Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Darwin-dagen har vært feiret siden 1980 i USA. I Norge har den vært markerte ved universiteter siden 2006. Deres tema i år er 150 års jubileum for Mendels teorier. Human-Etisk Forbund hedrer Darwin med frokostseminar på Dattera til Hagen.
 Foto: Wikimedia Commons

Darwin-dagen har vært feiret siden 1980 i USA. I Norge har den vært markerte ved universiteter siden 2006. Deres tema i år er 150 års jubileum for Mendels teorier. Human-Etisk Forbund hedrer Darwin med frokostseminar på Dattera til Hagen. Foto: Wikimedia Commons

Står religion i veien for kritisk tenkning?

Vi kan ikke ta kritisk tenkning som en selvfølge, mener biologiprofessor Dag Olav Hessen. Torsdag innleder han Human-Etisk Forbunds frokostseminar i anledning Darwin-dagen.

Publisert:

Torsdag 12. februar feires igjen Darwin-dagen. Dette er fødselsdagen til den britiske vitenskapsmannen Charles Darwin. I feiringen inngår ofte også en generell hyllest til vitenskap, og humanisme.

Human-Etisk Forbund markerer dagen med frokostseminaret: Står religion i veien for kritisk tenkning?

I konflikt med troen

Darwin på sin side var teologistudent da han dro ut på sin ekspedisjon med båten Beagle, som altså skulle ende med det vi i dag kjenner som evolusjonsteorien.

– For Darwin ble det åpenbart en konflikt. Han kunne ikke både opprettholde en tro på skapelsesberetningen slik den er uttrykt i 1. Mosebok og det han selv observerte, og som ble hans store teori, sier biologiprofessor Dag Olav Hessen ved Universitet i Oslo

– Men det var ikke bare det. En kan tenke seg at han, som de fleste troende jeg kjenner, kunne tolket skapelsesberetningen metaforisk. Det var også ondskapens problem både i natur og kultur.

Gud overflødig

Hessen forteller om brev der Darwin skriver om hvordan han ikke kan forstå hvordan Gud har skapt snyltevepsen hvis larver spiser opp sin vert levende fra innsiden.

– Dette at naturen var full av grusomhet, lidelse og brutalitet, død og blod var for ham like viktig som evolusjonen. Hans teori utelukker jo ikke eksistensen av Gud, men overflødiggjør behovet for en skaper.

Har evolusjonsteorien fått et ufortjent dårlig rykte i for eksempel kreasjonist miljøer?

– Ja, noen har ment at evolusjonsteorien har en slags ateistisk agenda, men det er selvsagt ikke riktig. Jeg tenker at det ikke er evolusjonsteorien som avgjør om man er troende eller ikke. Det er et tilleggsmoment , i tillegg til all annen vitenskapelig rasjonalitet som fyller forklaringsrommet religionen før hadde. For de fleste handler det nok mer om motsetningen mellom en god og allmektig gud og en natur med mye lidelse og tilfeldigheter.

Talent for å ta vare på hverandre

Trenger vi en egen dag til å markere Darwin og vitenskap?

– Ja, det gjør vi. På disse dagene presenterer vi nyheter fra forskningen, basert på evolusjon. Jeg tror og det er viktig å minne om at vitenskapelig rasjonalitet ikke er noe vi kan ta for gitt. Den må holdes i hevd og verdsettes. Slik jeg ser det er det også en forutsetning for den humanistiske tanke. Det at vi tror på det rasjonelle i mennesket og det gode menneske.

– De moralske krav til oss selv, kommer innenfra og ikke utenfra eller ovenfra. Dette er for øvrig et viktig trekk ved evolusjonen, som Darwin skrev mye om. Det gode i mennesket - som er mye mer fremtredende enn vi tror - kommer ”innenfra” som en naturlig, logisk og evolusjonær konsekvens av at vi er sosiale organismer med talent for å ta vare på hverandre.

Kan ikke ta kritisk tenkning for gitt

Han mener at det ikke nødvendigvis er Darwin selv som er det viktigste ved dagen. Derimot handler det om at vi ikke skal ta dette med en fri og kritisk tanke som en selvfølge. Han viser blant annet til en oppblomstring av dogmatiske trosretninger hvor bokstavtro fortolkninger av skrifter overstyrer vitenskapelige funn, sunn fornuft og rasjonalitet.

– Personlig synes jeg det er greit hvis folk har en personlig tro så lenge denne ikke kommer i konflikt med vitenskapelige kjensgjerninger. Det betyr at en må akseptere det som vitenskapen visere enten det er evolusjon, kosmologi eller annet. Og så får det være opp til hver enkelt om en vil ha en religiøs tro opp dette. Det ligger i sakens natur at vitenskapen heller ikke motbeviser eksistensen av noe som ikke er målbart og påvisbart. Det er alltid en nisje der for de som ønsker å tro.

Står religion i veien for kritisk tenkning?

Dag Olav Hessen skal innlede torsdagens seminar med en samtale om Darwin og hans virke. Til påfølgende paneldebatt om hvorfor det er så viktig med kritisk tenking i dag møter Mina Finstad Berg, tidligere generalsekretær i SU og rådgiver for SV på stortinget,Bjørn-Are Davidsen, Sivilingeniør, skeptiker og kristen forfatter, og Ingeborg Senneset, journalist i Aftenposten.

Kommunikasjonsrådgiver Andreas C. Halse i Human-Etisk Forbund forklarer seminarets tittel med en undring over at det i en tid der all verdens kunnskap er tilgjengelig på nett, så vokser det frem irrasjonelle miljøer. Noe som blant annet har ført til Arbeiderpartiets forslag om kritisk tenkning som skolefag. Et forslag forbundet støtter.

– Det vil bli en reflektert dialog, som vil svare mer enn ja eller nei på spørsmålet om religion står i veien for kritisk tenkning. Jeg håper publikum vil gå fra møtet med noen svar, og forhåpentligvis flere spørsmål, sier Halse.

Frokostseminaret finner sted på Dattera til Hagen i Oslo fra kl 0800 til kl 0930 torsdag morgen.

Kommentarfeltet er stengt mellom kl 23:00 og kl 06:00 norsk tid.