Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Barn i flyktningeleiren Roj i Hasakah, Syria som er kontrollert av kurdiske styrker og huser over 300 familier, de fleste barn og koner av IS-krigere.
 Foto: NTB-Scanpix/EPA

Barn i flyktningeleiren Roj i Hasakah, Syria som er kontrollert av kurdiske styrker og huser over 300 familier, de fleste barn og koner av IS-krigere. Foto: NTB-Scanpix/EPA

Human-Etisk Forbund krever at barn av norske IS-tilhengere må hjelpes hjem

– Barna er uskyldige. De representanter ikke sine foreldres religion eller ideologi. De er norske statsborgere og har rettigheter som det, mener Human-Etisk Forbunds hovedstyre.

Publisert:

Human-Etisk Forbund er bekymret for situasjonen til barn av norske statsborgere som har reist til Syria for å slutte seg til terrororganisasjonen IS, melder forbundet i en pressemelding:

– Alle barn har selvstendig rett til religions- og livssynsfrihet, tankefrihet og ytringsfrihet. Barn er ikke ansvarlige for sine foreldres handlinger, heter det i en uttalelse Human-Etisk Forbunds hovedstyre vedtok lørdag 15. mars.

Forbundet mener at foreldrenes ekstreme valg ikke burde ødelegge barnas fremtidsmuligheter.

– Dette er barn som er norske statsborgere med egne rettigheter. De kan ikke gjøres stats- og rettsløse på grunn av sine foreldres religiøse eller politiske valg. Norge har et ansvar for å beskytte disse barna, slår hovedstyret fast.

Forbundet krever at myndighetene aktivt legger til rette for at barn av norske IS-tilhengere kan komme seg hjem til Norge. Human-Etisk Forbund mener barna har krav på rehabilitering, beskyttelse, utdanning og omsorg som alle andre norske statsborgere.

Ikke gjenta fortidens feil

Forbundet mener Norge burde lære av behandlingen barn av norske kvinner og tyske soldater fikk etter krigen.

– Barna ble stigmatisert og mange fikk sine liv ødelagt. La oss bruke lærdommen fra den gang til å håndtere denne situasjonen bedre, skriver hovedstyret i uttalelsen.

Gisler for sine foreldres dårlige valg

Styreleder Tom Hedalen synes myndighetene gjør en for dårlig jobb med å hjelpe barn av norske IS-tilhengere.

– Barna blir gisler for sine foreldres dårlige valg. Dette kan ikke Norge sitte og se på. Barna kan ikke gjøres rettighetsløse på grunn av de religiøse villfarelsene til sine foreldre, sier han ifølge pressemeldingen.

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger, slutter seg til:

– Alle barn har selvstendige rettigheter etter FNs barnekonvensjon, og disse barna er norske statsborgere. Dette forplikter Norge til å hjelpe de vel 30 norske barna som i dag sitter fast i utrygge leire i kjølvannet av krigen i Syria.

Menneskerettighetene forplikter Norge til å hjelpe de vel 30 norske barna som i dag sitter fast i utrygge leire i kjølvannet av krigen i Syria,  mener generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger.
 Foto: Arnfinn Pettersen

Menneskerettighetene forplikter Norge til å hjelpe de vel 30 norske barna som i dag sitter fast i utrygge leire i kjølvannet av krigen i Syria, mener generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger. Foto: Arnfinn Pettersen