Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Humanistisk vigsel i nærheten av Larvik, mai 2005.
 Foto: Human-Etisk Forbund

Humanistisk vigsel i nærheten av Larvik, mai 2005. Foto: Human-Etisk Forbund

To av tre mener religion ikke er viktig når man skal gifte seg

... og én av fire mener det er hyklersk å gifte seg i kirken hvis man ikke tror.

Publisert:

Sist oppdatert: 05.09.2018 kl 14:30

Ifølge en undersøkelse Respons analyse har gjort for Human-Etisk Forbund, svarer rundt to av tre (65%) nei på spørsmål om det er viktig for dem å gifte seg i en religiøs seremoni, dersom de skulle ha giftet seg i dag.

Resten av respondentene (35%) fordeler seg på de tre alternativene som innebærer at det er viktig med en religiøs seremoni. 15 prosent svarer ja fordi de ønsker et samliv basert på religiøse verdier og leveregler, 13 prosent svarer ja fordi det er tradisjon i familien, mens sju prosent svarer ja fordi de ønsker å ha vielsen i en kirke, moské, tempel eller annen religiøs bygning.

Prosentandelene er regnet ut av de som svarte på spørsmålet. De som svarte «vet ikke» er tatt ut av totalen. Det er rundt tusen personer som har svart i undersøkelsen.

Kun én av tre vil gifte seg i kirken

Respons Analyse og Human-Etisk Forbund har også spurt folk hvor de helst vil gifte seg.

Her var det bare ett kirkealternativ, og det får omtrent like stor oppslutning som andelen som mente det var «viktig med en religiøs seremoni» på forrige spørsmål. Hvis vi fjerner «vet ikke»-andelen her også, svarer 34 prosent at de «helst vil ha seremonien i en kirke eller religiøs bygning».

De øvrige svarene, som til sammen utgjør rundt et flertall på ca. 65 prosent, fordeler seg på alternativene «utendørs», «i utlandet», «i et festlokale» eller «i Rådhuset eller annen kommunal bygning».

Hyklersk?

Undersøkelsen spør også hvorvidt respondentene mener det er «hyklersk å gifte seg i kirken eller et religiøst rom hvis man ikke er troende».

Et klart flertall er «uenig eller helt uenig» i påstanden, rundt 42 prosent. Rundt 28 prosent er «enig eller helt enig» i at dette er hyklersk.

– Viser at vi trenger flere seremonirom

Seremonisjef i Human-Etisk Forbund, Tale Pleym, tar utgangspunkt i at rundt seks av ti svarer at de ønsker å gifte seg et annet sted enn i kirken, og mener derfor det offentlige bør intensivere arbeidet med å bygge inkluderende seremonilokaler for alle religioner og livssyn.

– Det finnes "Folkets hus" eller samfunnshus rundt omkring. Disse kan gjerne brukes, men det er likevel ikke alle steder hvor disse husene er tilgjengelige. De er ofte gammeldagse, og har et innhold og en estetikk som ikke følger helt med i tiden. Folk ønsker gjerne et rom som er mer åpent og lyst, og som skaper en vakker ramme for den viktige begivenheten, sier hun i en pressemelding.

Les mer om undersøkelsen på Human.no