Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Biskop i Borg bispedømme, Atle Sommerfeldt, mener de frikirkelige plasserer seg i en offerposisjon som ikke har noe med dagens samfunn å gjøre.
 Foto: Kirken.no

Biskop i Borg bispedømme, Atle Sommerfeldt, mener de frikirkelige plasserer seg i en offerposisjon som ikke har noe med dagens samfunn å gjøre. Foto: Kirken.no

Biskop kritiserer «vanhellig allianse» mellom HEF og frikirkene

Biskop Atle Sommerfeldt mener frikirkene må være med å sikre religionens rolle i samfunnet, og ikke alliere seg med «den lille minoriteten som avskriver Gud».

Publisert:

Sist oppdatert: 16.01.2013 kl 14:17

Human-Etisk Forbund og frikirkene i Norge, altså kristne trossamfunn utenfor statskirken, har i lang tid vært noenlunde enig i livssynspolitikken. Man ønsker å avskaffe statskirkeordningen og sikre likebehandling mellom alle tros- og livssynsorganisasjoner.

Denne enigheten viste seg igjen i den nylig avleverte rapporten til Stålsett-utvalget. Her gikk et enstemmig utvalg inn for å avskaffe statskirkeordningen og endre Den norske kirkes status fra statskirke til et ordinært trossamfunn på linje med de andre.

Enigheten kom også til uttrykk i arbeidet med Gjønnes-utvalget, som leverte sin innstilling i 2006. Human-Etisk Forbunds Bente Sandvig og daværende generalsekretær i Norges frikirkeråd, Dag Nygård, var her to av fire som gikk for et fullt skille mellom stat og kirke - en løsning som hele Stålsett-utvalget nå samlet seg om.

– Hvorfor velger kristne HEFs posisjon?

Biskop i Borg bispedømme av Den norske kirke, Atle Sommerfeldt, liker ikke denne livssynspolitiske alliansen spesielt godt.

I går gikk han i strupen på to representanter for frikirkene i Norge, Erik Andreassen og Arnfinn Løyning. Førstnevnte er daglig leder og hovedpastor i Oslo misjonskirke. Sistnevnte er øverste leder på nasjonalt plan i Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Altså ingen hvem som helst i det frikirkelige Norge.

Sommerfeldt slo i ulike Twitter-meldinger i går fast at frikirkeligheten må "fri seg fra en vanhellig allianse med Human-Etisk Forbund". Han mener den naturlige alliansen for en kirke ikke kan være "den lille minoriteten som avskriver Gud". Sommerfeldt synes det er underlig at frikirkelige livssynspolitikere velger HEFs posisjon og spør om medlemmene egentlig klar over dette.

– Selv om minoriteten er liten, kan den jo faktisk ha rett. Sannhet måles ikke i antall, svarer Arnfinn Løyning fra Den Evangelisk Lutherske Frikirke.

– Forvørig er vel ikke de som avskriver Gud en liten minioritet i Norge lenger, kommenterer Andreassen.

Biskop Sommerfeldt skriver videre at ansvaret til Den norske kirke, er å sikre religionens plass i det norske samfunn. Og da er ikke Human-Etisk Forbund en naturlig samarbeidspartner, mener han. Dette fordi Human-Etisk Forbund «ikke har kompetanse på religiøs livsfølelse og aktivt bekjemper religionens rolle i samfunnet» ifølge biskopen.

Ekko fra gammel undertrykking

Erik Andreassen fra Oslo misjonskirke mener Atle Sommerfeldts uttalelser er et ekko av hvordan dissentermenighetene har blitt undertrykket av statskirken gjennom historien.

– Eksemplene kunne vært mange. Det er bare å lese dissenterhistorien. Den norske kirke har ofte en nedlatende holdning som sier «det er vi som er den egentlige kirken. Kan ikke alle bare støtte oss og la oss få ha våre privilegier i fred», skriver Andreassen på Verdiedebatt.no i dag.

Han mener Sommerfeldt veldig godt eksemplifiserer "majoritetskirkens oven-fra-og-ned holdning".

Statskirken åpen for de med "sennepsfrøtro"

Biskopen kritiserer også frikirkene for «å støte folk ute», i motsetning til Den norske kirke som ifølge ham er åpen også for de som har «sennepsfrøtro».

– Ditt og mitt perspektiv er helt forskjellig. Du får bare fortsette å støte folk ut. Den norske kirke inkluderer også mennesker med sennepsfrøtro, skriver biskopen henvendt til Oslo-pastor Andreassen.

– Støte ut folk?! Ganske heftig påstand fra deg som biskop. Hvilket grunnlag har du for å si det? spør Andreassen.

– Mange samtaler med folk som ikke opplever seg inkludert av de som mener de tror mye og best. Men det bedres i mange menigheter, svarer biskopen.

Ovenfra-og-ned-holdning

– Jeg trodde nesten ikke mine egne øyner da jeg så Sommerfeldts utsagn, sier Arnfinn Løyning til Vårt Land i dag.

Han synes språkbruken til Sommerfeldt er ufin.

– Det avslører en ovenfra-og-ned-holdning og et maktspråk som Sommerfeldt sannsynligvis ikke er klar over at han bruker, siden han vil beholde en del privilegier knyttet til Den norske kirke på bekostning av andre tros- og livssynssamfunn, sier Løyning.

Erik Andreassen mener Sommerfeldt skjuler seg bak en retorikk der han sier at «vi er størst» ved å vise til medlemsantall. Men hvis man ser på gudstjenestedeltakelse, er ikke Den norske kirke så store som de vil fremstå. Andreassen mener statskirken må miste alle sine privilegier.

– De sitter fast i en dissentermentalitet

Biskop Atle Sommerfelt utdyper i dag utspillene sine overfor Fritanke.no

– Hovedpoenget mitt er at frikirkene har et alt for kortsiktig perspektiv når de ser Human-Etisk Forbund som sin nærmeste alliansepartner i livssynspolitikken. Den store kampen for oss kristne står jo ikke om at alle skal behandles helt likt, men om kristendommens posisjon i samfunnet. Her er de frikirkelige allierte med oss, og ikke med Human-Etisk Forbund. Likevel velger de å følge linja til Human-Etisk Forbund, og setter likhetstegn mellom likebehandling og likhet. Det er dette som blir så feil, poengterer biskopen.

– Den store kampen for oss kristne står jo ikke om at alle skal behandles helt likt, men om kristendommens posisjon i samfunnet. Her er de frikirkelige allierte med oss, og ikke med Human-Etisk Forbund.

– Hva er forskjellen på likebehandling og likhet?

– Så lenge man for eksempel har mulighet til å gifte seg, eller få en gravferd, i regi av det tros- og livssynsamfunnet man tilhører, så har vi likebehandling. Men det betyr ikke at ikke Den norske kirke ikke kan ta hånd om gravferdsforvaltningen. En slik likhet er unødvendig. Det er forresten veldig rart at de frikirkelige mener det er et problem at de må henvende seg til statskirken i forbindelse med gravferd. Jeg kan skjønne at medlemmer i Human-Etisk Forbund mener det, men at de frikirkelige støtter dem på dette punktet, synes jeg ikke er logisk.

Sommerfeldt mener at man ikke kan diskutere livssynspolitikk uten å ta hensyn til realitetene - at Den norske kirke er størst.

– Den norske kirke er en stor majoritetskirke. Man kan ikke late som om dette ikke er tilfellet. Det må få konsekvenser for livssynspolitikken. Så lenge alle har mulighet til å dyrke sitt livssyn fritt, så må man akseptere at det finnes en dominerende majoritet, og at dette må få noen konsekvenser.

– Erik Andreassen beskylder seg for statskirkelig maktarroganse og minner om den historiske undertrykkingen av dissentere. Hva synes du om at han drar inn dette?

– Dette mener jeg er sterkt urimelig. Frikirken lever av statsstøtte. De har full forsamlingsfrihet. De fisker medlemmer fra Den norske kirke hele tiden, og har vigselsrett. De er slett ikke undertrykt. Når han drar inn dette nå får jeg nesten følelsen av at de dyrker en slags dissentermentalitet. Dette reflekterer virkeligheten fra forrige århundre og har lite å gjøre med dagens og morgendagens norske samfunn.

– De fisker medlemmer fra Den norske kirke hele tiden, og har vigselsrett. De er slett ikke undertrykt.

– Rollen som biskop har jo historisk sett vært opphøyd. Kan din deltagelse i denne opphetede debatten på Twitter i seg selv sees på som et tegn på at statskirkens ledere er i ferd med å komme ned fra sin høye hest for å delta i manesjen sammen med oss andre?

– Interessant tanke. Kanskje det? Jeg synes i hvert fall ikke vi skal ha noen opphøyd posisjon. Det er viktig at vi som er kirkeledere deltar og sier vår mening fritt. Og det bør de andre tåle uten å plassere seg selv i en offerposisjon, sier biskop Atle Sommerfeldt.

– Det er viktig at vi som er kirkeledere deltar og sier vår mening fritt. Og det bør de andre tåle uten å plassere seg selv i en offerposisjon.

Vær velkommen til å delta i debatt på Fritanke.no. Vi ønsker en saklig og begrunnet debatt. Skarp kritikk må gjerne fremmes, men vi forventer at debattanter overholder alminnelig folkeskikk og norsk lov. Kommentarer som bryter med dette, kan bli slettet uten varsel eller begrunnelse. Fri tanke forbeholder seg retten til å svarteliste brukere ved spamming, personangrep, usaklige kommentarer og lignende.

Vi forbeholder oss retten til å sitere kommentarer fra Fritanke.no i Fri tankes papirutgave.

blog comments powered by Disqus