Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk

Utvalg skal vurdere de kristne formålsparagrafene

Lær deg navnet med en gang: Bostad-utvalget. Den 2. juni ble dette utvalget satt ned for å «gjennomgå den kristne formålsparagrafen i opplæringsloven»...

Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund

Publisert:

Sist oppdatert: 13.06.2006 kl 12:52

Lær deg navnet med en gang: Bostad-utvalget. Den 2. juni ble dette utvalget satt ned for å «gjennomgå den kristne formålsparagrafen i opplæringsloven» som regjeringen lovte i Soria Moria-erklæringen. Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Kristin Mile, er ett av medlemmene.

Det uttalte poenget fra Kunnskapsdepartementet er å modernisere formålsparagrafene og oppdatere dem til dagens flerkulturelle samfunn. Likevel understreker kunnskapsminister Øystein Djupedal at dette ikke er noe «oppgjør med den kristne formålsparagrafen». Målet er å komme fram til et verdisett som favner alle, sier han.

Utvalget består av:

 • Viserektor Inga Bostad, Universitetet i Oslo (leder)


 • Rektor Eva Baumann, Ila skole, Oslo


 • Direktør Erling Birkedal, IKO - Kirkelig pedagogisk senter


 • Professor Tove Bull, Universitetet i Tromsø


 • Biskop Helga Haugland Byfuglien, Borg bispedømme


 • Bystyrepolitiker Akhtar Chaudhry, Oslo kommune


 • Rektor Dag Hareide, Nansenskolen Lillehammer


 • Journalist Anders Hornslien, Roma


 • Reindriftssjef Ellen Inga Olavsdatter Hætta, Alta


 • Generalsekretær Kristin Mile, Human-Etisk Forbund


 • Tidl. biskop Gunnar Stålsett


 • Forfatter Tore Renberg, Stavanger


 • Student Snorre Valen, Trondheim


 • Professor Kamil Øzerk, Universitetet i Oslo


 • Professor Henriette Sinding Aasen, Universitetet i Bergen