Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Humanistisk konfirmasjon i Horten, 2018. Vestfold er et av fylkene med flest Humanistiske konfirmanter.
 Foto: Even Gran

Humanistisk konfirmasjon i Horten, 2018. Vestfold er et av fylkene med flest Humanistiske konfirmanter. Foto: Even Gran

Årets konfirmasjonssesong er i gang – med rekordmange humanistiske konfirmanter

Denne helga ble årets første humanistiske konfirmasjoner avholdt. I år har nesten 20 prosent av årskullet valgt å ha konfirmasjon i regi av Human-Etisk Forbund. Det er nok en gang rekord.

Publisert:

Sist oppdatert: 16.05.2019 kl 10:27

Denne helgen ble vårens første konfirmasjonsseremonier avholdt. I løpet av de kommende helgene vil rundt 12.300 unge mennesker bli konfirmert i regi Human-Etisk Forbund. Dette er rundt 19,5 prosent av årskullet, og ny rekord – både i prosent og absolutte tall. Det nøyaktige tallet for 2019 vil først være klart etter at alle konfirmasjoner er gjennomført.

I 2018 var andelen 18,6 prosent av kullet.

Human-Etisk Forbund (HEF) har ikke data som viser hvorfor det stadig settes nye rekorder for humanistisk konfirmasjon, men seremonirådgiver Siri Sandberg i HEF tror det er flere faktorer som spiller inn.

– Forhåpentligvis er det fordi vårt tilbud har et godt rykte, og fordi vi informerer godt om tilbudet, sier Sandberg.

– Hva betyr det for HEF at det er en slik oppslutning om Humanistisk konfirmasjon?

– For mange lokallag er seremoniarbeid det de bruker mest tid på, og konfirmasjonen er størst av seremoniene. Det krever menneskelige ressurser. En oppslutning om tilbudet viser at de frivillige gjør noe riktig. I tillegg er konfirmasjonen et utstillingsvindu. For mange er deres første møte med HEF som tilskuer på seremoni. Da er det fint å kunne vise frem hva vi står for gjennom en seremoni som holder høy kvalitet.

Lokale forskjeller

Sandberg understreker imidlertid at en vekst på landsbasis ikke betyr at denne veksten er jevnt fordelt utover alle landets lokallag.

– Det er ikke perfekt samsvar mellom tilbud og etterspørsel, og det er fortsatt en uforutsigbarhet for mange lokallag, der antallet konfirmanter kan svinge en del fra år til år. Det har vært steder som har opplevd overraskende nedgang, mens andre har plutselig opplevd en stor økning. Det er mange tilfeldigheter som kan gjøre at det svinger fra år til år for det enkelte sted, selv om tallene på landsbasis har vært stabilt stigende de siste årene.

– Siden det er det enkelte lokallag som står som arrangør, er det vanskelig for HEF som helhet å være forberedt på vekst. Ulike lokallag kan ha ganske ulike utfordringer forbundet med vekst. En del lokallag har en plan for hvis det blir mange eller få konfirmanter, mens i andre tilfeller har frivillige og ansatte i regionene tatt utfordringen og funnet løsninger. Ofte kan man merke en tendens tidlig, ganske rett etter påmeldingen åpner, og da er det litt tid til å sette inn tiltak.

Hun mener at i en ideell verden ville en økning kommet gradvis og jevnt fordelt, men ettersom virkeligheten ikke er slik, er det beste forbundet kan gjøre å ta høyde for flere eventualiteter og være fleksible.

– Målet er jo at alle som ønsker det skal kunne få en humanistisk konfirmasjon, sier Sandberg.

Da de høye påmeldingstallene ble kjent i fjor høst sa også seremonisjef Tale Pleym i HEF seg svært fornøyd med økningen.

– Vi synes selvsagt det er fint at stadig flere velger vårt tilbud. Vi er også svært fornøyd med innsatsen som gjøres i organisasjonen. Våre tillitsvalgte og frivillige gjør en fantastisk innsats slik at alle som ønsker det skal kunne velge Humanistisk konfirmasjon, sa Pleym den gang.

#Siri SandbergVis flere