Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Jens Brun-Pedersen er lei av at KrF til stadighet tillegger Human-Etisk Forbund meninger forbundet ikke har.
 Foto: KrF + Human-Etisk Forbund

Jens Brun-Pedersen er lei av at KrF til stadighet tillegger Human-Etisk Forbund meninger forbundet ikke har. Foto: KrF + Human-Etisk Forbund

Brun-Pedersen oppgitt over gjentatt feilinformasjon om Human-Etisk Forbund fra KrF

– KrF er systematisk uredelige og tillegger oss meninger vi ikke har, sier HEFs pressesjef.

Publisert:

Sist oppdatert: 19.10.2017 kl 11:27

I forrige uke skjedde det igjen – en representant fra KrF framstiller det som om Human-Etisk Forbund ønsker at barn skal oppdras «nøytralt» og at forbundet ser på sitt eget ståsted som «nøytralt».

Denne gangen var det KrFs stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold som stod bak.

Han skriver i Vårt Land den 9. 10. at Human-Etisk Forbund ønsker at barn skal oppdras i «en gudløs tilværelse uten religiøse overbevisninger eller fortellinger», og at forbundet mener at «barn er som blanke ark som ikke skal skrives på før de blir 15 år gamle».

Bekkevold tar også til orde mot «den feilslåtte nøytralitetstanken som Human Etisk Forbund er de fremste forkjemperne for».

Ønsker ikke å spille denne rollen i Krfs retoriske opplegg

Pressesjef i Human-Etisk Forbund, Jens Brun-Pedersen, rister på hodet over påstandene – nok en gang.

– Dette er feil. Vi mener det ikke, og jeg har ikke tall på hvor mange ganger vi har sagt fra til KrF om dette. Likevel fortsetter de, sier Brun-Pedersen.

– Hvorfor gjør KrF dette, tror du?

– Det er jo en kjent teknikk å tillegge en meningsmotstander dumme meninger slik at man selv kan framstå i et bedre lys. Stråmannsargumentasjon kalles det, og det er grunnleggende uredelig. Vi ønsker ikke å spille denne rollen i Krfs retoriske opplegg. Jeg hadde forstått det hvis det skjedde én gang, og så endret de kurs når dette ble korrigert, men nå har dette skjedd så mange ganger at man må begynne å lure på om det ligger en plan bak det. Det er fristende å mistenke dem for at de kommer med slikt fordi de mangler overbevisende argumenter selv, sier han.

Brun-Pedersen mener at det hele bunner i at KrF ikke evner eller ønsker å se forskjellen på verdinøytralitet og livssynsnøytralitet.

– Selv om begrepene har ordet «nøytralitet» felles, så der det en helt avgjørende forskjell på dem. Human-Etisk Forbund er tilhenger av livssynsnøytralitet, men slett ikke av verdinøytralitet. Vårt livssyn humanisme er like lite «nøytralt» som kristendommen, presiserer Brun-Pedersen.

I svarinnlegget til KrF og Bekkevold, på trykk i Vårt Land den 11. oktober, skriver Brun-Pedersen at alle foreldre påvirker sine barn til visse verdier og livssyn, og at dette er en rett foreldrene har.

– Ingen kan kreve forbud mot at foreldre gir barna sine en oppdragelse preget av eget livssyn. Selv om noen av oss er tilbakeholdne med å fortelle dem «sannheten» om Jesus som guds sønn, at Muhammed er Allahs profet og islam er den ene sanne religion - eller at livssynshumanismen er det eneste rette livssynet, så er det ingen som kan nekte foreldre å gjøre dette, skriver han.

– Men Human-Etisk Forbund er altså tilhengere av livssynsnøytralitet?

– Ja, det er vi. Livssynsnøytralitet handler om at staten og det offentlige ikke skal ta stilling til fordel for en religion eller et livssyn framfor andre. Derfor er vi imot statskirke, skolegudstjenester og et tungt kristendomsdominert religionsfag som KRLE. Men dette handler altså om staten og det offentlige. Offentlige fellesinstitusjoner bør være livssynsnøytrale, mens innbyggerne har livssynsfrihet. Vi ønsker et livssynsmangfold under en nøytral stat. Det er det enkle sekulære prinsippet vi bygger på, forklarer han.

Anklaget Hareide for løgn

Brun-Pedersen trekker fram et annet eksempel fra november i fjor da KrF-leder Knut Arild Hareide gikk ut og påstod at Human-Etisk Forbund ønsker «å støvsuge offentligheten for religion», samt å ha en «agenda om å fjerne religion fra samfunnet».

– Vi har selvsagt ingen agenda om å fjerne religion fra samfunnet og tilsvarende usakligheter. Vi er for religionsfrihet. Det er uverdig og skammelig at partileder Knut Arild Hareide tyr til utsagn om at HEF vil fjerne religion fra samfunn og skole. Slikt vitner om desperasjon. understreket Brun-Pedersen i Vårt Land den 12. november i fjor.

Geir Jørgen Bekkevold fra KrF har ikke besvart våre henvendelser i denne saken. Vi oppdaterer artikkelen hvis/når vi får svar.