Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Norges ledende forsker på alternativ medisin, Vinjar Fønnebø, synes ikke det er gitt at evolusjon er en bedre forklaring enn kreasjonisme.

Norges ledende forsker på alternativ medisin, Vinjar Fønnebø, synes ikke det er gitt at evolusjon er en bedre forklaring enn kreasjonisme.

Nafkam-leder avviser ikke kreasjonisme

Professor Vinjar Fønnebø er Norges ledende forsker på alternativ medisin. Han synes ikke Darwins evolusjonslære gir noen bedre forklaring enn kreasjonisme fordi de bygger på ulike forutsetninger.

Publisert:

Sist oppdatert: 13.02.2009 kl 06:46

Vinjar Fønnebø er professor i medisin. Han leder Nafkam, Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, ved Universitetet i Tromsø.

I denne stillingen har han et nasjonalt ansvar for å forske på alternativ medisin. Nafkam ble opprettet av regjeringen i 2000 som et resultat av et stort politisk press for å drive mer vitenskapelig forskning på området.

Fønnebø er også syvendedagsadventist. Dette er et trossamfunn som fastholder at jorda og alt levende liv ble skapt av Gud for rundt 6000 år siden, i løpet av seks dager. Dette er noe ganske annet enn hva vitenskapen så langt har avdekket om saken.

Vil ikke avsverge troskap

Fønnebø velger selv en slags mellomposisjon når Fritanke.no spør hva han personlig har mest tro på.

- Personlig er jeg vokst opp med en sterk tro på en bokstavelig seks-dagers skapelse, men heldigvis har jeg etter hvert blitt eksponert for andre teorier om jordens og livets opprinnelse, sier han.

- Hva har du mest tro på? Darwins evolusjonslære eller kreasjonisme?

- Nå prøver du å få meg til å avlegge en trosbekjennelse her, og det vil jeg ikke. Evolusjonslæren er basert på empiri, og jeg ser ingen grunn til å kritisere dette. Men jeg vil ikke si at "dette er en bedre forklaring enn kreasjonisme". Gitt forutsetningene for begge forklaringsmodellene, er det vanskelig å kritisere noen av dem.

- Ser du ingen grunn til å kritisere kreasjonisme for å være i strid med det vitenskapen har funnet ut?

- Hvis man forutsetter at det ikke finnes en gud, så er det god grunn til å kritisere kreasjonismen. Men hvis man tror på Gud, så er man i et modus som sier at Gud er allmektig. Hvis man aksepterer den forutsetningen er det vanskelig å kritisere kreasjonisme.

- Så slik du ser det, er det altså ingen motsetning mellom evolusjonslæren og kreasjonisme? De er bare forklaringsmodeller som tilhører "ulike sfærer"?

- Jeg har ikke satt meg så godt inn i forskningen her, men så vidt jeg har skjønt støtter empirien evolusjonsteorien. Om ytterligere empiri vil gi grunnlag for andre hypoteser i fremtiden, vet ingen.

- Ingen sitter med fasiten

Fønnebø er opptatt av vi "ikke må lukke vårt nysgjerringhetsrom".

- Jeg synes ikke man skal lukke forskningen og slutte å være åpen for nye forklaringsformer. Ingenting er teknisk sett bevist. Jeg sier ofte at jeg ikke ønsker å finne sannheten, men jeg vil bevare min søken etter den. De verste forfølgelser i historien skyldes folk som tror de har funnet Sannheten med stor S, sier Fønnebø.

Derfor vil han ikke avsverge troskap, verken til evolusjonsteorien eller kreasjonisme.

- Ingen sitter med fasiten. Det gjør meg ydmyk for at alle nåværende teorier om livets opprinnelse kan være mangelfulle. Kanskje fremtiden vil bringe nye erkjennelser som gjør at avsverget troskap til en eller flere av de nåværende teorier vil fortone seg uklok, sier han.

- Mener du at det å slutte seg til Darwins lære om artenes opprinnelse er en troshandling på linje med tilslutning til kreasjonisme?

- Nei, det er ikke samme type tro her. Evolusjonsteorien er jo noe man anser å være mest sannsynlig på grunnlag av empiri. Tror man på kreasjonisme, er det en del av en religiøs tro, som ikke har den samme empiriske bakgrunnen. Så det går ikke an å sammenligne, egentlig.

- Synes du evolusjonslæren blir akseptert for kritikkløst?

- Nei, som teori og på sine premisser er den helt fin. Jeg er opptatt av at man skal forholde seg til data, men det er ingen som vet noe om den ultimate begynnelse. Ellers vil jeg si at forskere alltid har en forforståelse som kan farge konklusjonene deres. Dette gjelder både darwinister og kreasjonister. Jeg synes det er viktig å være åpen for at det kan oppstå flere teorier som et datasett kan passe til, sier han.

- Synes du evolusjonslæren og kreasjonisme burde ha blitt mer likestilt i den norske skolen?

- Jeg synes elever i grunnskolen bør orienteres om at det finnes flere teorier om livets tilblivelse. Men jeg synes ikke at kreasjonisme skal likestilles med vitenskapelige teorier.

- I USA er det rundt 50 prosent av befolkningen som avviser evolusjon til fordel for kreasjonisme. Synes du det er bra eller ikke bra med en såpass høy andel kreasjonister?

- Jeg har ingen sterke synspunkter på dette. Det er vel et tegn på at den jevne amerikaner ikke er så veldig opplyst om vitenskap. Amerikanere benytter seg av få seriøse infokilder etter at de har forlatt skolen. Den høye andelen kreasjonister skyldes selvsagt også den høye andelen religiøse i USA.

HTML .fb_share_link {
PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 20px; BACKGROUND: url(http://static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif?2:26981) no-repeat left top; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 2px; HEIGHT: 16px
}

Del på Facebook