Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Madonna har sitt eget kabbalistiske sideprosjekt, kalt Spirituality for Kids, som også er god markedsføring for hennes "kabbalah"inspirerte barnebøker.

Madonna har sitt eget kabbalistiske sideprosjekt, kalt Spirituality for Kids, som også er god markedsføring for hennes "kabbalah"inspirerte barnebøker.

Uten en rød tråd

#Takket være popartisten Madonna er kabbalah blitt den nye kjendisreligionen, men hennes variant minner lite om tradisjonell, esoterisk kabbalah i jød...

Publisert:

Sist oppdatert: 02.11.2006 kl 14:54

Takket være popartisten Madonna er kabbalah blitt den nye kjendisreligionen, men hennes variant minner lite om tradisjonell, esoterisk kabbalah i jødedommen. Artistens kabbalah leveres med røde armbånd, magiske bøker, helbredende kabbalah-vann og koster mye penger.

Tekst: Jan Ingar Thon
Publisert: 02.11.2006
(Tidligere publisert i tidsskriftet Humanist)

Les om det nye nummeret av Humanist her

I april 2004 var over 2500 mennesker samlet i byen Hollywood, Florida for å feire jødisk påske. Dette høres kanskje ikke så uvanlig ut, påsken er tross alt en av jødenes viktigste høytider, men denne forsamlingen var noe spesiell.

For det første var svært mange av dem ikke jøder. For det andre hadde mange betalt opp til fire tusen dollar for å være med på feiringen. Og for det tredje var det en del svært kjente ansikter i forsamlingen. Blant andre kunne man skimte popstjernen Madonna, iført en glorete sixpence, og hennes mann, filmregissøren Guy Ritchie - som er mest kjent for å være Madonnas mann.

Det var også flere andre hel- og halvkjendiser blant publikum, som Marla Maples og komikeren Sandra Bernhard. Dessuten var en ivrig tyggegummityggende Demi Moore til stede sammen med sin 16 år yngre kjæreste, Ashton Kutcher, som er programleder for skjult-kamera-programmet Punk'd på MTV. I likhet med Ritchie - og alle andre tilstedeværende menn - var denne amerikanske utgaven av Harald Tusberg kledt helt i hvitt. Kutcher hadde i tillegg gjort seg litt ekstra jødisk med en hvit kalott - med et sort Nike-symbol på.

De som var kommet for å høre de mange kjendisene si noe, ble nok skuffet. Herr og fru Madonna sa i følge øyenvitner ikke noe minneverdig og Demi Moore sa ingenting i det hele tatt. Trolig krevde tyggegummityggingen hele hennes konsentrasjon. Men for mange av de tilstedeværende var hverken Madonna eller Demi Moore kveldens hovedperson eller grunnen til at de var der. Kveldens virkelige superstjerne var rabbi Philip Berg, en mann som i løpet av tre tiår har gått fra å selge forsikringer i Brooklyn til å bli leder for vår tids mest omtalte og lukrative kjendisreligioner - kabbalah.

Kabbalah og kabbalah

For å begynne med begynnelsen: hva er egentlig kabbalah? For å si det meget enkel er kabbalah en komplisert, gammel, esoterisk tradisjon innen jødedommen. I følge tradisjonen er kabbalah blitt muntlig overlevert helt fra Abrahams tid. Den kan dokumenteres fra omkring 1100 evt., men kabbalahs røtter er mye eldre. Blant annet er den inspirert av antikkens nyplatonisme.

Gjennom tolkninger av jødenes hellige skrifter søker kabbalisten å finne frem til skjult innsikt, blant annet om hvordan Gud manifesterer seg i verden. Kabbalah har vært praktisert av en liten minoritet innen jødedommen, men de har alltid vært høyt respektert - det er stor og viktig innsikt kabbalistene besitter. Derfor har studiene av kabbalah også alltid vært forbeholdt stabile, det vil si gifte, jødiske menn over førti år. Det blir også stilt strenge krav til kjennskap til Tanakh og andre tekster fra den jødiske Mirasch, og til hebraisk og arameisk, ettersom tolkning av jødiske tekster står så sentralt.

Det vil si, det gjorde det helt til en forsikringsmann fra Brooklyn med navn Shraga Feivel Gruberger bestemte seg for å lage sin egen versjon av denne ærverdige, jødiske tradisjonen.

Og da kommer vi til det resten av denne artikkelen i hovedsak skal handle om, nemlig hva kabbalah ikke er, nemlig enn gjennomkommersiell new age-aktig pseudoreligion ledet av "Dr" Philip Berg og med blant andre Madonna og Britney Spears som tilhengere.

Men siden kabbalah såvidt meg bekjent ikke er en rettighetsbeskyttet tittel (hvis da ikke "Dr" Berg har sørget for det), bruker kjendissekten betegnelsen kabbalah på sin bevegelse. For å unngå forvirring vil jeg derfor i denne artikkelen omtale tradisjonell, jødisk kabbalah som kabbalah, mens Bergs ikke-jødiske kjendisfilosofi vil bli omtalt som "kabbalah". Av rent praktiske grunner, selvfølgelig.
Mannen som vant seksdagerskrigen
Det hviler et skjær av mystikk over rabbi Bergs tidlige år, noe rabbien selv har bidratt til ved å si svært lite om sin bakgrunn. Men han ble født i Brooklyn og hans døpenavn var Shraga Feivel Gruberger. Han kom fra en ortodoks jødisk familie, gjennomgikk tradisjonell yeshiva-utdanning og ble ordinert som rabbi i 1951. Hans første kone het Rivkah og med henne fikk han fikk åtte barn. Særlig mer vet vi ikke om Rivkah og barna. De er utelatt fra Kabbalah-senterets offisielle biografi om rabbi Berg. Men det var Rivkah som introduserte Berg for kabbalah, da de under en reise til Israel i 1962 møtte Rivkahs onkel, den berømte kabbalisten rabbi Yehuda Brandwein. Til tross for at Rivkah altså er utelatt fra Berg offisielle historie - til fordel for Bergs sekretær Karen, som han senere stakk av med - omtaler Berg i sin selvbiografi rabbi Brandwein som "en fjern slektning".

Ifølge Berg selv ble han Brandweins utvalgte disippel og han ble også utnevnt til Brandweins etterfølger som leder for den anerkjente kabbalah-skolen Yeshiva Kol Yehuda.

Men det er det bare Berg selv og hans disipler som mener. Brandweins etterkommere og representanter for Yeshiva Kol hevder bestemt at dette ikke stemmer. Berg påstår at han har beviser for dette i brev han fikk av Brandwein. Disse brevene er skrevet på hebraisk og innholdet er mildt sagt tvetydig. Trolig tilbød Brandwein Berg en lavere administrativ stilling i USA. Derimot inneholder brevene en rekke læresetninger som er direkte i strid med den varianten av kabbalah som Berg praktiserer. Bergs manglende kunnskaper i hebraisk og andre språk er noe vi skal se flere eksempler på senere.

Uansett tilbrakte Berg mye tid i Israel på 60-tallet, og ifølge Berg selv var mye av denne tiden sammen med rabbi Brandwein. Han hevder sågar at han selv og Brandwein var ansvarlige for at Israel vant seksdagerskrigen i 1967 - ved å kanalisere kabbalah-energi.

I 1969 døde rabbi Brandwein og ettersom de andre representantene for Yeshiva Kol ikke var enige i at han var utsett som rabbiens etterfølger, vendte Berg tilbake til USA hvor han snart begynte å praktisere sin egen særegne form for kabbalah.
Ikke lenge etter traff han sin livs utvalgte kvinne og medprofet Karen, som han etter hvert giftet seg med. Og vi kan ikke kalle henne annet enn Karen for rabbi Berg har alltid nektet å oppgi hennes opprinnelige etternavn.

Karens bakgrunn er bare en av de mange sidene ved Bergs privatliv det knytter seg uklarheter til. En annen er opphavet til doktorgraden han smykker seg med. Ikke det at Berg selv ikke har forklart hvor doktorgraden kommer fra. Det har han gjort opptil flere ganger. Problemet er bare at Berg har kommet med minst tre forskjellige forklaringer. Han har hevdet at han har en doktorgrad i religionsvitenskap, ved en annen anledning at han er doktor i rettsvitenskap og til sist at doktorgraden er en del av hans semicha eller ordinering til rabbiner. Men han har aldri klart å navngi universitet eller organisasjonen graden stammer fra.

I 1971 vendte Berg, sammen med Karen, tilbake til Israel, hvor de grunnla et samfunn basert på deres svært personlige tolkning av kabbalah. Bergs versjon av kabbalah skilte seg fra tradisjonell, jødisk kabbalah på de fleste områder. Blant annet hadde kabbalah alltid vært forbeholdt jødiske menn, noe som man skulle tro kunne by på problemer, siden Karen muligens ikke var jøde og definitivt ingen mann. Men på akkurat det riktige tidspunktet viste rabbi Brandwein seg for Karen i en drøm og sa at kabbalah var for alle. Den urgamle visdommen skulle ikke lenger være forbeholdt en liten gruppe, men spres til hele verden.

I Israel fikk ekteparet Berg en liten, men ivrig gruppe tilhengere, før de plutselig og under mystiske omstendigheter reiste tilbake til USA i 1973. Her fortsatte de sin religiøse virksomhet og også her fikk de snart en liten skare tilhengere og disipler. Utover 70-tallet vokste antallet medlemmer og inkluderte blant annet en rekke såkalte chevre, som er hebraisk for venner. Disse vennene var frivillige som jobbet gratis opp til tolv timer i døgnet for Kabbalahsenteret. Det vil i praksis si for ekteparet Berg og deres to sønner.

Etter hvert som antall medlemmer økte, vokste også sektens inntekter og familien Berg la seg til en stadig mer ødsel livsstil, med tjenere som arbeidet gratis for dem. Uansett hva Bergs målsetning var i utgangspunktet, er det liten tvil om det etterhvert var vinning som ble hans viktigste mål. Og ettersom han ønsket å trekke til seg så mange medlemmer som mulig, fra alle slags etniske og religiøse bakgrunner, ble det jødiske elementet i hans "kabbalah" tonet ned.

Philip Berg og Darth Vader

I stedet for en mystisk retning inne jødedommen ble Bergs "kabbalah" mer og mer til en utvannet, vag new age-versjon. For å appellere til så mange som mulig leide Berg etter hvert inn såkalte ghostwritere, altså profesjonelle forfattere som skriver i andres navn, for å skrive bøkene til Kabbalahsenteret. Og disse forfatterne fikk klar beskjed om å modellere bøkene sine etter andre new age-bestselgere.

Det var ikke bare new age-litteratur som ble brukt som forbilder. Forskjellige former for popkultur ble også trukket inn for å gjøre bøkene så tilgjengelige som mulig. Så dersom noen synes begreper som "Dødsstjerneflåten" og "the Dark Lord" lyder litt kjent, kan det skyldes at de ganske riktig er hentet fra Star Wars.

Chevre på Kabbalahsenteret i LA er også blitt opplært til at filmer som The Matrix og What lies beneath er fulle av kabbalavisdom. Karen Bergs debutbok, God wears lipstick, inneholder også en rekke interessant informasjon om hvilken kabbalistisk visdom som kan leses ut av komedien Groundhog day med Bill Murray.

Madonnas mann, Guy Ritchie, forsøkte å snu det hele rundt for noen år siden. I stedet for å stjele fra andre filmer eller lese kabbalistisk innhold inn i dem, satte han seg fore å lage en film basert på Bergs lære. Hele prosjektet holdt på å gå i vasken, fordi det var vanskelig å finne en distributør. I følge Ritchie selv fordi det var for mye kabbalistisk innhold i filmen for distributørene. Og man kan jo godt skjønne at en film som inneholdt kabbalistiske dypsindigheter som "Just 'cause you can't see it does'nt mean it's not there" ble litt sterk kost for enkelte.

Til slutt valgte Ritchie å skrive om manuskriptet og dempe det sterke kabbalistiske budskapet og dermed ble filmen Revolver lansert i 2005. Den ble møtt med noe av den mest nådeløse, bloddryppende slakt som er blitt noen engelsk film til del.

Hvordan voldta en kulturarv

Som nevnt begynte Berg systematisk å fjerne de jødiske elementene fra sin versjon av kabbalah, for å appellere til så mange som mulig. Etter hvert begynte mange jøder å føle at det Berg gjorde ikke var annet enn en kommersiell utnyttelse av deres gamle kulturarv. Dessuten innførte Berg en rekke elementer i sin "kabbalah" som det i beste fall ikke var noen tradisjon for innen jødedommen og i mange tilfeller var direkte i strid med jødisk lære.

Dette inkluderer å undervise kvinner, personer under førti eller uten jødisk bakgrunn i kabbalah. Kritikken gikk også på at Berg innførte fremmedelementer som astrologi, helbredelse av syke og troen på at UFOer og aliens var med å påvirke livet på jorden. Berg hevder også at fenomener som synskhet og telepati er reelle.

Og ikke minst går kritikken på at Bergs kabbalahsenter tar seg svært godt betalt.

Ortodokse rabbinere verden over har kritisert Berg og advart mot Kabbalahsenteret. Også reformerte, konservative og rekonstruerte jødiske grupper i mange land har kritisert Bergs mange brudd med jødisk lære.

Noen fremtredende rabbinere har vært enda krassere i sin kritikk. Som Rabbi Adin Steinsaltz: "Hva pornografi er i forhold til kjærlighet - slik er forholdet mellom det Berg lærer og ekte kabbalah." Han fortsatte med å si at "Pornografi er fullstendig sjelløs og medfører ingen forpliktelser. Det opererer bare på det utvendige plan. De [Kabbalahsenteret] gjør akkurat det samme".

"Det de driver med er kjetteri," skriver rabbi J. Immanuel Schochet. "Alle kabbalister har uten unntak understreket at det må være et forberedende forpliktelse til Torahen og halacha (jødisk lov) før man kan engasjere seg i det [kabbalah]." Schochet er en av verdens ledende autoritet på kabbalah og har skrevet rundt tretti bøker om jødisk mystikk.

Kjendisrabbien Shmuley Boteach har vært enda krassere i sine angrep:

"Jorden kaller Philip Berg. Gjør oss alle den tjenesten å droppe Madonna som din fremste talsmann. Beklager å være så krass, men Madonna er en hore. Joda, hun synger og danser også. Men hun er først og fremst kjent for å være en hore." Bak spissformuleringene skjuler det seg en alvorlig kritikk av det Kabbalahsenteret bidrar til ved å bruke Madonna som frontfigur: "Kabbalah argumenterer for kvinners åndelige overlegenhet over menn, for feminin transendens over mannlig iboenhet [...] Likevel har Madonna brukt sin karriere til å vanære kvinner, til å fremstille dem som kjøttstykker blottet for personlighet og til og med uten sjel [...] Madonna har fått lov til å ødelegge den kvinnelige musikkindustrien ved å viske ut grensen som skiller musikk fra pornografi."

Rabbi Berg har besvart denne kritikken med en rekke mindre smakfulle og tildels antisemittiske uttalelser. I et intervju med Canadian Jewish News i 1992 ble Berg spurt om hvorfor han hadde byttet navn fra det svært jødiske Gruberger til det adskillig mindre jødiske Berg. På det svarte Berg at dette var et "stygt, fiendtlig og jødisk spørsmål." Dette er et godt eksempel på det ikke akkurat hjertelig forholdet mellom Kabbalahsenteret og resten av verdens jøder og på den bisarre antisemittismen jøden Philip Berg har begynt å legge for dagen. Omtrent på samme tid ga Berg følgende råd til en ung student som hadde bestemt seg for å bli ortodoks jøde:

"Hold deg unna frumene [de ortodokse jødene], for de vil spise deg opp til frokost og spytte deg ut til middag." Han har også omtalt konservative rabbinere som "byller og utvekster" på jødedommens ansikt.

Samtidig som Berg bisart nok ble mer og mer antisemittisk, hadde han ingen skrupler med å stjele fra jødisk kulturarv og litteratur. På midten av 90-tallet ble han saksøkt for tyveri og plagiering av tekstene til kabbalaheksperten Levi Krakovsky. I følge tiltalen hadde Berg eller en av hans lakeier brutt seg inn i leiligheten til den fattige Krakovsky rett etter hans død og stjålet flere av originalmanuskriptene hans. Disse ble senere utgitt i Bergs navn.

Under rettssaken påstod Berg at han selv hadde skrevet de hebraiske teksten som var blitt oversatt. Det ble derfor bestemt at man skulle teste Bergs kunnskaper i hebraisk. I følge ekspertvitnet Elliot Wolfson, som er professor i hebraisk og ekspert på kabbalah, var Bergs forsøk på å oversette en hebraisk tekst "langsom, haltende og uklar. Han oversatte det til setninger som ikke hadde noen mening". Til slutt beordret dommeren at den pinlige seansen skulle avbrytes.

Noen dager etter kom det til et forlik mellom Berg og anklagerne, hvor Berg betalte en ukjent sum til fornærmede.

Berg ble også beskyldt for å ha stjålet hele innledningen til en bok utgitt i hans navn fra tekstene til rabbi Yehuda Ashlag. Bergs innledning, som ble brukt i to bøker utgitt av Kabbalahsenteret, viste seg å være en blåkopi av Ashlags tekst. Den hadde til og med de samme trykkfeilene som Ashlags manuskript.

Det foreløpige topp- eller bunnpunktet i striden mellom Berg og hans "kabbalah"-senter og resten av den jødiske verden kom i 2005. Da lagde den engelske tv-kanalen BBC en avslørende reportasje om Kabbalahsenteret, blant annet ved hjelp av undercover-journalister. Ovenfor en av disse journalistene kom en av senterets ledere, Eliyahu Yadeni, med følgende uttalelse: "Jeg skal fortelle en ting til om de seks millionene jøder som ble drept under holocaust; saken var at lyset var blokkert. De brukte ikke kabbalah." Så ifølge en av de ledende skikkelsene ved Bergs "kabbalah"-senter hadde altså jødene i Auschwitz, Bergen-Belsen og Treblinka bare seg selv å takke. Det er kanskje forståelig at kabbalah-eksperten rabbi Immanuel Scohchet omtalte dette som "en av de mest obskøne uttalelser noen overhode kunne komme med".

Magi, mirakler og røde tråder
Men hva er egentlig dette "lyset" som var blokkert, slik at seks millioner jøder døde? Kort sagt, hva tror egentlig Bergs kabbalister på? Siden Bergs mål er å tjene så mange penger som mulig ved å trekke til seg så mange disipler som mulig, er hans religiøse budskap naturlig nok svært vagt. Dersom man har konkrete trosforestillinger, gudsoppfatning og teologi, er det alltid fare for at man støter noen fra seg. Berg selv forsvarer dette med at kabbalah ikke er en religion, men en filosofi. Men dersom Berg er vag når det gjelder gud, religion og den slags er han derimot svært klar når det gjelder hva man kan oppnå gjennom kabbalah. Og det er ikke lite! (Man kan for eksempel unngå å bli gasset i Treblinka.)

Bokverket Zohar, som først ble nedskrevet i Spania på 1200-tallet av Moses de Leon, er kjernen i kabbalah. Det er i følge Kabbalahsenterets hjemmeside "et 23 bind langt skattkammer av visdom som også er den kraftigste kilde til guddommelig energi mennesket kjenner til". Vel og merke hvis man kjøper Bergs egen utgave, som er mange ganger så dyr som de andre versjonene man får kjøpt. Til gjengjeld kan Bergs Zohar fremkalle mirakler og helbrede sykdom bare man fører fingrene over bokstavene på sidene. Det spiller ingen rolle om man ikke skjønner et ord av armameisken og hebraisken boken er skrevet på. Og noe slikt kan selvfølgelig de andre og billigere utgavene love. For ikke å snakke om de versjonene man kan laste ned fra internett - helt gratis!

Kabbalahsenterets hjemmeside påstår videre at Abraham, Moses, Jesus, Muhammed, Platon, Pytagoras, Newton, Shakespeare, Freud og alle "de største tenkere innen vitenskap, religion og politikk" har vært påvirket av Zohar og kabbalah. Selv ideen om forskjellen på mettede og umettede fettsyrer stod omtalt i Zohar mange, mange hundre år før noen andre oppdaget den!

I følge Kabbalahsenterets hjemmeside er Zohar intet mindre enn den hellige Graal (påfallende mye som er det om dagen). Zohar er dessuten selve livstreet som "alle religioner snakker om". Det er det ulitimate redskapet for å skape mirakler uten ende. Og det lover intet mindre enn en verden helt uten kaos, ødeleggelse og død. "Zohar sprer lys." "Zohars åndelige lys driver bort alle slags mørke fra vår verden, slik som sykdom, sorg, misfornøydhet og døden selv."

Sykdom, sorg og død skyldes påvirkning fra onde ånder. Berg hevder blant annet at de fleste psykisk syke mennesker ikke egentlig ikke er syke, men besatt av onde ånder. Disse onde åndene omtales som clippot eller blokkeringer. Men hvert enkelt menneske kan selv være skyld i disse blokkeringene og er ansvarlig for å fjerne dem. Enkeltmenneskets lykke eller ulykke er til syvende og sist avhengig av hvor sterk man er i troen. Dette er klassisk herlighetsteologi.

Eller som Berg uttrykker det på amerikansk teologispråk: "You can hit homeruns for the rest of your life!" Kabbalah kan hjelpe deg til å finne den perfekte partner, få venner, lykkes i forretningsliver og bli rik. Bare man er sterk nok i troen vil alt gå bra. Og dersom man ikke er sterk nok i troen går det ikke så bra, men da har man seg selv å skylde. Men det finnes kanskje enn løsning da også: å betale mer til Kabbalahsenteret!

På midten av 80-tallet, da ekteparet Berg holdt til i Queens i New York, gjennomførte de hvert år et rituale på den siste kvelden av sukkot, eller løvhyttefesten. Alle medlemmene i sekten var samlet, slik at rabbi Berg kunne lese skjebnen til hver enkelt i året som kom. Dette foregikk ved at medlemmene stod foran et laken i månelyset og ut fra skyggen som ble kastet mot lakenet tolket Berg hva som ville skje i det kommende året.

Ett år viste skyggen til et av de kvinnelige medlemmene at hun ikke hadde noen hånd. De plasserte henne i en annen stilling i forhold til månelyset og lakenet, men fortsatt ingen hånd! Etter mye frem og tilbake og mange tolkninger kom løsningen på kvinnens problem: gi mer penger til Kabbalahsenteret.

Heldigvis fører Kabbalahsenterets butikker en rekke produkter som kan beskytte mot de onde og forstyrrende åndene. Det mest kjente remediet er det røde armbåndet som de fleste medlemmene bærer, som beskytter mot det onde øyet og koster fra 26 til 36 dollar. I følge Kabbalahsenteret blir armbåndene velsignet under en spesiell seremoni ved Rachels grav ved Hebron på Vestbredden, under svært farlige forhold. Da dette ble kjent, kom det som en stor overraskelse på rabbinerne som har fast tilholdssted ved Rachels grav og som aldri hadde sett noen fra Kabbalahsenteret der. I 2003 forsøkte Kabbalahsenteret å ta patent på det røde armbåndet, men de amerikanske patentmyndighetene sa nei.

Et annet av Kabbalahsenterets produkter er kabbalahvann som kan kurere det meste. Vannet koster riktignok fra tre og en halv dollar og oppover pr flaske, men da har til gjengjeld rabbi Berg forandret vannets molekylstruktur slik at det får en rekke mirakuløse egenskaper. Denne prosessen kalles kvanteresonansteknologi. Forhåpentligvis gjør rabbiens velsignelse også vannet renere, for det kanadiske selskapet CJC Bottling som beviselig tapper det på flaske, har gjentatte ganger hatt trøbbel med kanadiske helsemyndigheter. Men når vannet først er velsignet kan det brukes til alt fra å fjerne strålingen i vannene rundt Tsjernobyl til å kurere kreft, SARS og AIDS.

Orzon Research Center er knyttet til Kabbalahsenteret og omtales som "et forskningsinstitutt for det 23. århundre". De markedsfører et produkt som heter Orodyne Solution og som bryter ned kjernefysisk avfall, øker effekten av medisiner og kurerer underlivsproblemer hos kuer, sauer og andre husdyr. Det var nettopp slike ting som dette som gjorde Madonnas mann Guy Ritchie til en overbevist tilhenger av "kabbalah". Agnostikeren Ritchie var nemlig i utgangspunktet svært skeptisk og det var nettopp de sterkt vitenskapelige aspektene ved bevegelsen som overbeviste ham ...

Da BBC lagde en reportasje om Kabbalahsenteret, oppsøkte en av deres reportere som led av kreft senteret i London, forøvrig er en bygning til 3,7 millioner pund i Oxford Street. Der fikk reporteren tilbud om en kur mot sykdommen som kostet 860 pund, altså omkring elleve tusen kroner. Denne summen dekket ti kasser kabbalahvann (400 pund), en forsyning vann med "ekstra effekt" (ny og forbedret formel?) til 150 pund og en utgave av Zohar til 289 pund.

Det er ikke uvanlig at Kabbalahsenteret selger Zohar og andre kabbalistiske bøker til dødssyke mennesker med løfte om helbredelse. Og det spiller altså ingen rolle om de ikke kan et ord hebraisk. Det er nok å føre fingrene over sidene og man oppnår den helbredende effekten.

Madonna og ti tusen teddybjørner på villstrå

Kabbalah er en sekt som har tiltrukket seg en rekke kjendiser, men Madonna er absolutt den største. Hun er utvilsomt en av familien Bergs viktigste finansiører og har gitt sekten fantastisk PR. Så det er kanskje ikke annet å vente enn at Madonna og enkelte andre behandles litt annerledes enn vanlige sektmedlemmer. Nå påstår riktignok sektledelsen at alle behandles likt uansett formue og status, men et sektmedlem har beskrevet følgende scene fra sektens sabbatfeiring:

Under sabbaten, etter det tradisjonelle måltidet, danner mennene, som alle er kledd i hvitt, arm i arm en sirkel rundt bordet. En gruppe kvinner danner så en sirkel rundt mennene igjen og alle samme gynger frem og tilbake mens de synger en hyllest til de som sitter rundt bordet. Menneskene rundt bordet kan blant andre inkludere Madonna, Guy Ritchie, Demi Moore og selvfølgelig ekteparet Berg. Noen ganger lukker Madonna øynene henført i åndelig ekstase og dundrer nevene i bordet i takt med sangen.

Ifølge medlemmer av sekten er det også en offisiell hemmelighet at Madonna er en reinkarnasjon av Esther, dronningen som reddet det jødiske folk fra undergangen.

Madonna har også startet opp sitt eget kabbalistiske sideprosjekt, kalt Spirituality for Kids (SFK) eller Åndelighet for barn. Dette er rett og slett barneutgaven av familien Bergs "kabbalah"senter og fungerer også utmerket for markedsføre Madonnas serie med "kabbalah"inspirerte barnebøker.

Et litt mindre vellykket prosjekt i regi av SFK var hjelpesendinger til barna som var ofre for tsunamien i desember 2004. SFK skulle etter planen sende tusenvis av ryggsekker fulle av leker, fargestifter og bøker for å muntre opp de rammede barna. Og til å begynne med virket det riktig lovende. SFK samlet inn store pengesummer og fikk også donert ti tusen teddybjørner fra flyselskapet JetBlue. Men så stoppet det hele liksom opp og så vidt meg bekjent kom aldri en eneste teddybjørn frem til barna i Indonesia. Hvor det ble av dem er fortsatt et mysterium.

Litt mer vellykket var Kabbalahsenterets eget forsøk på tsunamihjelp. De mottok store donasjoner som skulle brukes på kabbalahvann og zoharer til tsunamiofrene. Det var kanskje ikke akkurat det ofrene for tragedien hadde mest behov for, men vannet ville sikkert vært kjærkomment - selv om det kanadiske selskapet som tapper det altså har hatt problemer med helsemyndighetene. Til sammen ble hele 960 244 dollar samlet inn og for de innsamlede pengene sendte man 2 317 kasser kabbalahvann til Indonesia. Men verdien av dette vannet var bare 77 000 $ og hvor det er blitt av de resterende 888 988 $ vet man ikke. Kanskje samme stede som de ti tusen teddybjørnene?

McMystikk

Madonna er langt fra den enesten kjendisen som dyrker "kabbalah". Lindsay Lohan er en av de mer nylige konverterte og fra før har Paris Hilton og Britney Spears, foruten Demi Moore og Aston Kutcher, bekjent seg til sekten.

Her i Norge har Pia Haraldsen, som først og fremst er kjent for å være kjent, vært Kabbalahsenterets mest prominente sympatisør. I et intervju oppsummerte hun hovedinnholdet i "kabbalah" slik: "Det går mye på selvrealisering og slike ting [...] Det er fashionable."

Så enkelt og briljant kan altså en kanskje 1500 år gammel mystisk, esoterisk tradisjon oppsummeres!

Hvis man skal peke på et fellestrekk ved de fleste kjendismedlemmene Kabbalahsenteret har - ut over å være rike og berømte - må det være at de ikke er blant de skarpeste knivene i skuffen - selv til kjendiser å være. Så hva er det med "kabbalah" som appellerer så sterkt til pengesterke mennesker med litt mindre håndbagasje enn de fleste av oss andre?

Jeg tror ett svar er at noen mennesker alltid vil søke etter enkle løsninger på vanskelige spørsmål, enten det dreier seg om utseende, vekttap eller religion.

Hvorfor bry seg om å trene eller spise sunt når man har penger til å betale for fettsugning og plastiske kirurger?

Og "Kabbalah" er nettopp en religion som gir enkle svar på vanskelig spørsmål. Og svaret er akkurat det samme: Bare du betaler nok vil alt ordne seg! Så da er det kanskje ikke så rart at "Kabbalah" appellerer til velstående kjendiser. På mange måter kan man si at det er en slags åndelighetens svar på plastisk kirurgi eller fettsuging.

Dessuten er det utvilsomt en motesak som Pia Haraldsen poengterte. Så det er vanskelig å si hvor dypt overbevisningen stikker og hvor lang tid det tar før "kabbalah" blir erstattet av en annen moteflue. Allerede er det ting som tyder på at Kabbalahsenteret har nådd sin zenit som kjendisreligion og er på vei nedover. Det er til og med tegn som tyder på at selveste Madonna er i ferd med å distansere seg noe fra Philip Bergs gruppe og vende tilbake til mer typiske popstjernesysler som evig ungdom. Kanskje Bergs lære ikke holdt hva den lovet på området?

Uansett ble Madonna nylig observert på en badestrand fullstendig innhyllet i hvite tekstiler fra topp til tå. Ikke lenge etter hadde en journalist fra The Guardian en telefonsamtale med Madonnas talskvinne som nærmest hysterisk ropende på telefonen informerte om at "Det er ikke kabbalah! Det er ikke kabbalah! Det er solen!"

Som journalisten Hadley Freeman helt korrekt konkluderte: "Så nå vet vi en ting: når valget står mellom å fremstå som en som er besatt av huden sin eller en som er besatt av religion, vil religionen alltid tape."

Ifølge de aller siste ryktene er også Britney Spears i ferd med å forlate Kabbalahsenteret. På sin hjemmeside uttalte Britney at hun nå bare dyrker babyen sin og ikke lenger kabbalah. Eller kaballah, som hun stavet det.