Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Fortsatt gis Fri tanke ut på papir 4 ganger i året. Årets første papirutgave havner i disse dager i postkassene til abonnentene - som i all hovedsak består av Human-Etisk Forbunds medlemmer. Hele bladet kan også leses ipdf-utgave her.

Fortsatt gis Fri tanke ut på papir 4 ganger i året. Årets første papirutgave havner i disse dager i postkassene til abonnentene - som i all hovedsak består av Human-Etisk Forbunds medlemmer. Hele bladet kan også leses ipdf-utgave her.

Papirutgaven av Fri tanke holder stand

Årets første papirutgave av Fri tanke tar for seg kirkens trosopplæringsreform, selvhjelpsindustrien og Sveits' minaretforbud. I tillegg stilles spørsmålet om HEF er på individet eller trossamfunnets side.

Publisert:

Sist oppdatert: 17.02.2010 kl 15:37


Tro til folket. I dette nummeret kan du lese om Den norske kirkes trosopplæringsreform. Kirken får i år nærmere 200 millioner til trosopplæringstiltak for sine unge medlemmer, i tråd med stortingsvedtaket fra 2003. Det haster, konstaterte fjorårets kirkemøte. Men hvordan få de døpte til å komme? Gjennom allmenne aktiviteter som babymassasje, diskotek, teater og fotball viser det seg. Kritiske røster er kommet både innenfra og utenfra kirken, men ansvarlig for kirkens arbeid med ny plan for trosopplæring
, Kristine Askøy, ser det som en måte å være kirke på i 2010.

- Ut fra den helhetlige forståelsen av hva trosopplæring er, kan tro praktiseres og drøftes både over pizza og gjennom dans. Jeg vet riktignok ikke hva slags budskap et diskotek har, sier hun i intervju med Fri tanke.

- Slik må kirken selvfølgelig være fri til å prioritere, kommenterer rådgiver for skole- og utdanningsspørsmål i Human-Etisk Forbund, Hans Christian Nes. Samtidig mener han det er viktig å følge med: kirken må ikke få monopol på allmenne aktiviteter lokalt og trosopplæringen må holdes adskilt fra skolen.

Ble religiøs i Norge. I portrettet møter vi Sylo Taraku, påtroppende generalsekretær i NOAS og aktiv i nettverket Likestilling Integrering Mangfold (LIM). Som 21-åring kom han i 1992 som asylsøker til Norge. Som «kulturmuslim» fra Kosovo markerte Taraku og familien bare de tradisjonelle høytidene uten å være særlig religiøs i hverdagen. Ved ankomsten til Norge ble han konfrontert med sin religiøse identitet fra starten av - politiet spurte hvilken religion han tilhørte, andre muslimer på mottaket inkluderte han i fellesskapet da de hørte han var registrert som muslim, og etter hvert ble han en troende. Men livssynsreisen gikk videre, og i dag er han medlem av Human-Etisk Forbund.

- Det som bekymrer meg mest på lang sikt, er politisk mobilisering på religiøst eller etnisk grunnlag i Norge, sier Taraku i intervjuet.

Human-Etisk Forbunds dilemma. Er vi på individets eller trossamfunnets side?, spør Kaja Melsom, filosof og rådgiver i Human-Etisk Forbund. Med utgangspunkt i boka Adskillelsens politikk spør hun blant annet om forbundet i iveren etter å fremme tros- og livssynspluralisme, er på vei mot forfatterne ville karakterisert som «fornuftens død og religionenes seier». Hun drøfter dilemmaene HEF kommer i når forbundet med utgangspunkt i religionsfriheten forsvarer blant annet statlig finansiering av religiøse privatskoler og unntak fra den allmenne likestillings- og diskrimineringslovgivningen for trossamfunn. Når tros- og livssynssamfunnenes rettigheter kommer i konflikt med individuelle rettigheter, er vi nødt til å velge om vi kjemper på individets eller trossamfunnets side, poengterer Melsom i sin kommentar.

«Vi har ikke vært gode nok når det gjelder denne delen av humanismen.» Aktivist i Human-Etisk Forbund og leder for Foreningen for Human Narkotikapolitikk, Arild Knutsen, begrunner i sin kronikk hvorfor forbundet bør etablere humanistisk baserte hjelpetiltak.

Prinsipper på prøve. I menneskerettighetsspalten skriver Lillian Hjorth om det sveitiske minaretforbudet. Er Sveits i sin fulle rett og vil få medhold i menneskerettighetsdomstolen på liknende vis som Frankrike når det gjelder lovforbud mot hijab i skolen? Hjorth viser hvordan minaretforbudet er brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Kunsten å elske med seg selv. Selvhjelpsguruer som Rhonda Byrne - forfatter av The Secret - lover oss et bedre jeg, lykke og ofte materiell velstand i tillegg. Kritikerne mener selvhjelpsindustrien oppmuntrer til narsissisme og fører til et samfunn «fullstendig oppslukt av oss selv». Masterstudent i religionsvitenskap Per Øyvind Solvang viser hvordan problemer som fundamentalt sett er sosiale, og dermed politiske, dras med på reisen inn til «vårt egentlige selv».

Eks-ungdomsalibi. Ellers i denne utgaven kan du lese intervju med Randi Hermanrud som sitter i HEFs hovedstyre. Hun ble aktiv i forbundet som 20-åring og er et fullblods organisasjonsmenneske som har vært både konfirmasjonskursleder, lokallags- og fylkesstyreleder, samt HEFs delegat til flere internasjonale konferanser. Men hun har også noen skarpe meninger.

Menemenneske. Meninger har også den nye riksmekleren, Kari Gjesteby, som i sin tid hoppet fra kirkelig til borgerlig konfirmasjon. Men til tross for mangeårig medlemskap i Human-Etisk Forbund er det mange meninger hun ikke deler med forbundet.

Kritiske leserinnlegg. I tillegg bringer vi en rekke kritiske leserinnlegg etter den steinerskole-kritiske artikkel i Fri tanke nr 4-2010. Debatten kan gjerne fortsette på Fritanke.no.