Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Maajid Nawaz (bildet) ville ha tapt hvis det hadde blitt en rettssak ut av dette, mener Ken White.
 Foto: TEDxBrighton

Maajid Nawaz (bildet) ville ha tapt hvis det hadde blitt en rettssak ut av dette, mener Ken White. Foto: TEDxBrighton

Advokat mener millionerstatningen til Nawaz er dårlig nytt for ytringsfriheten

– Maajid Nawaz ville aldri ha vunnet en rettssak om dette. SPLC burde ikke ha gått med på forlik, mener en amerikansk borgerrettighetsadvokat.

Publisert:

Sist oppdatert: 20.06.2018 kl 21:32

I går skrev vi at den britiske liberale islamkritikeren Maajid Nawaz har inngått et forlik med Southern Poverty Law Center (SPLC), der sistnevnte har gått med på en uforbeholden unnskyldning og en oppreisning på mer enn 27 mill. kroner (3,4 millioner dollar).

I 2016 publiserte SPLC en liste over «anti-muslimske ekstremister», ment som en advarsel til omverdenen om individer eller organisasjoner som går for langt i sin islamkritikk. Nawaz var en av navnene på lista (som førøvrig nå er fjernet fra nettet).

Nawaz, som selv er praktiserende muslim og som ved mange anledninger har protestert mot høyreradikalt muslimhat, mente det var dypt urimelig at han skulle stå på en slik liste.

Han startet en innsamlingsaksjon for å kunne saksøke SPLC for injurier. På mandag ble det kjent at SPLC har gått med på et forlik der Nawaz, og tenketanken Quilliam han er tilknyttet, får over 27 millioner kroner i erstatning pluss at SPLC publiserer en uforbeholden unnskyldning.

Beskyttet av ytringsfriheten

Forliket aktualiserer et annet tema som mange er opptatt av, nemlig ytringsfriheten – at man skal kunne framsette frimodige ytringer uten frykt for straff. I et samfunn der man for enkelt kan saksøke hverandre for injurier og få erstatninger av denne typen, blir det etterhvert risikabelt å si meningen sin.

I USA er ytringsfriheten grunnlovsfestet i det første grunnlovstillegget.

Den amerikanske borgerrettighetsadvokaten Ken White er bekymret for hva forliket mellom Nawaz og SPLC vil ha å si for ytringsklimaet i USA.

Han peker på at ett av de mest grunnleggende prinsippene i den amerikanske injurielovgivingen, er at skjønnsbaserte meningsytringer, uansett hvor tåpelige og urimelige de måtte være, ikke kan være injurierende i seg selv. Det er kun falsifiserbare faktapåstander, eller ytringer som impliserer slike faktapåstander, som kan være injurierende.

– For eksempel, hvis jeg skriver «se hva denne fyren skrev, han er en hykler», så kan ikke dette være injurierende pr. definisjon ettersom det er en mening basert på en åpen kilde, skriver White på bloggen Popehat.

Sensur av meninger

White mener SPLC ikke burde ha gått med på et forlik. Med utgangspunkt i at meningsytringer pr. definisjon ikke kan være injurierende, er han sikker på at SPLC ville ha vunnet en rettssak om dette og at Maajid Nawaz og Quilliam hadde blitt sittende med regningen.

– SPLCs liste over «anti-muslimske ekstremister» er en klassisk meningsytring basert på åpne kilder. Det er SPLCs mening at visse mennesker passer til en slik beskrivelse. Slike meningsytringer er utvilsomt beskyttet av ytringsfriheten, skriver White.

Advokaten legger ingenting imellom når det gjelder hvor urimelig det var av SPLC å sette Nawaz på lista, men mener likevel dette blir irrelevant.

– Det er lov til å framsette dumme, urimelige og krenkende meninger. Konklusjonen til SPLC er urimelig, sneversynt og framsatt i ond tro, men den er altså utvilsomt beskyttet av ytringsfriheten, skriver han.

White setter pris på at SPLC har innrømmet feilene sine, men vil ikke være med på å feire at de har blitt truet til å gå med på et forlik som fremmer sensur.

– Hvis vi i stigende grad begynner å saksøke hverandre for meningene våre, fremmer vi sensur. Det er direkte ødeleggende i de polariserte tidene vi lever i. Det burde ikke minst Nawaz vite, som selv har blitt utsatt for sensurforsøk, skriver White.

Han har rett og slett problemer med å forstå hvorfor SPLC har gått med på dette, og spekulerer i mulig årsaker i artikkelen.

60 andre vurderer søksmål mot SPLC

Det ser ut til at Ken Whites bekymring ikke er grunnløs. Den konservative amerikanske nettavisa PJ Media meldte i går at rundt 60 organisasjoner som SPLC tidligere har beskyldt for å være «hatgrupper» og lignende, vurderer søksmål.

– Forliket SPLC har inngått med Majiid Nawaz har inspirert mange til å prøve det samme, sier Mat Staver fra Liberty Counsel til PJ Media.

Advokatfirmaet Clare Locke, som representerte Nawaz, har spesialisert seg på injuriesøksmål. På nettsidene sine omtaler de ytringsfriheten som et «hinder som må overvinnes» for saksøkere i injuriesaker.

Advokatfirmaet har en lang rekke injuriesøksmål gående mot amerikanske medier – saker det vil bli enklere å vinne hvis president Donald Trump får gjennomslag for å gjøre det enklere å saksøke mediene for injurier.