Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Medlemmer av Jehovas vitner har ikke lov til å ha politiske meninger, og avgir de med viten og vilje stemme ved et politisk valg må man melde seg ut av trossamfunnet.
 Foto: NTB-Scanpix/Shutterstock

Medlemmer av Jehovas vitner har ikke lov til å ha politiske meninger, og avgir de med viten og vilje stemme ved et politisk valg må man melde seg ut av trossamfunnet. Foto: NTB-Scanpix/Shutterstock

Jehovas vitner nekter medlemmer å stemme ved valg - risikerer å miste statsstøtte

Jehovas vitner må melde seg ut av trossamfunnet dersom de stemmer ved valg. Det kan være grunnlag for å nekte statsstøtte, sier tros- og livssynsministeren.

Publisert:

Sist oppdatert: 07.08.2019 kl 10:04

Medlemmer av Jehovas vitner har ikke lov til å ha politiske meninger, og avgir de med viten og vilje stemme ved et politisk valg må man melde seg ut av trossamfunnet, skriver Vårt Land.

Tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier til avisen at det er bekymringsfullt dersom dette stemmer.

Kan miste tilskudd

– Mulighet for demokratisk deltakelse er et helt avgjørende og grunnleggende premiss for et fritt, demokratisk samfunn. Å forhindre valgdeltakelse gjennom trusler om utstøtelse vil trolig kunne ses som en form for negativ sosial kontroll, som – etter en konkret vurdering – kan gi grunnlag for å nekte tilskudd, sier han.

Ropstad oppfordrer trossamfunnet til å endre sin praksis, hvis ikke kan det risikere å miste statsstøtten. Han sier de vil ta opp saken med de aktuelle fylkesmannsembetene om at det er grunnlag for en vurdering av tilskuddsutbetalingen.

Ministeren sier videre at tilskuddsordningen til tros- og livssynssamfunnet skal legge til rette for at samfunnene skal kunne drive ut fra sin egenart og overbevisning – ikke i utgangspunktet brukes som middel for å begrense tros- og livssynsfriheten.

– Jesus avviste

Talsmann for Jehovas vitner i Skandinavia Dag-Erik Kristoffersen skriver i en epost til Vårt Land at grunnen til at Jehovas vitner ikke stemmer, er fordi «de ønsker å etterligne Jesus Kristus og hans lære».

– Jesus avviste selv en politisk posisjon og det å ta stilling til politiske spørsmål. Han sa til sine disipler at de ikke skulle være en del av verden liksom han ikke var en del av verden, skriver Kristoffersen.

Han skriver videre at det er en rettighet å stemme, men ikke en plikt.

– Så hvis man med viten og vilje velger å stemme ved et politisk valg, og står for det, så har man selv tatt et valg om at man ikke lenger ønsker å være ett av Jehovas vitner.