Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Slik ser verdenskartet over ytrings- og livssynsfrihet ut. Svart er verst, rødt er ille, oransje er litt bedre, mens en grønn stjerne betyr at alt er slik det skal være.

Slik ser verdenskartet over ytrings- og livssynsfrihet ut. Svart er verst, rødt er ille, oransje er litt bedre, mens en grønn stjerne betyr at alt er slik det skal være.

Ny global rapport om livssynsfrihet:

Dødsstraff for ateisme i tretten land

Seks vestlige land får skarp kritikk av den internasjonale humanistunionen IHEU. I dag kom en rapport som vurderer status når det gjelder livssynslikestilling i alle verdens land. Kun 14 av verdens 206 land får bestått.

Publisert:

Sist oppdatert: 10.12.2013 kl 14:27

Ofte hører vi om undertrykking av kristne og andre religiøse minoriteter. Litt mindre kjent er det at også ateister opplever undertrykking og forfølgelse.

Human-Etisk Forbunds internasjonale paraplyorganisasjon IHEU (International Humanist and Ethical Union) har vurdert lovgivingen i alle verdens land med hensyn til blasfemi/religionskritikk samt muligheten til å konvertere fra et livssyn til et annet. Funnene er publisert i en rapport som ble offentliggjort i dag.

Kun fjorten av verdens 206 nasjoner får karakteren "Free and equal", og Norge er ikke blant dem. Vi må nøye oss med "mostly satisfactory".

Grunnen til at Norge ikke får toppkarakter er at det fortsatt gies fordeler til en religion framfor andre, samt at religions- og livssynsfaget i skolen har en stor overvekt av kristendom og er obligatorisk. IHEU konstaterer imidlertid at Norge er på riktig vei, etter grunnlovsendringene i fjor.

Rapporten tar for seg alle typer livssynsdiskriminering, fra relativt milde overtramp som at barn tvinges til å be i offentlige klasserom, til alvorlige menneskerettighetsforbrytelser som at noen henrettes for å ha forfektet et ateistisk livssyn.

Dårlig stelt i muslimske land

IHEU har utarbeidet et interaktivt verdenskart med symboler som viser status for ytrings- og livssynsfrihet i de ulike landene.

De landene som står for de verste straffene og den verste undertrykkelsen har fått svarte symboler. Her ser vi en opphopning blant muslimske land i Nord-Afrika og Midtøsten. I noen av disse landene er det dødsstraff for å vende seg bort fra islam eller å ytre seg blasfemisk. Andre land nøyer seg med fengselsstraff eller ulike former for restriksjoner.

Det er ikke bare i land dominert av islam som får strykkarakter. Også Kina og Nord-Korea får svarte symboler for grov undertrykking av tros- og livssynsfriheten. Det samme får Zimbabwe, Nigeria og Swaziland.

Til sammen risikerer man dødsstraff for å gi uttrykk for et ateistisk livssyn i tretten land. Tolv land i Afrika, ni land i Asia og ti land i Midtøsten har blitt merket med svart og får karakteren "grove krenkelser". Rapporten finner at myndighetene i noen av disse landene åpent oppildner til hat mot ateister, samtidig som de på systematisk vis unnlater å tiltale og straffe vold mot ateister.

Diskriminering også i vestlige land

Går vi bort fra den svarte fargen og ser på land som farges røde for "alvorlige krenkelser" kommer flere vestlige land inn. I denne gruppa finner vi Danmark, Island, Tyskland, Polen, Malta og Hellas. Årsaken til disse vestlige landenes dårlige karakter er at de fortsatt har et lovfestet forbud mot blasfemi, og at lovbrytere kan straffes med fengsel.

IHEU er klar over at dette kanskje ikke praktiseres like strengt over alt, men presiserer likevel at når et land som Danmark fortsatt truer med fengselsstraff for blasfemi, så kan det bidra til selvsensur for innbyggerne, samt at det legitimerer tilsvarende lovgiving i andre land med strengere praktisering.

Og i noen vestlige land, som Hellas og Tyskland, blir folk faktisk tiltalt og dømt til fengselsstraffer for å ha ytret seg blasfemisk, forteller Bob Churchill fra IHEU i en pressemelding. Det er han som har sammenfattet rapporten.

Churchill understreker at noen av de vestlige landene ville ha fått bedre karakter hvis de hadde avskaffet blasfemilovgivingen.

Rapporten slår ellers fast at diskriminering mot ikke-religiøse ikke alltid har som mål å skade de ikke-troende, men heller å beskytte og hjelpe en eller flere religioner. Det er altså ønsket om å beskytte religion som er årsaken.

– Med en gang man slutter å definere innbyggerne etter deres universelle rettigheter, men heller legger deres tilhørighet til en eller annen religiøs gruppe til grunn, så følger diskriminering automatisk med på kjøpet, skriver Matt Cherry i innledningen.

Ber seks vestlige land skjerpe seg

Rapporten viser at det er 55 land i verden med lovforbud mot blasfemi. I 39 av disse kan du dømmes til fengsel for blasfemi, og i tre av dem, Pakistan, Saudi-Arabia og Iran, risikerer du dødsstraff.

Noen land tillater i tillegg fristilte militante islamister å dele ut straffer til folk de mener bryter med sharia, islamsk lov. Dette gjelder Al-Shabaab i Somalia, Boko Haram m.fl. i Nigeria og Taliban i Afghanistan.

Årets rapport er den andre i rekka. En tilsvarende rapport ble også gitt ut i fjor.

IHEU håper rapporten vil bidra til å belyse hvordan mindre alvorlig, men systematisk livssynsdiskriminering i vestlige land, bidrar og legitimerer langt verre ting i andre land.

– Hvis ikke Danmark, Tyskland, Island, Polen, Malta, og Hellas greier å kvitte seg med blasfemilovene sine, hvordan skal vi da kunne forvente at land med dødsstraff for blasfemi skal kunne gjøre det, spør IHEU i en pressemelding.

Norges blasfemiforbud er vedtatt fjernet, men dette har ikke blitt satt i verk ennå på grunn av problemer med å sette den nye straffeloven ut i live.

Les hele rapporten her

Kommentarfeltet er stengt mellom kl 23:00 og kl 06:00 norsk tid.