Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Lars Gule synes Sara Azmeh Rasmussen bør vurdere sin plass i HEFs styre hvis hun er så uenig med forbundet.

Lars Gule synes Sara Azmeh Rasmussen bør vurdere sin plass i HEFs styre hvis hun er så uenig med forbundet.

Lars Gule: - Sara bør vurdere å trekke seg

#Styremedlem i HEF, Sara Azmeh Rasmussen er igjen ute og kritiserer HEF. - Hvis hun er så uenig med forbundet, bør hun vurdere å trekke seg fra styret...

Publisert:

Sist oppdatert: 29.02.2008 kl 14:21

Styremedlem i HEF, Sara Azmeh Rasmussen er igjen ute og kritiserer HEF. - Hvis hun er så uenig med forbundet, bør hun vurdere å trekke seg fra styret, mener tidligere generalsekretær Lars Gule.

Tekst: Even Gran
Publisert: 29.2.2008

Igjen er HEF-styremedlem Sara Azmeh Rasmussen ute på nettstedet Document.no og kritiserer Human-Etisk Forbund i krasse ordelag.

- Det er for optimistisk å tro at det er "veldig stor takhøyde" i organisasjonen. Det ensidige fokuset på statskirken og kristendomskritikk, og mangel på offentlig kritikk av islam, enda verre, islamisme, tyder på at det ikke gis rom for meningsforskjellighet, slår styremedlemmet fast.

Azmeh Rasmussen kritiserer spesielt et innlegg i Aftenposten den 26.2. der HEFs pressesjef Jens Brun-Pedersen svarer på en kronikk av muslimen Mohammad Usman Rana. Brun-Pedersen hevder her at Norge slett ikke er "sekulær-ekstremisme" som Rana påstår, men snarere er gjennomsyret av kristen tankegang.

Azmeh Rasmussen har lite til overs for denne måten å argumentere på.

- Det er utrolig at mangel på nøytrale seremonilokaler, og at gravlund heter kirkegård, opprører han mer enn tilsløring av barn, stigmatisering av homofile og åpen forakt for demokrati blant muslimer, skriver hun på Document.no.

Azmeh Rasmussen er redd for at HEF kan miste troverdighet som en sekulær organisasjon hvis ledere som Brun-Pedersen fortsetter å "lefle med islamister og muslimske fundamentalister".

- Hvis HEF ikke justerer sin virkelighetsforståelse, bør organisasjonen skifte navn og prinsipprogram, for redelighetens skyld, konstaterer Azmeh Rasmussen.

Hun ble valgt inn i HEFs styre på landsmøtet i juni 2007, og har også tidligere høstet storm på grunn av åpen kritikk av HEF.

Bør vurdere å trekke seg

Tidligere generalsekretær i HEF, Lars Gule, er også en hyppig debattant på Document.no. I et svar til Azmeh Rasmussen oppfordrer han henne til seriøst å vurdere sin stilling som styrerepresentant i HEF.

- Når man har stilt seg til disposisjon for en organisasjon og er valgt på et arbeidsprogram, er det mildt sagt upassende å (...) undergrave organisasjonen utad gjennom insinuant kritikk og eklatant avvisning av det programmet hun aksepterte å gjennomføre da hun ble valgt, slår han fast.

Overfor Fritanke.no konstaterer han at Azmeh Rasmussen må forstå at hun ikke kan gå ut på denne måten.

- Styrerepresentanter i organisasjoner har forpliktet seg på en viss linje. De er ikke enkeltpersoner. De er representanter for andre. Derfor må det forventes en viss lojalitet utad, og at uenigheter taes innad. Dette er ikke "udemokratisk". Det er nettopp dette som er demokrati, sier han.

Gule synes det virker som om Azmeh Rasmussen har problemer med sine roller og elementær organisasjonspraksis, og synes hun bør vurdere å trekke seg hvis hun er så uenig med forbundet.

- Hvis hun fortsetter å uttale seg på denne måten må hun vurdere å ta konsekvensen av sin uenighet og trekke seg, mener han.

Han er ellers oppgitt over Azmeh Rasmussens uttalelser om at det er så "liten takhøyde" i HEF.

- HEF har valgt henne inn i sentrale verv, og gitt henne spalteplass i mange forskjellige sammenhenger. Organisasjonen har invitert henne som innleder og debattant på møter. Hun har kort sagt fått slippe til i rikt monn med sine ytringer, også sin kritikk av forbundet. Så dette synes jeg faller på sin egen urimelighet, mener Lars Gule.

Angrer på innlegget

Sara Azmeh Rasmussen innrømmer at det var uklokt av henne å gå ut såpass sterkt mot HEF på et eksternt forum som Document.no

- Jeg burde ikke ha gjort det. Jeg angret egentlig med en gang jeg hadde sendt innlegget. Jeg burde nok heller ha tatt dette internt eller i et annet medium, og jeg forstår godt at Gule reagerer, sier hun.

- Vurderer du å trekke deg?

- Nei, det gjør jeg slett ikke, og jeg synes det er frekt av Lars Gule å oppfordre meg til dette. HEF er for meg noe mer enn en organisasjon. HEF er et håp for en bedre verden. Jeg føler en dyp lojalitet overfor HEFs grunnverdier. Men jeg er veldig frustrert over dagens linje. Det er en glidning bort fra det HEF egentlig burde være, sier hun.

- Og hva er det da?

- En organisasjon som tar humanismen på alvor og forsvarer mennesker mot overgrep. I dag lukker HEF øynene for den faren islamismen utgjør for de humanistiske verdiene. Kampen mot statskirken og KRL er viktig, men hvis vi ønsker å bli tatt alvorlig må vi føre en konsekvent linje og vise prinsipiell holdning. Det gjelder å forsvare sekulære verdier, og da er det paradoksalt å ha tett samarbeid med anti-sekulære grupper.

- Brun-Pedersens innlegg er ikke HEF verdig

Azmeh Rasmussen forteller at årsaken til det følelsesladede innlegget på Document.no var at hun ble svært provosert over Jens Brun-Pedersens svar til Mohammad Usman Rana i Aftenposten.

- Jeg reagerte veldig sterkt på kommentaren til Brun-Pedersen. For meg er det uforståelig at en representant fra en sekulær organisasjon kan skrive at det står "mye fornuftig" i en kronikk som er gjennomsyret av forsvar for en dogmatisk forståelse av religion, slår hun fast.

Hun understreker at hun står fast på kritikken i innlegget på Document.no.

- Når Brun-Pedersen omtaler det som om HEF og muslimene er i "samme båt", tyder det på at HEF anser seg som et trossamfunn og ikke lenger kjemper for sekulære verdier. Jeg synes det er viktig at vi som har ansvar i organisasjonen hever stemmen og reagerer på utspill fra adminstrasjonen som ikke er HEF verdig, understreker hun.

Hun legger til at hun har forståelse for at enkelt mener at hun iblant uttrykker seg på en provoserende og kanskje upresis måte, men mener at dette kan skyldes kulturelle røtter og et mer sydlig temperament.

- Dette ligger dypt i meg, og er dessverre ikke noe jeg kan gjøre så mye med, sier hun med et smil.