Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Hit vil Danvik skole i Drammen reise med sine første- og andreklassinger og høre på syngespill om juleevangeliet. Faksimile fra nettsida til De Frie Evangeliske Forsamlinger.

Hit vil Danvik skole i Drammen reise med sine første- og andreklassinger og høre på syngespill om juleevangeliet. Faksimile fra nettsida til De Frie Evangeliske Forsamlinger.

Protesterer mot evangelisk syngespill i skole-regi

#1. og 2. klassinger ved Danvik skole i Drammen har planer om å besøke en kristenkonservativ menighet i KRL-timen og høre syngespill om juleevangeliet...

Publisert:

Sist oppdatert: 29.11.2007 kl 06:44

1. og 2. klassinger ved Danvik skole i Drammen har planer om å besøke en kristenkonservativ menighet i KRL-timen og høre syngespill om juleevangeliet. - Svært betenkelig, sier forelder.

Tekst: Even Gran
Publisert: 29.11.2007

Førstkommende mandag ønsker Danvik skole i Drammen å ta med seg skolens første- og andreklassinger til menigheten "De Frie Evangeliske Forsamlinger". Her skal de etter planen høre et syngespill om juleevangeliet som menigheten har satt opp.

Hans-Christian Holm, som har barn i første og tredje klasse på skolen, reagerer sterkt på dette.

- Dette er ikke noen vanlig halvliberal statskirkemenighet, men en relativt ekstrem, bibeltro karismatisk menighet, skriver Holm i en e-post til skolen.

Han skriver videre at menigheten forkynner ung-jord kreasjonisme (at jorda er yngre enn 10.000 år og skapt på ei uke), endetidsprofetier, taler i tunger, diskriminerer mennesker aktivt ut fra seksuell legning, og har ei nær forhistorie med uttalte kvinneundertrykkende holdninger.

Holm reagerer på at skolen ønsker å sende elevene til en slik menighet, uten at foreldrene har fått skikkelig informasjon om fritak.

- Førsteklassingene har bare fått beskjed om tid og sted, mens andreklassingene fikk beskjed om fritak. Når jeg i tillegg vet at to elever i første klasse faktisk skal være med i skuespillet, så blir dette veldig rotete, sier han til Fritanke.no.

Åpenbart forkynnende
Han har lite tro på at De Frie Evangeliske Forsamlinger greier å gjennomføre dette på en "ikke-forkynnende måte", noe som er et krav hvis et slikt besøk skal være en del av KRL-undervisningen.

- Når det er snakk om et syngespill produsert av denne menigheten, er det lite sannsynlig at dette ikke får et klart forkynnende preg. Derfor hører det ikke hjemme i en undervisningssituasjon. Det er svært betenkelig at skolen slipper til menigheten på denne måten, mener han.

Holm legger til at små barn er naturlig autoritetstro.

- Første- og andreklassinger er på ingen måte modne nok til å kunne ta stilling til det menigheten presenterer. For disse vil et slikt besøk innebære at skolen gir legitimitet til en religiøs ytterlighet, slår han fast.

Rektor skal gå gjennom saken

Rektor ved Danvik skole, Cathrine Wessmann, forteller at besøket og syngespillet om juleevangeliet hos De Frie Evangeliske Forsamlinger er en del av det ordinære KRL-tilbudet, og at opplegget ikke under noen omstendighet skal være forkynnende.

Derfor vil hun gå gjennom saken i løpet av de nærmeste dagene.

- Hvis jeg konkluderer med at dette er forkynnende, blir det ikke noe av. Det er ganske enkelt ikke tillatt å ha forkynnelse i KRL-faget, sier hun.

Wessmann forteller at hvis hun derimot vurderer opplegget til å være ikke-forkynnende, så vil det likevel være full adgang til fritak. Ingen skal tvinges til å være med.

- Vi prøver å tilpasse oss alle spesialønsker, men folk er veldig forskjellige og noen ganger trår vi feil. Men vi har ingen mål om å drive kristen forkynnelse på Danvik skole. Det kan jeg forsikre, sier rektoren.

Ett av flere besøk til trossamfunn

Hun legger til at besøket og syngespillet er tenkt å være ett av flere besøk skolen har med ulike trossamfunn og religioner.

- KRL-undervisningen skal være et møte med folk, enten ved at vi drar ut eller ved at vi mottar besøk på skolen. Besøket hos De Frie Evangeliske Forsamlinger er tenkt å være en del av et slikt oppsøkende opplegg, sier hun.

Danvik skole skal forøvrig arrangere julegudstjeneste på linje men mange andre skoler nå i desember. Men dette arrangementet er ikke en del av KRL-faget, forklarer rektoren.

- Julegudstjenesten, og forberedelsene til den, er ikke en del av KRL-faget. Dette er en del av den generelle kulturformidlingen som skolen er satt til å drive. Det er selvsagt full fritaksrett fra alt som har med arrangementet å gjøre, forteller hun.

SISTE, 30.11.07:
Rektor Cathrine Wessmann melder at det ikke blir noe av turen likevel. Hun vurderer at det har blitt gitt for dårlig informasjon om fritak til at opplegget kan gjennomføres. - Jeg er selvsagt fornøyd med avgjørelsen, sier Hans-Christian Holm.

------
Bråk på Vestlandet også

Også på Kleppestø skole utenfor Bergen har blandingen av skole og religion blitt heftig diskutert denne uka.

Skolen har invitert den lokale dåpsopplæringskonsulenten til å arrangere kurset "Vandring gjennom Bibelen", et opplegg utviklet av Det norske Bibelselskap.

Det faller ikke i god jord hos Trond Magne Målsnes, som er forelder på skolen.

- I opplæringsloven heter det at KRL-faget skal samle alle elever og at det ikke skal være forkynnende. Det betyr at opplæringen ikke skal gi rom for religionsutøvelse, men kun skal gi kunnskap om tro, religioner og livssyn, sier Målsnes til Bergens tidende.

Han har klaget på kurset fordi han mener det bryter med grunnleggende bestemmelser i opplæringsloven. Målsnes mener at skolen ikke later til å ha tatt til seg de nye bestemmelsene.

- Skolene bør ta tak i denne problematikken i mye større grad. Jeg synes at blandingen mellom kirke og skole er uheldig, sier han.