Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Nå har det blitt lettere for ateistiske speidere å leve med speiderloven.

Nå har det blitt lettere for ateistiske speidere å leve med speiderloven.

Speideren har blitt mer inkluderende når det gjelder religion

Før måtte man være «åpen for Gud og Hans ord». Nå holder det å «søke sin tro og respektere andres».

Publisert:

I 2016 ble speiderloven til Norges speiderforbund endret. Tidligere hadde første punkt i speiderloven vært «En speider er åpen for Gud og hans ord».

Ikke-troende i Norges speiderforbund protesterte i lang tid mot denne formuleringen, og ønsket en mer inkluderende formulering.

I 2016 fikk de gjennomslag, etter at saken først hadde blitt utredet i lang tid fra bunn til topp i forbundet. Nå lyder første punkt i speiderloven som følger: «En speider søker sin tro og respekterer andres».

Dette harmonerer med tilsvarende formuleringer i den svenske og danske speiderbevegelsen.

Har skapt ro

Speidersjef May-Britt Roald sier til Fritanke.no at endringen ble gjort for å åpne opp speideren slik at flere blir inkludert, samtidig som man står fast på at speiding også handler om å utvikle mennesket åndelig.

– Speideren er basert på visse prinsipper, der man søker å utvikle mennesket på mange måter, også åndelig. En speider «søker sin tro» etter beste evne. Men vi ønsker ikke å stille noen krav til hva konklusjonene skal være så lenge man beholder åpenheten og nysgjerrigheten, sier hun.

Roald forteller at prosessen fram til lovendringen var konstruktiv.

– Saken ble diskutert fra topp til bunn i bevegelsen, og på Norges speiderforbunds krets- og korpsledersamling høsten 2015, var det stor oppslutning om å endre dette. Vedtaket har skapt ro i organisasjonen rundt et spørsmål som har blitt mye diskutert tidligere, forteller hun.

Speiderløftet gjenstår

Selv om første paragraf i speiderloven nå er endret, gjenstår fortsatt speiderløftet. Dette er løftet alle speidere avlegger når man begynner som speider.

Per i dag lyder det som følger: «Jeg lover etter beste evne å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven».

Roald forteller at det pågår en tilsvarende prosess med å endre dette til en mer inkluderende formulering. For å få til endringer i speiderløftet, må saken behandles på to påfølgende speiderting (Norges speiderforbunds landsmøte) og få 2/3-flertall.

Saken har vært førstegangsbehandlet. Den formuleringen som ble stemt gjennom lyder:

«Jeg lover etter beste evne å søke mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter speiderloven».

– Endringen skal behandles for andre gang på Speidertinget til høsten, i november. Blir det vedtatt med 2/3-flertall, er også speiderløftet endret, forteller Roald.

Gjelder ikke alle speidere

Det er viktig å presisere at disse lovendringene bare gjelder Norges speiderforbund, som organiserer rundt halvparten av speiderne i Norge. Den andre halvdelen – KFUM og KFUK-speiderne – har en klarere kristen forankring.

Her lyder første paragraf i speiderloven «En speider er åpen for Gud». KFUM og KFUK-speiderne beholdt dette formuleringen da Norsk Speiderforbund endret sin formulering i 2016.

Speiderløftet til KFUM/KFUK-speiderne lyder «I tro på Guds hjelp lover jeg å tjene Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven».