Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk

Utvalg skal vurdere de kristne formålsparagrafene

Lær deg navnet med en gang: Bostad-utvalget. Den 2. juni ble dette utvalget satt ned for å «gjennomgå den kristne formålsparagrafen i opplæringsloven»...

Publisert:

Sist oppdatert: 13.06.2006 kl 12:52

Lær deg navnet med en gang: Bostad-utvalget. Den 2. juni ble dette utvalget satt ned for å «gjennomgå den kristne formålsparagrafen i opplæringsloven» som regjeringen lovte i Soria Moria-erklæringen. Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Kristin Mile, er ett av medlemmene.

Det uttalte poenget fra Kunnskapsdepartementet er å modernisere formålsparagrafene og oppdatere dem til dagens flerkulturelle samfunn. Likevel understreker kunnskapsminister Øystein Djupedal at dette ikke er noe «oppgjør med den kristne formålsparagrafen». Målet er å komme fram til et verdisett som favner alle, sier han.

Utvalget består av: • Viserektor Inga Bostad, Universitetet i Oslo (leder) • Rektor Eva Baumann, Ila skole, Oslo • Direktør Erling Birkedal, IKO - Kirkelig pedagogisk senter • Professor Tove Bull, Universitetet i Tromsø • Biskop Helga Haugland Byfuglien, Borg bispedømme • Bystyrepolitiker Akhtar Chaudhry, Oslo kommune • Rektor Dag Hareide, Nansenskolen Lillehammer • Journalist Anders Hornslien, Roma • Reindriftssjef Ellen Inga Olavsdatter Hætta, Alta • Generalsekretær Kristin Mile, Human-Etisk Forbund • Tidl. biskop Gunnar Stålsett • Forfatter Tore Renberg, Stavanger • Student Snorre Valen, Trondheim • Professor Kamil Øzerk, Universitetet i Oslo


 • Professor Henriette Sinding Aasen, Universitetet i Bergen