Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Donald Trump har blitt intervjuet av den rabiate konspirasjonsteoretikeren Alex Jones. I innslaget gav de to uttrykk for gjensidig beundring.
 Foto: Faksimile

Donald Trump har blitt intervjuet av den rabiate konspirasjonsteoretikeren Alex Jones. I innslaget gav de to uttrykk for gjensidig beundring. Foto: Faksimile

Donald Trump - de konspiranoides presidentkandidat

Med Donald Trump har nettrollene og konspirasjonsteoretikerne fått sin presidentkandidat, skriver John Færseth.

Publisert:

Sist oppdatert: 16.06.2016 kl 15:54

I en artikkel publisert i Harper’s Magazine i november 1964 beskrev historikeren Richard Hofstadter det han kalte en paranoid stil eller understrømning i amerikansk politisk historie.

Tretten år tidligere hadde senator Joseph McCarthy pisket opp en politisk heksejakt da han gikk ut og advarte mot en sammensvergelse av kommunister som arbeidet for å undergrave USA og som hadde forgreninger i hele samfunnet.

For Hofstadter var Mccarthyismen den foreløpig siste manifestasjonen av en gammel understrøm med røtter tilbake til USAs tidligste tid. Tidligere hadde den blant annet vist seg i 1890-tallets populister og deres advarsler mot internasjonale banker, den massive Know-nothing-bevegelsen i tiden før borgerkrigen, som bekjempet katolske innvandrere som de fryktet ville bringe landet inn under pavekirken, og frimurerpanikker tidlig på 1800-tallet, der man fryktet at frimurerne var agenter for franske revolusjonære.

I følge Hofstadter hadde disse panikkbølgene en rekke fellestrekk: De sprang ut av en dyp skepsis til «makta» og for at denne kunne misbrukes, samt for utenlandske makter og at disse hadde sine agenter hele veien til topps. I tillegg kom et sterkt innslag av «nativisme», det vil si skepsis og fiendskap mot nye innvandrergrupper som ble ansett som en trussel mot «The American Way of Life».

Mens Hofstadter var grunnleggende optimistisk og mente den paranoide strømningen var på retur, har mange pekt på at den har vært på full fart tilbake de siste 15-20 årene, i form av frykt for internasjonale organer som FN og for en imaginær kommende union mellom USA, Mexico og Canada og en enda mer imaginær verdensregjering, det som ofte omtales som «New World Order».

Mens nativismen historisk sett har dreid seg om katolikker – i første rekke irer - og jøder, har fokuset de siste tiårene endret seg til meksikanere og latinamerikanere generelt og – siden terrorhandlingene 11. september 2001 – muslimer.

Konspirasjonsteoretikeren Donald Trump

Donald Trump har aldri vært redd for kontrovers. Tvert imot har han, siden han begynte å engasjere seg politisk mot slutten av 2000-tallet, aktivt brukt medienes dramaturgi til å holde seg i rampelyset ved hjelp av provoserende utspill.

Ett av hans første politiske utspill av betydning kom i 2010, da han bad Barack Obama om å vise frem fødselsattesten sin for å dokumentere at han faktisk var født i USA og ikke i Kenya, en påstand som først ser ut til å ha blitt lansert av det kristenfundamentalistiske misjonærekteparet Celeste og Loren Davis.

At Obama skulle være utenlandskfødt, og dermed ikke kvalifisert til å være president, inngår i et sett av anklager fra konservativt hold som inkluderer påstander om at han egentlig er kommunist eller hemmelig muslim, eller tilknyttet anti-amerikanske grupper. De kombinerer mistro mot maktpersoner, redsel for at disse er utenlandske femtekolonnister og nativisme, og føyer seg dermed rett inn i den paranoide stilen.

Trump har flere ganger antydet at Obama kan være muslim, noe som også ser ut til å ligge under uttalelsen for to dager siden om at Obama enten ikke forstår noe av terrorhandlingen i Orlando eller vet noe andre ikke vet.

Trump har også plassert seg i den nativistiske tradisjonen ved å kreve en mur mot Mexico og et innvandrings – og innreiseforbud for muslimer. Skepsisen mot utenlandsk påvirkning kan også gjenfinnes i påstander om at global oppvarming er en bløff som vil gjøre USA mindre konkurransedyktig og legge landet åpent for kontroll utenfra.

I desember var Trump til og med gjest hos den kjente radioverten og konspirasjonsteoretikeren Alex Jones, kjent for sine mange utspill om at nær sagt hver eneste voldshandling i virkeligheten har vært «falsk flagg»-operasjoner for å rettferdiggjøre ytterlige overvåking og innstramninger i individuell frihet fra myndighetenes side, da spesielt friheten til å eie våpen.

I innslaget ga de to uttrykk for gjensidig beundring.

Et symptom på krise

Historisk sett har den paranoide stilen ofte kommet til overflaten i vanskelige tider. For eksempel førte jordbrukskrisen på 70-tallet til at en rekke organisasjoner på ytre høyre satte i gang et aktivt fiske etter støtte blant bønder i Midtvesten, med delvis suksess selv om de ikke klarte å skape noen massebevegelse.

De siste årene har det vært mye fokus på fenomener som tea party-bevegelsen, aggressive radioverter som Glenn Beck og nevnte Alex Jones, og på ytterliggående militser som den som okkuperte et naturreservat i Oregon tidligere i år. Siden 1990-tallet har også det republikanske partiet blitt kraftig radikalisert gjennom økt innflytelse fra kristenkonservative strømninger og lefling med konspirasjonstenkning fra ledende politikere.

Årsakene sies ofte å ligge i at den amerikanske arbeiderklassen og middelklassen er under sterkt press og at mange føler de har blitt ofret på globaliseringens alter. Samtidig er det liten tvil om at valget av Obama som president også har vært viktig ettersom han er et symbol på en demografisk endring der hvite amerikanere snart ikke lenger vil være i absolutt flertall.

Alt dette gir næring til den paranoide stilen, som jo nettopp har vært rettet mot utenlandskstyrte konspirasjoner og grupper som ikke tilhører det som tradisjonelt kalles WASPs (en forkortelse for White Anglo-Saxon Protestants). I tillegg kommer nettet som har gjort det langt lettere å spre konspirasjonstenkning enn tidligere.

Mens flere politikere de siste årene har leflet med påstander om en nordamerikansk union og påstander om at «Obama egentlig ikke er født i USA», spiller Trumps valgkamp tydeligere på denne tankestrømningen enn noen presidentkandidat noen gang tidligere har våget å gjøre. Ved å bifalle Alex Jones og antyde at Obama samarbeider med USAs fiender frir han til de omkring 20 prosentene av amerikanerne som mener myndighetene skjuler informasjon om UFOer, at mainstreammedier lyver og at en internasjonal elite står klare til å innføre en verdensregjering – et velgersegment som er klart mer representert blant republikanere enn blant demokrater.

Den paranoide stilen er rett og slett ikke bare et tema for spesielt interesserte lenger. Med Donald Trump har nettrollene og konspirasjonsteoretikerne fått sin presidentkandidat, og om noen måneder kan han være verdens mektigste mann.

Vær velkommen til å delta i debatt på Fritanke.no. Vi ønsker en saklig og begrunnet debatt. Skarp kritikk må gjerne fremmes, men vi forventer at debattanter overholder alminnelig folkeskikk og norsk lov. Kommentarer som bryter med dette, kan bli slettet uten varsel eller begrunnelse. Fri tanke forbeholder seg retten til å svarteliste brukere ved spamming, personangrep, usaklige kommentarer og lignende.

Vi forbeholder oss retten til å sitere kommentarer fra Fritanke.no i Fri tankes papirutgave.

blog comments powered by Disqus