Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Ole Jørgen Anfindsen mener muslimene vil være i flertall i om 40 år. Det ble avvist av alle de andre debattantene, inkludert Hege Storhaug.

Ole Jørgen Anfindsen mener muslimene vil være i flertall i om 40 år. Det ble avvist av alle de andre debattantene, inkludert Hege Storhaug.

Vil ha slutt på islam-fetisjen i samfunnsdebatten

- Jeg vil ha et sekulært samfunn der alle kan leve side om side. Vi muslimer blir værende i Europa. Get over it! Slik konkluderte Muhammed Usman Rana på et debattmøte i Oslo i går.

Publisert:

Sist oppdatert: 29.01.2010 kl 10:37

Er islam en trussel mot norsk kultur? Det var tema i KFUM-salen i Oslo torsdag kveld da Vårt Land arrangerte sitt tredje debattmøte knyttet til nettstedet Verdidebatt.no.

Innledningsvis stilte debattleder Espen Utaker noen spørsmål som har vært diskutert i avisens debattspalter i det siste:

- Blir vi kulturløse i møte med det flerkulturelle samfunnet? Er vi flaue over vår egen kultur? Og dersom det er sant at islam truer norsk kultur, er det i så fall vår egen skyld?

Til å belyse dette var forfatter Hege Storhaug og Klassekampen-journalist Amal Wahab invitert som hovedinnledere, supplert av leder for Kristent arbeid blant arabere (KABA) Paul Johansen, redaktør for nettstedet Honest Thinking Ole Jørgen Anfindsen, blogger Olav Elgvin og Aftenposten-spaltist Muhammed Usman Rana.

Kanskje ble det ikke helt den debatten arrangøren hadde håpet på. For hva som skjer med det norske samfunnet og den norske kulturen i møte med islam, ble det snakket lite om. I stedet ble det en kveld med mye diskusjon om islams "kjerne", og om hvordan og hvorvidt muslimer kan være norske eller europeiske.

Om panelet ikke var enige i mye, var de i alle fall enige om at en i diskusjoner som dette må skille religionen i seg selv fra dens tilhengere - altså mellom islam og muslimer.

- Aldri kommet til opplysningstiden

Kveldens første innleder var ikke i tvil om sitt svar på kveldens overskrift:

- Er islam en trussel mot norsk kultur? Definitivt ja, svarte Hege Storhaug.

- Den norske kulturen er et barn av opplysningstiden, mens islam aldri har kommet til denne tiden, fortsatte hun.

- Islam er en altomfattende religion som kolliderer med humanistiske verdier. Et Norge basert på islam blir som den mørkeste middelalder. Det blir et gjennomseksualisert samfunn hvor kvinner skal pakkes bort, mente den kjente islamkritikeren.

Hun hevdet også at en i flere europeiske land opplever at andre- og tredjegenerasjons innvandrere er dobbelt så konservative som foreldregenerasjonen.

Hvem sin definisjon frykter vi?

Hva er det med den norske kulturen som jeg truer ved å være meg? Det undret kveldens andre hovedinnleder, Amal Wahab. Hun viste til flere undersøkelser som dokumenterer at muslimer i Norge ikke nødvendigvis står for de holdninger som majoritetsnordmenn tror de gjør. Journalistens svar på om islam er en trussel for norsk kultur var "nei":

- Men degraderingen av en femtedel av verdens befolkning er en trussel, advarte Wahab.

- Frykten for islam har vokst mye de siste årene. Men hvem sin definisjon av islam er det vi frykter? Hege Storhaugs og Osama Bin Ladens? De to deler nemlig definisjon på hva islam er, hevdet Klassekampen-journalisten. Og hun fikk plass til flere spark til Storhaug:

- Hege Storhaugs teorier er frykt satt i system. For eksempel at muslimer om førti år er i flertall i Norge, og kommer til å innføre sharia. Men den påstanden er reinspikka løgn.

- Jeg har aldri sagt at muslimer er i flertall i Norge om førti år. Ingen har sagt det, kommenterte Storhaug senere.

Enda litt senere bekreftet imidlertid Ole Jørgen Anfindsen at han er blant dem som mener muslimer kan være i flertall om førti år.

- Nordmenn er rause og sjenerøse

Også egyptiskfødte Paul Johansen, tidligere muslim og nå kristen, svarte bekreftende på spørsmålet om islam truer norsk kultur.

- Når muslimer kommer til Norge og ser norsk kultur får de sjokk og reagerer negativt, hevdet han. Men samtidig kan nærværet av islam kanskje bidra positivt i form av at andre nordmenn ser nærmere på sine egne verdier, funderte den tidligere muslimen. Selv ser han i dag på seg selv som norsk, og har nesten bare har hatt positive møter med sitt nye land.

- Nordmenn er rause og sjenerøse og ønsker både muslimer og ikke-muslimer velkommen, roste Johansen.

Den vestlige verden i krise

Flere i panelet ga uttrykk for at Europa og vesten befinner seg i en identitetskrise. Usman Rana mente at Europa muligens mistet sin identitet i forbindelse med "avkristningen".

- Men identitetskrisen kan ikke løses med et hat mot islam, poengterte han. Anfindsen støttet opp om dette synet:

- Den vestlige verden er i krise. Men det er ikke muslimene sin skyld, sa han, og utdypet:

- Europa har mistet sin identitet. Vi har ikke lenger tro på oss selv, og derfor kan innvandringen potensielt bli en katastrofe for oss.

- Men ut av krise kan det også komme gode ting, minnet han om. Redaktøren for Honest Thinking påsto dessuten at islam har fått en litt for stor plass i samfunnsdebatten.

- Jeg mener andre tema knyttet til innvandring er viktigere enn islam, bemerket han.

Finnes det et Euro-Islam?

Samtidig som Europa befinner seg i en identitetskrise er det også i ferd med å vokse fram en europeisk variant av islam, mente Rana, og viste blant annet til hvordan muslimer i Europa blander vestlig kultur og islamske leveregler.

- Unge kvinner kler seg i hijab, bukse og Gucci-veske, eksemplifiserte han.
Her ble han motsagt av Hege Storhaug:

- Ingen ledende eksperter ser noen tegn til dette Euro-Islam, framholdt hun.

I tillegg til Euro-Islam var det islamsk feminisme som opptok Rana denne kvelden.

- Feminismen har alltid stått sterkt i islam. I Norge i dag ser vi for eksempel at Muslimsk studentsamfunn må kvotere menn inn i styret. Muslimske kvinner ønsker å leve moderne, men samtidig i tråd med islam. Og denne feminismen må de få definere selv, argumenterte han.

Nok engang møtte han motstand hos Hege Storhaug:

- Kona til Muhammed var feminist. Men så kom Muhammed, og da mistet kvinnene rettighetene sine.

- Må bli kvitt tullet

Den i panelet som gjorde mest for å knytte debatten direkte til den norske hverdagen, var Olav Elgvin. I likhet med Rana var han positiv på vegne av muslimske kvinner i Norge.

- Statistikker viser at muslimske jenter tar utdanning og er flittige, mens guttene dropper ut av skolen. Uavhengig av teologi vil dette gjøre noe med kjønnsrollene på sikt, spådde Elgvin.

Han var også noe oppgitt over retninger debatten om islam og muslimer ofte tar:

- Vi må snakke om muslimer og ikke islam. Det finnes ikke noe abstrakt islam. Man kan ikke forstå muslimer ved å slå opp i Koranen og lese et vers, forklarte han.

- I framtiden ønsker jeg meg en debatt som er basert på virkeligheten. Vi må bli kvitt tullet om en muslimsk maktovertakelse i Norge. Det kommer ikke til å skje!

- Mange norske muslimer er ikke spesielt religiøse. De drikker alkohol, er utro, og er i det hele tatt ikke veldig fromme, poengterte bloggeren.

Kommet for å bli

Av en tilhører i salen ble panelet spurt om sine drømmescenarioer for Norge 40-50 år fram i tid.

Elgvin beskrev et samfunn hvor nordmenn ikke er redde for muslimer, og muslimske ledere ikke mener det er noen konflikt mellom islam og demokrati.

Anfindsen håpet at muslimer i Europa vil ta til seg noen av de dyrebare verdiene som Europa har kjempet fram gjennom århundrene.

Rana ønsket seg et sekulært samfunn der liberale verdier står sterkt:

- Et sekulært samfunn der sekularisme ikke er ensbetydende med ateisme, men der alle kan leve sammen side om side, presiserte han, og tilføyde:

- Islam-fetisjen i samfunnsdebatten må ta slutt. Vi muslimer kommer til å bli værende i Europa. Get over it!