Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
KrF-leder Dagfinn Høybråten vil ikke sitte å se på at "skolens kristne verdigrunnlag utvannes". Foto: KrF

KrF-leder Dagfinn Høybråten vil ikke sitte å se på at "skolens kristne verdigrunnlag utvannes". Foto: KrF

Kristne tar opp kampen mot Bostad-utvalget

#KrF og kristenfolket liker ikke det enstemmige forslaget fra Bostad-utvalget til nye formålsparagrafer for skole og barnehage. - Katta er ute av sekk...

Publisert:

Sist oppdatert: 15.06.2007 kl 14:43

KrF og kristenfolket liker ikke det enstemmige forslaget fra Bostad-utvalget til nye formålsparagrafer for skole og barnehage. - Katta er ute av sekken. SV vil kristenformålet til livs, sier Dagfinn Høybråten til Vårt Land.

Tekst: Even Gran
Publisert 15.6.2007

Da Bostad-utvaget presenterte sin enstemmige konklusjon for en uke siden, var de første reaksjonene fra KrF avventende.

- Utvalgets forslag er et skritt i riktig retning i forhold til forslaget i januar, og vi ser dette som et utgangspunkt for videre drøftinger, var KrFs første nestleder Dagrun Eriksens første reaksjon.

I en pressemelding som kom samme dag som forslaget ble offentlig, uttrykte hun tilfredshet ved at et samlet utvalg gikk imot "å fjerne de kristne verdiene helt".

Maner kristenfolket til kamp
Denne uka har imidlertid holdningen blitt en annen fra KrF-hold. På onsdag gikk KrF-leder Dagfinn Høybråten hardt ut mot forslaget fra Bostad-utvalget i Vårt Land. Han mener at utvalget har foreslått en "utvannet paragraf", og maner kristenfolket til kamp.

- Hvis Øystein Djupedal og Lena Jensen fra SV tror de kan få KrF med på å bli kvitt den kristne formålsparagrafen i skolen, så sier jeg: Glem det! slår KrF-lederen fast.

Høybråten varsler at KrF nå vil kjempe på vegne av "de veldig mange i dette landet" som ikke ønsker at den kristne verdiforankringen i skolen skal tones ned.

Han sier også at han ikke er så opptatt av "hva noen mennesker i et utvalg" har blitt enig om, og konstaterer at det er Stortinget som bestemmer dette. Videre argumenterer han med at det aldri vil bli noe "bredt forlik" om denne saken hvis ikke KrF er med på laget.

Han minner også om at det for få år siden var bred enighet på Stortinget om at det ikke var nødvendig å gjøre noe med formålsparagrafene. Bare SV var uenig.

- Den store forskjellen nå er at SV har kommet inn i regjering med sin agenda om å fjerne formålsparagrafen, sier han.

Høybråten tror ikke dette er noe Ap og Sp vil gå med på når de bare får tenkt seg om.

På spørsmål fra Vårt Land om hvilken formulering han kunne ha tenkt seg i en ny formålsparagraf, svarer han at han ikke vil låse seg opp i konkrete formuleringer.

- Men det er viktig at skolen knyttes spesifikt opp mot den kristne og humanistiske kulturarven, og at disse tradisjonene ikke bare må listes opp på lik linje med alle andre tradisjoner, poengterer Høybråten.

- Bostad-forslaget gjør barneoppdragelse umulig

Rektor Bjarne Kvam ved NLA Lærerhøgskolen bruker enda sterkere ord enn Høybråten. Til den kristne avisa Norge i dag sier han at Bostad-utvalgets forslag til formålsparagraf for skolen "gjør oppdragelse av barn umulig".

- Man kan ikke oppdra i ulike retninger. Det trengs et tydelig verdigrunnlag når man skal oppdra barn. Oppdragelsen av barn kan ikke skje på bakgrunn av pluralisme, sier han.

Daglig leder Bjørn Markussen i Kristent Pedagogisk Forum (KPF) og tidligere IKO-sjef Lars Inge Magerøy uttaler seg også til Norge i dag. De mener utvalgets forslag er blitt for utydelig.

- Vi mener at det er en bedre medisin å gjøre barna bevisste på hvilken tradisjon vi selv tilhører. Blir barna trygge på det, blir de også tryggere på sin identitet når de møter mennesker som har en annen tro eller livssyn, sier Markussen.

Magerøy er litt mer eksplisitt, og slår fast at hvis dette blir vedtatt, betyr det et tidsskille.

- For første gang vil vi ha en fullstendig sekularisert skole i Norge, konstaterer han.

- Dårlig kamuflert sosialisme

Også fra annet kristent hold har Bostad-utvalgets forslag blitt dømt nord og ned. I den kristne avisa Dagen uttrykker Signe Sandsmark fra NLM og generalsekretær i Indremisjonsforbundet Karl Johan Halleråker harme over at Bostad-utvalgets forslag ignorerer foreldreretten.

Halleråker er også forbauset over at utvalget kunne samle seg om noe som framstår som et "dårlig kamuflert utslag av sosialistisk ideologi".

Norge i dags redaktør Finn Jarle Sæle frykter at Bostad-utvalgets rapport er første skritt i retning av å "avskaffe kristendommen i Norge". Sæle angriper også SV for ikke å skjønne hva nasjonen faktisk har å takke kristendommen for.

- Hadde Norge hatt de andre religionene i 1000 år i stedet for kristendommen, hadde vi hatt like lite menneskerettigheter som flertallet av land der de andre religionene råder grunnen. Vi hadde hatt samme fattigdom som gjør at folk flykter fra sine egne land til Norge. Hvorfor kan ikke SV skjønne det? spør Sæle.

Han håper på å beholde formålsformuleringen om "kristen og moralsk oppseding"i skolen.

- Det er ihvertfall ikke representanter fra andre religioner som har bedt om at de kristne verdibestemmelsene skal tas ut. Det er en gammel sosialistisk agenda, slår Sæle fast.