Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Vårens konfirmasjonsseremonier for de 12.350 ungdommene som har valgt Humanistisk konfirmasjon er avlyst, men Human-Etisk Forbund arbeider for å gi dem et tilbud seinere.
 Foto: Even Gran

Vårens konfirmasjonsseremonier for de 12.350 ungdommene som har valgt Humanistisk konfirmasjon er avlyst, men Human-Etisk Forbund arbeider for å gi dem et tilbud seinere. Foto: Even Gran

Human-Etisk Forbund:

Frivillige og ansatte jobber for å redde årets konfirmasjonstilbud

– Målet er at alle som har påbegynt et konfirmasjonskurs i år skal få tilbud om å fullføre, sier generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger.

Publisert:

Sist oppdatert: 20.03.2020 kl 19:06

Human-Etisk Forbund er blant organisasjoner og virksomheter som i løpet av den siste uka har måttet sette krisestab og ta ekstraordinære beslutninger. Alle konfirmasjonskurs er foreløpig satt på vent, alle tilleggsaktiviteter – som konfirmasjonsleir, rollespill og tur til Utøya – er avlyst, og også alle vårens planlagte seremonier er avlyst. Det betyr at mange familier ikke får feiret navnefest eller konfirmasjon som planlagt i april, mai og juni.

For Human-Etisk Forbunds seremoniavdeling og regionansatte, har det vært hektisk aktivitet den siste uka, men ifølge generalsekretær Trond Enger har de aller fleste berørte mottatt budskapet med stor forståelse.

Digitalt kurs en mulighet

Seremonisjef Tale Pleym sitter med det overordnede ansvaret for seremoniavviklingen i Human-Etisk Forbund. I år har forbundet 12.350 ungdommer påmeldt 900 konfirmasjonskurs og 400 seremonier. Sist tirsdag måtte Pleym sende ut e-post til alle foresatte om at konfirmasjonsseremoniene i april, mai og juni måtte avlyses.

– Å flytte seremoniene er omfattende og avhenger av mange faktorer, blant annet at vi ikke disponerer egne seremonirom, forteller hun.

– Frivillige og ansatte i forbundet over hele landet gjør en kjempeinnsats nå med å kartlegge hva som er mulig. Vi vet at mange foresatte venter på en avklaring på om det vil avholdes seremonier senere, og vi vil komme tilbake med mer informasjon senest 30.mars.

De fleste konfirmasjonskursene i år var godt i gang da det ble bom stopp.

– Vi ønsker at alle konfirmanter skal få mulighet til å fullføre kurset sitt, og vi vil derfor tilby et alternativt opplegg til alle konfirmanter som har påbegynt et kurs.

Det alternative opplegget vil for eksempel kunne være en eller annen form for digitalt kurs.

– Det vil variere fra sted til sted hvilket tilbud man får, men alle får et tilbud og blir kontaktet direkte av sin kursleder eller konfirmasjonsansvarlig.

Enklere med navnefest og vigsel

Humanistiske navnefester arrangeres det færre av, men også de er avlyst ut juni.

– Vårt ønske er å tilby Humanistiske navnefester til alle som ønsker det for sine barn. Når vi nå har sett oss nødt til å avlyse alle navnefestseremoniene denne våren, forsøker vi å komme med andre tilbud så fort som mulig. Dette er et omfattende arbeid med store lokale variasjoner. Vi undersøker blant annet muligheter for å tilby ny seremonidato ved et senere tidspunkt. Både frivillige og ansatte jobber iherdig med å kartlegge situasjonen og besvare innkommende henvendelser.

Det samme gjelder Humanistisk vigsel. Pleym forteller at det kommer mange henvendelser fra forestående brudepar.

– Mange av de som kontakter oss med vigselsdato i nær framtid velger å utsette vielsen. Flere par med dato lenger frem i tid venter og ser hva som skjer. Så langt har nesten alle henvendelsene, både fra par og fra vigslere, båret preg av solidaritet og løsningsorientering.

Gravferd gjennomføres

Også gravferdsavviklingen er rammet av koronapandemien. Forbudet mot forsamlinger på mer enn 50 personer har ført til andre praksiser for gravferdsseremonier, ifølge NTB Nyheter.

Noen kommuner har innført enda strengere begrensninger på antall deltagere under gravferd.
Bare noen helt få samles ved kisten, mens tusenvis følger med på direkteoverføringer. Og noen begravelsesbyråer anbefaler kremering og seremoni seinere.
Jølstad begravelsesbyrå, som holder til i Oslo med rundt 90 ansatte, har imidlertid den siste uken gjennomført 85 seremonier med inntil 50 deltakere. 14 av disse ble direkteoverført, med rundt 1.000 visninger og 2–3000 deltakere til sammen.

Tale Pleym understreker at Human-Etisk Forbund bidrar med sitt for at alle fortsatt skal ha tilgang til seremonier i tråd med deres livssyn, selv om situasjonen er skjerpet.

– Tiltakene som det offentlige har satt inn på gravferdsfeltet varierer rundt om i landet, men det overordnede bildet er at mange nå ender opp med å gjennomføre kremasjon av avdøde for så ha urneseremoni på et senere tidspunkt. De som fortsatt gjennomfører seremonier gjør dette med kun de nærmeste pårørende. Samlet sett ser dette ut til å føre til en nedgang i antallet seremonier på kort sikt.

Men til tross for dette har Human-Etisk Forbund en god del seremonier for tiden.

– Våre gravferdstalere stiller opp og står på. Begravelsesbyråene tar situasjonen på alvor og tilrettelegger godt for at seremoniene kan gjennomføres på en forsvarlig måte. Gitt situasjonen oppfordrer vi våre gravferdstalere til å gjennomføre så mye av planleggingen som mulig over telefon eller lignende. I seremonien oppfordrer vi de pårørende til å unngå fysisk kontakt, selv om dette selvfølgelig er krevende i en slik stund.