Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk

Oda Øverhaug: Humanistisk Ungdom - viktigere enn Mile tror

#- Det virker som om Kristin Mile prøver å nedvurdere Humanistisk Ungdom til en fritidsklubb for noen av HEFs unge medlemmer, skriver Oda Martine S. Ø...

Publisert:

Sist oppdatert: 12.10.2009 kl 09:17

- Det virker som om Kristin Mile prøver å nedvurdere Humanistisk Ungdom til en fritidsklubb for noen av HEFs unge medlemmer, skriver Oda Martine S. Øverhaug. Hun er skuffet, trist og sint over uttalelser fra Mile og nestleder i hovedstyret Leonid Rødsten i Fritanke.no sist fredag.

Publisert: 12.10.2009

9. oktober skrev Fritanke.no en sak om at det er flere ungdommer i Human-Etisk Forbund enn i Humanistisk Ungdom. Artikkelen tar utgangspunkt i at 2800 personer under 26 år har meldt seg inn HEF i perioden etter at HU ble stiftet, men bare 700 av disse har valgt å melde seg inn i ungdomsorganisasjonen.

HU-leder Lars Petter Helgestad peker på at kontingentfritaket i HEF for alle under 26 år utkonkurrerer HU, som er lovpålagt å ha en kontingent på 50 kr. Generalsekretær i HEF Kristin Mile avviser at dette er en årsak til HUs lave medlemstall og både hun og nestleder i hovedstyret, Leonid Rødsten, mener at kontingentfritaket er viktig for å unngå forgubbing i HEF.

På flere punkter er jeg uenig med Mile og Rødsten og mye av det de uttaler gjør meg skuffet, trist og sint.

HU og HEF to helt forskjellige organisasjoner?
I følge Kristin Mile er Humanistisk Ungdom som organisasjon helt ulik HEF, og man kan derfor ikke forutsette at alle HEF-medlemmer under 26 år hører hjemme i ungdomsorganisasjonen.

På papiret er Humanistisk Ungdom en ungdomsorganisasjon, og ikke et livssynssamfunn. Hvis man derimot ser på hvilke verdier som ligger til grunn for HUs formål, finner man at de to organisasjonene er kliss like. I Humanistisk Ungdom sine vedtekter står det at "organisasjonen baserer seg på det norske humanistmanifest 2006". Manifestet ble vedtatt av HEFs hovedstyre og utgjør forbundets idémessige grunnlag.

Begge organisasjonene baserer seg med andre ord på de samme verdiene og de samme begrunnelsene for disse. Humanistisk Ungdom må altså være en slags livssynsmessig ungdomsorganisasjon, basert på livssynet humanisme. Det høres veldig ut som en organisasjon for ungdommene i Human-Etisk Forbund. Det eneste man risiker ved å bli medlem i HU, i tillegg til HEF, er å bli invitert på aktiviteter og arrangementer med likesinnede, unge humanister. Dette har man full frihet til ikke å bli med på. Passive medlemmer er like viktig for HU som for HEF. Et passivt medlem i ungdomsorganisasjonen gir statlig inntekt både til HU og til HEF, mens et passivt medlem i HEF under 26 år, bare gagner moderorganisasjonen.

HU en fritidsklubb?

Mile sier også at "Vi kan ikke ta det for gitt at alle HEF-medlemmer under 26 ønsker å være medlemmer av ungdomsorganisasjonen. Også for mange ungdommer er medlemsskap i Human-Etisk Forbund et valg av livssynstilhørighet, ikke et ønske om å delta i aktiviteter."

Som jeg påpekte ovenfor er HU også en organisasjon som baserer seg på det humanistiske livssyn. Et medlemskap i denne organisasjonen vil dermed også være et valg av livssynstilhørighet. Det virker som om Kristin Mile prøver å nedvurdere Humanistisk Ungdom til en fritidsklubb for noen av HEFs unge medlemmer.

Jeg vil tro at mange melder seg inn i HU/HEF primært på grunn av HU og det organisasjonen representerer. Å si at det ikke handler om å ta et aktivt livssynsvalg synes jeg er fornærmende og krenkende overfor HUs medlemmer. Hvis HU bare handlet om aktivitet og lek og HEF var organisasjonen som stod for et livssynsvalg, burde man i det minste kunne være medlem i HU uten å være medlem i HEF også.

Hvem har ansvaret?
Det kan virke som om det går sport i å peke på skillet mellom HU og HEF, og Kristin Mile uttaler at "det blir litt feil hvis HU skal legge et stort ansvar på Human-Etisk Forbund for deres egen medlemsrekruttering."

Her vil jeg først og fremst påpeke at det for Humanistisk Ungdom ikke finnes noe som er "egen medlemsrekruttering". Alle medlemmer i HU er også medlemmer av HEF, og ALL rekruttering som skjer i regi av HU er dermed rekrutteringsarbeid for HEF.

Videre har det seg sånn at det er Human-Etisk Forbund som var ansvarlig for å starte opp ungdomsorganisasjonen. Og det var på HEFs sommerleir at Humanistisk Ungdom ble stiftet. Hvis man starter noe har man et ansvar for å følge opp, og det innebærer forpliktelser.

Humanistisk Ungdom er så vidt over 2 år gamle, og som toåringer flest trenger de all den hjelp og støtte de kan få. Godt samarbeid blir vanskelig når HEF er med på å lage hull i veien HU må gå, og klager på at de ikke kommer seg for nok over.

Dette betyr ikke at HEF har alt ansvaret for HUs ve og vel, og selvsagt ligger mesteparten av ansvaret for rekruttering i aldersgruppen 15-26 år hos Humanistisk Ungdom selv.

Det blir derfor litt merkelig når HEF setter i gang dyre rekrutteringskampanjer i HUs aldersgruppe, der ungdomsorganisasjonen så vidt nevnes (se HEF-annonsen i Fritanke.no-saken). Og man kan ikke tro annet enn at moderorganisasjonen har gått lei sitt nye leketøy når de stemmer ned tiltak som vil kunne gagne HU uten at det går nevneverdig utover HEF. Å avvise et forslag om å binde gratis medlemskap i HEF til medlemskap i HU vitner om lite vilje fra hovedstyret til å hjelpe ungdomsorganisasjonen.

Kontingentfritak?
Til Fritanke.no uttaler både Mile og Rødsten at kontingentfritaket for unge medlemmer er viktig for HEFs medlemsvekst i denne målgruppen. Tall fra medlemsservice viser at gratis medlemskap for de under 26 år ikke har noen virkning. Antall innmeldinger i denne gruppen ligger på samme nivå som før fritaket ble innført.

HEF trenger dermed ikke være redd for å miste medlemmer hvis de binder gratis medlemskap opp til HU-medlemskap. Da vil det koste 50 kr å være med i begge organisasjonene, og dette er noe de fleste har råd til. Det er likevel åpenbart at det for passive medlemmer er mer attraktivt å støtte HEF gratis, enn å støtte både HU og HEF for 50 kr. Jeg nevner igjen at HU også trenger passive medlemmer!

Støvtørking?

Det siste punktet jeg er uenig i, er at rekruttering av unge medlemmer i HEF får slutt på forgubbingen i forbundet. Passive medlemmer stopper ingen forgubbing, uansett hvor unge de måtte være.

Jeg tviler på at det er veldig mange av de 7000 unge medlemmene i HEF som uoppfordret kommer på årsmøter i fylkeslagene, stiller som delegater til landsmøtene og er aktive i lokallagene. På de to landsmøtene til HEF som jeg selv har vært med på, har det vært ytterst få deltagere under 26 år, og så godt som alle var aktive medlemmer fra Humanistisk Ungdom.

Det er bare en sterk ungdomsorganisasjon som kan klare å tørke støv av gamle HEF. Forgubbingen kan bare motvirkes gjennom å satse på Humanistisk Ungdom, som da i sin tur skaper aktive medlemmer for både seg selv og for moderorganisasjonen.

Det er ingen tvil om at HU utkonkurrerer HEF i stor stil når det gjelder aktiviteter og arrangementer. Og jeg er sikker på at antall aktive, unge medlemmer i forbundet har økt etter at Humanistisk Ungdom ble stiftet.

Hvis dere vil at HEF skal være en organisasjon som unge humanister har lyst til å bruke tid på, så må dere satse på Humanistisk Ungdom. Ellers vil forbundet eldes i takt med de som driver det.

Oda Martine S. Øverhaug
Tidligere økonomileder i Humanistisk Ungdom

Debatt Vis flere

DEBATT: Trenger alle livssyn å være gjensidig ekskluderende?

– Forsvarer jeg en bredere livssynsdefinisjon enn Gran? På en måte, ja, på andre måter, ikke nødvendigvis, skriver Arild Tornes.