Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Ronny Alte (til venstre) tapte saken og må betale 75.000 kroner i oppreisning til Øivind Bergh (til høyre).

Ronny Alte (til venstre) tapte saken og må betale 75.000 kroner i oppreisning til Øivind Bergh (til høyre).

Ronny Alte tapte mot Øivind Bergh

Ronny Alte må betale 75.000 kroner i oppreisning og over 150.000 kroner i saksomkostninger for å ha spredt Rolf Erik Hanssens «pedoprofessor»-krenkelser mot Øivind Bergh.

Publisert:

Sist oppdatert: 27.03.2015 kl 22:03

I februar 2013 skrev Rolf Erik Hanssen fra Malvik utenfor Trondheim et innlegg på nettet med tittelen «Venstreradikal pedoprofessor med kjepphøy køllefaktor, utaggerer på nett!!!». Innlegget ble republisert av Ronny Alte fra Stokke sør for Tønsberg, på hans egen blogg, samt videreformidlet på nettet av en person vi har valgt å anonymisere (se nederst).

Innlegget går til angrep på Øivind Bergh fra Bergen, og inneholder beskrivelser av Bergh som «pedosympatiserende», «tilbeder av pedoskribent», «pedoen» og «forråtnende pedo».

I mai 2013 fikk Hanssen et pålegg fra Sør-Trøndelag tingrett om å fjerne innlegget. Han ble pålagt 1000 kroner i dagbøter for hver dag innlegget ble liggende ute på nettet. Han måtte også betale saksomkostninger på kr. 34.545. Selv om Hanssen i slutten av mai forsikret at han ville anke saken, ble den aktuelle bloggposten fjernet i begynnelsen av juni.

Øivind Bergh var ikke fornøyd med dette. Han ville ha Hanssen, samt folk som hadde videreformidlet bloggposten, dømt for ærekrenkelser. I juli 2013 saksøkte han Hanssen, samt videreformidlerne Ronny Alte og den anonyme personen.

Saken har blitt utsatt i to omganger, både i juni og oktober 2014, på grunn av at Rolf Erik Hanssen har hatt gyldig sykefravær. Da Hanssen meldte sykefravær for tredje gang, bestemte Bergh seg for å inngå forlik med den anonyme personen, og å kjøre saken mot Alte alene.

Ville at Bergh skulle få smake sin egen medisin

Saken mot Alte ble ført i Tønsberg tingrett mandag og tirsdag i forrige uke, den 16. og 17. mars. I dag kom dommen. Ronny Alte dømmes til å betale Bergh 75.000 kroner i oppreisning, samt å dekke saksomkostninger på 155.747 kroner.

Dommen slår fast at saken er vunnet av Bergh og påpeker at det faktum at erstatningsbeløpet ikke ble like høyt som i kravet (begrenset oppad til kr. 125.000 kroner) ikke medfører at saken ikke anses som vunnet av Bergh. Tingretten framholder at det viktigste for Bergh ikke har vært et konkret erstatningsbeløp, men å få en dom som sier at Alte ved sine publiseringer har opptrådt ærekrenkende.

Dommen gjengir store deler av Rolf Erik Hanssens injurierende bloggpost. Her rettferdiggjør Hanssen sine utfall mot Bergh, ved at Bergh i forkant hadde skrevet et innlegg med tittelen «Ytre høyre med grov persontrakassering på nett», der blant annet Hanssen og Alte knyttes an til høyreekstrem ideologi.

Tønsberg tingrett har følgende å si om Berghs innlegg:

«Bergh er spiss i sine formuleringer og i sin fremstilling, men søker å underbygge sine påstander med argumentasjon og lenker. (…) Etter en helhetsvurdering finner retten at Berghs artikkel ikke kan anses for å være «utilbørlig». Ved vurderingen er det lagt vekt på at han søker å diskutere sak og benytter referanser til enkeltpersoner for å underbygge sin argumentasjon – og ikke primært fremsetter et personlig angrep på de berørte parter.»

I rettsforhandlingene i forrige uke forklarte Alte, som var selvprosederende og ikke representert med advokat, at hans videreformidling av Hanssens innlegg var motivert ut fra et ønske om å la Bergh få «smake sin egen medisin», ettersom Alte selv hevder seg forfulgt og nettmobbet. Det kom fram at beskyldningene ikke ble framsatt fordi Alte trodde de medførte riktighet, men fordi han ønsket å hevne seg.

Dommen slår fast at Bergh ikke har oppført seg utilbørlig overfor Alte, og at Bergh ikke kan holdes ansvarlig for eventuell mobbing og trakassering Alte har vært utsatt for av andre.

– Alte har ikke opptrådt i god tro

Dommen legger også vekt på to intervjuer Ronny Alte publiserte på sin egen blogg etter at det ble kjent at Bergh hadde gått til injuriesøksmål. Det første intervjuet er med den anonyme personen og ble publisert den 25. mars 2013. Det andre intervjuet, med Rolf Erik Hanssen, ble publisert den 28. mars.

I intervjuene ble det formidlet ytterlige usanne beskyldninger mot Bergh, konstaterer Tønsberg tingrett.

Blant annet antyder den anonyme personen at Bergh skal ha truet med å drepe vedkommende, og truet vedkommendes barn, mens Rolf Erik Hanssen uttaler at kjennelsen i Sør-Trøndelag tingrett (der han ble pålagt å fjerne det injurierende innlegget og betale saksomkostninger) skal ha blitt utilbørlig påvirket av Berghs advokat Liv Torill Evenrud fordi (sitat) «dette forferdelige kvinnemennesket som smykker seg med advokattittel, har tatt en «blowjob» på en dommer eller vært på «shopping» å kjøpt en dom i retten».

Tingretten påpeker at Alte ikke stiller noen kritiske spørsmål til de to, og at han heller ikke har kontaktet Bergh for å få et tilsvar. Dommeren legger derfor til grunn at Alte stiller seg bak uttalelsene, og dermed indirekte påstår at Bergh skal ha truet den anonyme personen på livet, og at Bergh, ved hjelp av bestikkelser eller andre tjenester, skal ha skaffet seg en rettsavgjørelse i egen favør på en straffbar og uredelig måte.

Retten konkluderer at begge uttalelsene er usanne. De slår fast at Alte ikke opptrådte i god tro da han publiserte påstandene om Bergh, og at de, på samme måte som pedofilibeskyldningene, er egnet til å skade Berghs integritet og tillit.

– En seier for ytringsfriheten

Øivind Bergh er godt fornøyd med dommen, og understreker at hovedhensikten her har vært å sette en grense for hva man kan skrive om andre mennesker på nettet.

– Hvis det skulle bli akseptert å henge folk ut for forbryterske og umoralske handlinger uten grunn vil de fleste ikke lenger orke å engasjere seg. Den ekstremismen vi har sett i de ytterliggående antivaksinemiljøene, og her også i et ytre-høyremiljø, har åpenbart hatt til hensikt å skremme vekk meningsmotstandere. Det har denne dommen satt ned foten for, sier Bergh til Fritanke.no.

Han mener dette er en viktig seier for ytringsfriheten.

Kommer til å anke

Fritanke.no har ikke greid å komme i kontakt med Ronny Alte i dag. På sin åpne Facebook-side forteller han at dommen vil bli anket.

– Denne dommen vil som sagt bli anket så ikke sprett champisen enda! (…) Denne gangen vil det føres en lang rekke vitner som bekrefter hvordan miljøet rundt disse behandler sine politiske motstandere! skriver Alte.

Han tror saken vil bli akseptert som ankesak ettersom «det er en del ting i dommen som bør tas opp til diskusjon i rettssystemet» og at det er «delte meninger om dommen i diverse kretser som kan mye mer om dette emne».

Alte mener utfallet viser «hvordan nettverket som jakter på sine politiske motstandere benytter sine "kilder" for å kunne sverte andre».

– Tragisk opplegg for Ronny

Rolf Erik Hanssen sier til Fritanke.no at han synes det er et tragisk opplegg Ronny Alte har vært gjennom, og håper han vil anke.

– Dette er en merkelig dom. Jeg har ikke så mange kommentarer ut over det, sier Hanssen.

– Du er sykmeldt nå, og kunne ikke stille som saksøkt i saken. Hvordan ser du på at Alte er dømt for å ha videreformidlet uttalelser du har kommet med, og hvordan ser du på selv å stille som saksøkt når du ikke lenger er sykmeldt?

– Det har jeg ingen kommentar til. Det tar jeg eventuelt stilling til hvis den situasjonen kommer. Jeg har et annet fokus enn denne saken akkurat nå, sier Hanssen.

Les hele dommen her

=============

Oppdatert kl. 0030 27.3.15:

Redaksjonen har blitt enig om å anonymisere navnet til den personen Bergh inngikk forlik med i forkant av saken. Vedkommendes navn lå ute rundt fire timer (ikke tre som det opprinnelig stod) torsdag kveld. Vi beklager dette.

Vær velkommen til å delta i debatt på Fritanke.no. Vi ønsker en saklig og begrunnet debatt. Skarp kritikk må gjerne fremmes, men vi forventer at debattanter overholder alminnelig folkeskikk og norsk lov. Kommentarer som bryter med dette, kan bli slettet uten varsel eller begrunnelse. Fri tanke forbeholder seg retten til å svarteliste brukere ved spamming, personangrep, usaklige kommentarer og lignende.

Vi forbeholder oss retten til å sitere kommentarer fra Fritanke.no i Fri tankes papirutgave.

blog comments powered by Disqus