden av det formelle opplæringssystemet og at det er et viktig kompetansepolitisk tiltak rettet mot dem. Departementet understreker også at dagens skolesystem gir alle under 16 år et gratis offentlig opplæringstilbud.

Hvis endringen går igjennom, vil det bety at Human-Etisk Forbund ikke lenger kan søke støtte til sitt konfirmasjonstilbud fra Studieforbundet Folkeuniversitetet. Ungdommene som deltar på konfirmasjonskurs i regi av Human-Etisk Forbund fyller nemlig som hovedregel 15 år i løpet av konfirmasjonsåret.

Human-Etisk Forbund ber i sitt høringssvar til departementet om at departementet revurderer alderskravet, dernest at om endringen går igjennom, at det sikres overgangsordninger som gjør at kursene ikke mister støtte og at studieforbundene får tid til å tilpasse seg nytt regelverk.

Til Vårt Land uttaler statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Maria Stranskog Göther (H), at de har ønsket høringsinstansenes innspill på aldersgrense-endringen, og at det er for tidlig å si hva konklusjonen vil bli.

I forslaget fra departementet ligger det også et punkt om å dele tilskuddsordningen for studieforbund mellom Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet. Kunnskapsdepartementet får ansvaret for tilskuddsmidler til studieforbundene som primært har virksomhet rettet mot «kompetansepolitiske mål», mens Kulturdepartementet vil forvalte midler til studieforbundene som har kurs «som er relatert til frivillighet, kultur, kulturvern, idrett og personer med funksjonsnedsettelser». Studieforbundet Folkeuniversitetet, som Human-Etisk Forbund mottar støtte fra, og tre andre foreslås å bli liggende hos Kunnskapsdepartementet, mens de resterende ti, inkludert Kristelig Studieforbund, foreslås overført til Kulturdepartementet.

I høringsnotatet erkjenner departementet at mange av kursene som i dag får støtte fra studieforbund som vil høre inn under tilskuddsordningen fra Kulturdepartementet, er tilrettelagt for personer ned til 14 år. Det foreslås derfor at ordningen videreføres for studieforbundene innunder Kulturdepartementets forvaltning.

Hvis endringen går igjennom er skifte av studieforbund et av tiltakene Human-Etisk Forbund vurderer.

#StudieforbundVis flere

#HøringsuttalelserVis flere