Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
USAs FN-ambassadør Nikki Haley beskylder IEHU og 14 andre organisasjoner for å være på lag med Russland og Kina.
 Foto: U.S. Mission Photo/Eric Bridiers

USAs FN-ambassadør Nikki Haley beskylder IEHU og 14 andre organisasjoner for å være på lag med Russland og Kina. Foto: U.S. Mission Photo/Eric Bridiers

USA beskylder IHEU for å være på lag med Russland og Kina

USAs FN-ambassadør har sendt et skarpt brev til den internasjonale humanistunionen IHEU.

Publisert:

I går mottok den internasjonale humanistunionen IHEU et skarpt brev fra USAs FN-ambassadør Nikki R. Haley.

Hun beklager seg over at IHEU skal ha opponert mot USAs arbeid for å reformere arbeidet i FNs menneskerettighetsråd. Bakgrunnen er et brev IHEU og 14 andre organisasjoner har skrevet angående et pågående reformarbeid i rådet.

– Det er uheldig at dere i brevet prøver å underminere våre forsøk på å styrke menneskerettighetsrådet. Dere stiller dere dermed på samme side som Russland og Kina, og i opposisjon til USA, i et avgjørende menneskerettighetsspørsmål, skriver hun.

Haley skriver også at brevet fra IHEU og de andre organisasjonene er en av årsakene til at USA trakk seg fra menneskerettighetsrådet på tirsdag.

– Vi håper i fremtiden dere vil spille en mer konstruktiv rolle i kampen for menneskerettigheter, enn den destruktive rollen dere har spilt i dette tilfellet, avslutter USAs FN-ambassadør.

Vanskelig å se årsaken

Når man leser brevet fra IHEU og de andre 14 organisasjonene, er det vanskelig å se hva USA reagerer på.

Organisasjonene protesterer på at tiden til plenumsdiskusjoner er foreslått redusert, og at det er foreslått mindre tid til å diskutere menneskerettighetsbrudd i enkeltland. De protesterer også, naturlig nok, på et forslag om at organisasjoner (NGOer) skal få mindre taletid og kontakt med menneskerettighetsrådets medlemmer.

Det uttalte målet i organisasjonenes brev er å styrke rådets evne til å kjempe for menneskerettigheter generelt og i enkeltland.

USA, på den andre siden, argumenterer i sitt brev for at det er de som med sine forslag kjemper for å styrke rådet i dets arbeid for å fremme menneskerettighetene.

FN-ambassadør Haley argumenterer for at USA nå har blitt stoppet i dette reformarbeidet av land som vil gjerne vil fortsette å bryte menneskerettighetene i fred, og beskylder IHEU og de andre NGOene for å ha hjulpet dem med dette. Dette er årsaken til at USA trakk seg fra rådet på tirsdag.

Det hører med til historien at FNs menneskerettighetsråd jevnlig blir sterkt kritisert for en altfor veik holdning til land som systematisk bryter menneskerettighetene. Menneskerettighetsverstingen Saudi-Arabia sitter blant annet med i ledergruppa, og jevnlig blir kritikk fra IHEU og andre NGOer stoppet på formalistiske grunner av land med et frynsete forhold til menneskerettighetene.

Absurd skyllebøtte

President i IHEU, Andrew Copson, er oppgitt over reaksjonen fra USA.

– Vi blir helt satt ut av denne absurde skyllebøtta fra USAs FN-ambassadør. Når de beskylder oss for å støtte autoritære regimer som Kina og Russland, avslører de en dyp og grunnleggende uvitenhet om arbeidet vårt, og om arbeidet til humanister over hele verden. Mye av det arbeidet vi gjør i FN er jo nettopp å protestere mot disse landenes krenkelser av menneskerettighetene, skriver han.

Les hele pressemeldingen fra IHEU.