Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
HEF-styremedlem Sara Azmeh Rasmussen har vokst opp med fundamentalistisk islam i Syria. Hun synes det er på tide at HEF setter foten ned.

HEF-styremedlem Sara Azmeh Rasmussen har vokst opp med fundamentalistisk islam i Syria. Hun synes det er på tide at HEF setter foten ned.

Mulig HEF-konfrontasjon med Islamsk råd

#Det kan bli strid mellom HEF og Islamsk råd. Styremedlem Sara Azmeh Rasmussen vil ha konfrontasjon og melder sak for styret. Kristin Mile er enig i a...

Publisert:

Sist oppdatert: 30.11.2007 kl 12:02

Det kan bli strid mellom HEF og Islamsk råd. Styremedlem Sara Azmeh Rasmussen vil ha konfrontasjon og melder sak for styret. Kristin Mile er enig i at det er uakseptabelt å ikke ta entydig avstand fra dødsstraff for homofili.

Tekst: Even Gran.
Publisert: 30.11.2007

Tidligere denne måneden har lederne i Islamsk Råd Norge vegret seg fra å ta entydig og prinsipielt avstand fra dødsstraff for homofili.

Human-Etisk Forbund (HEF) samarbeider med Islamsk råd, blant annet gjennom Samarbeidsrådet for tros- og livssynsorganisasjoner (STL).

HEF-styremedlem Sara Azmeh Rasmussen mener dette er problematisk.

- Hvis HEF bare fortsetter samarbeidet som om ingenting har skjedd, kan dette tolkes som at man implisitt aksepterer Islamsk råds avskyelige holdninger. Jeg er redd det kan gå ut over HEFs troverdighet som menneskerettighetsorganisasjon, sier Azmeh Rasmussen.

Hun forteller at hun vil ta opp saken med styret.

- Jeg håper jeg kan få med meg styret på en skarpere linje mot Islamsk Råd. Jeg synes HEF må sette en grense for hvilke organisasjoner man vil samarbeide med, sier hun.

Azmeh Rasmussen forteller at hun helst vil ha en ekstraordinær styrebehandling via e-post og telefon før neste styremøte den 1. februar neste år.

- Vi har ikke tid til å vente så lenge, sier hun.

Bør få konsekvenser for Islamsk råd

Det vakte oppsikt da nestleder i Islamsk Råd, Asghar Ali, nektet å ta generelt avstand fra dødsstraff for homofili på et møte på Humanismens hus den 7.11. Senere har både generalsekretær Shoaib Sultan og leder Senaid Kobilica gitt tvetydige signaler i saken.

Azmeh Rasmussen synes det er hårreisende at Islamsk råd sår tvil om sine holdninger i et så viktig spørsmål.

- Islamsk råd har skapt tvil om noe som ikke skal diskuteres en gang. Det å henrette folk fordi de praktiserer sin homofile legning er så groteskt at det eneste som holder er en unison, betingelsesløs fordømmelse. Når lederne i Islamsk Råd sier at de ikke vil uttale seg om slik dødsstraff i Iran "fordi Iran er shia-muslimer", er det dypt provoserende. Det viser at Islamsk råd er influert av ytterliggående islamisme, sier hun.

- Hvordan ser du for deg at HEF kan reagere mot Islamsk råd?

- Det kan jeg ikke uttale meg om før saken er drøftet i hovedstyret. Men jeg mener at hvis HEF skal ta sin rolle som menneskerettighetsorganisasjon på alvor, bør vi vise handlekraft i denne saken, slår Azmeh Rasmussen fast.

Hun understreker at hun generelt sett er positiv til livssynsdialog. Likevel må det gå noen grenser ett sted, og det som har kommet fra Islamsk råd de siste ukene er langt over denne grensen, sier hun.

Mile: - Uakseptabelt av Islamsk råd

Generalsekretær i HEF, Kristin Mile, slår fast at det ikke bør være noen tvil om HEFs holdning til dødsstraff for homofili.

- Dødsstraff generelt er forkastelig, og dødsstraff for homofili er selvsagt enda verre. Her er Azmeh Rasmussen og jeg helt enige, sier hun.

Mile understreker at Sara Azmeh Rasmussen, som hovedstyremedlem, sitter i en unik posisjon for å få løftet denne saken fram for styret. Hun vil imidlertid ikke kommentere sakens kjerne; om HEF i større grad bør konfrontere Islamsk råd.

- Det er ikke riktig av meg som generalsekretær å kommentere en sak som skal opp til styret før jeg har sett hvilket forslag som vil bli fremmet, sier hun.

- Uavhengig av HEFs eventuelle reaksjon, hva synes du om Islamsk råds håndtering i saken?

- Jeg synes det er uakseptabelt av dem å ikke ta klart og entydig avstand fra dødsstraff for homofili. Jeg synes også det er uakseptabelt at Islamsk råd, som representanter for trossamfunn i Norge, ikke er i stand til å ta avstand fra alle former for dødsstraff, sier generalsekretær Mile.

- Dialog er ingen aksept

Leder i STL og fagsjef i HEF, Bente Sandvig, synes man bør tenke seg nøye om før man bryter den etablerte dialogen mellom tros- og livssynssamfunnene.

- Dialog betyr på ingen måte noen aksept av det en selv oppfatter som uakseptabelt. Det er når dialogen brukes til å gripe fatt i og håndtere vanskelige saker, at den er viktig, skriver hun i en e-post til Fritanke.no.

Sandvig poengterer at alternativet til dialog fort blir subkulturer og ghettoer som føler seg marginalisert i det samfunnet de lever i.

- En marginalisert posisjon i landet en lever i, og med lojaliteten et annet sted, fremmer ikke akkurat integrering, understreker hun.

Sandvig legger til at dødsstraff i seg selv er avskyelig, og at dødsstraff for å praktisere sin homofile legning ikke kan forsvares etisk på noen måte.

Hun synes imidlertid Azmeh Rasmussens oppfatning av at uttalelsene fra Ali, Sultan og Kobilica dokumenterer at Islamsk råd er koblet til islamisme, er en i overkant drøy påstand.

- Det viktig ikke å gå i fellen med å utlegge hva en eller få personer sier, som mer representativt enn det er, skriver Sandvig.

Sara Azmeh Rasmussen kommenterer Sandvigs utsagn på Fritanke.no/debatt