Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk

– Det handler om menneskerettigheter og menneskeverd:

Krever asyl-engasjement fra Human-Etisk Forbund

Rogaland fylkeslag av HEF, med fylkesleder Sara Mauland i spissen, krever en human asylpolitikk og ønsker at Human-Etisk Forbund skal engasjere seg sterkere.

Publisert:

Sist oppdatert: 12.03.2012 kl 15:49

– Human-Etisk Forbund har som en stor livssynsorganisasjon en plikt til å engasjere seg i samfunnsdebatten. Deler av den norske asylpolitikken er umenneskelig, og her er det snakk om barn, sier Sara Mauland, leder for Rogaland fylkeslag av Human-Etisk Forbund (HEF).

Under helgas årsmøte i fylkeslaget ble det vedtatt uttalelser som krever en human asylpolitikk og opphold for papirløse asylsøkerfamilier med barn som har vært i landet i mer enn fem år. Fylkeslaget fordømmer også de forestående tvangsreturene av etiopiske asylsøkere, et vedtak som er i strid med FNs anbefalinger.

Uttalelsene har fylkesleder Sara Mauland sendt til alle fylkeslag av HEF med en oppfordring om å engasjere seg i asylpolitikken. Human-Etisk Forbund har tidligere sluttet seg til aksjonen ”Ingen mennesker er ulovlige” for papirløse flyktningers rettigheter, men Mauland etterlyser at forbundet følger opp denne forpliktelsen.

Hun mener det å bare skulle engasjere seg i spesifikt livssynsrelaterte saker – som statskirkeordningen, kristne formålsparagrafer og livssynsnøytrale seremonirom – er et for konservativt syn på forbundets mandat.

- Vi er uenige i den linjen. Vi bør ikke være redde for å ta standpunkt, men må kunne engasjere oss i saker som omhandler etikk og menneskerettigheter i samfunnsdebatten om aktuelle saker. Det handler om menneskerettigheter og menneskeverd, sier styrelederen.

Norge bryter barnekonvensjonen

– Vi ønsker at det gis generelt amnesti til alle asylsøkere med barn som har vært mer enn fem år i landet, og vi krever at tvangsretur av etiopiske asylsøkere stanses i lys av menneskerettssituasjonen i Etiopia. Vi krever en mer human og solidarisk asylpolitikk, skriver Mauland i en e-post som oppsummerer fylkeslagets utspill.

– I Rogaland og Stavangerområdet har vi mange barnefamilier, blant annet fra Etiopia, som står i fare for å bli tvangsreturnert, forklarer Mauland.

Det finnes rundt 400 papirløse barn i Norge, og mange av disse står i fare for å bli sendt ut av landet, til en høyst usikker framtid.

I uttalelsene fra Rogaland fylkeslag heter det:

”Innvandringsregulerende hensyn skal ikke veie tyngre enn hensynet til barnas beste, slik det er tilfelle i dag. Papirløse barn må sikres de rettigheter som Norge har forpliktet seg til gjennom sin tilslutning til FNs barnekonvensjon."

Uttalelse beskriver videre Etiopia som en menneskerettslig katastrofe:

”Norge har, som det eneste land i Europa, inngått en avtale om retur av asylsøkere med Etiopia. (…) Å tvangsreturnere medmennesker til Etiopia er stikk i strid med FNs klare anbefalinger. Landet har en antiterrorlov som stempler alle menneskerettighetsaktivister og politisk opposisjonelle som terrorister.”

Etterlyser menneskelige hensyn

– Regelverket åpner i dag for å gjøre unntak i saker der det foreligger ”sterke menneskelige hensyn”, men dette brukes ikke nok i dag, sier Mauland, og sier tvangsreturer til Etiopia vil bidra til å sette menneskeliv i fare.

Styrelederen oppfordrer ikke bare medlemmer og fylkeslag, men også Human-Etisk Forbunds hovedstyre om å ta opp asylpolitikken.

Amnesty er også svært kritisk til tvangsretur av asylsøkere til Etiopia, ifølge politisk rådgiver Beate Ekeløve-Slydal.

- Amnesty er på linje med FNs høykommissær for flyktninger som formaner til stor aktsomhet i forhold til hvem som eventuelt returneres med tvang til Etiopia. Vi vet at mennesker som er, eller har vært, medlemmer av legitime organisasjoner behandles som terrorister av det etiopiske regimet. Dette gjelder veldig mange av dem som nå er i Norge, og vi oppfordrer myndighetene til grundig å vurdere på nytt beskyttelsesbehovet til hver enkelt, uttalte rådgiveren til Aftenbladet i forbindelse med den norsk-etiopiske returavtalen.

Rune Berglund Steen, forfatter og kommunikasjonsansvarlig ved Antirasistisk Senter, publiserte fredag kronikken Jeg anklager i Morgenbladet. Her er Berglund Steen er sterkt kritisk overfor regjeringens asylpolitikk, og kronikken har fått stor oppmerksomhet på sosiale medier.

Dagsavisen har i i en serie artikler satt søkelyset på barn som har vokst opp i Norge og som regjeringen mener skal kastes ut av landet. I dag protesterer forfatter Ingvar Ambjørnsen mot det han kaller "et overgrep mot barn".

Uttalelse fra Human-Etisk Forbund Rogaland på årsmøte 10. mars:

1. La dem bli!

Verdier som demokrati, rettsikkerhet, solidaritet og ytringsfrihet står sterkt i vårt land. Vi har et stort fokus på menneskerettighetene både nasjonalt og internasjonalt. I rettstaten Norge har vi et sterkt vern gjennom lovgivning, og vi jobber internasjonalt for at andre land skal følge samme linje som oss.

I Norge i dag er det ca 400 såkalte papirløse barn. Dette er barn som i utgangspunktet har ovennevnte vern i lovverket og gjennom nedfelte menneskerettigheter. Allikevel ser det ikke ut til at dette håndheves, og mange av disse barna som er født og oppvokst i landet står i fare for å bli sendt ut av landet, til en høyst usikker fremtid.
For å sikre papirløse barn et vern verdig den norske rettsstaten, vil HEF Rogaland at regjeringen snarest mulig skal legge til rette for å tilby amnesti til alle papirløse asylsøkerfamilier med barn som har vært i landet i mer enn 5 år.

Innvandringsregulerende hensyn skal ikke veie tyngre enn hensynet til barnets beste, slik det er tilfelle i dag. Papirløse barn må sikres de rettigheter som Norge har forpliktet seg til å innfri gjennom sin tilslutning til FN sin barnekonvensjon.

2. Vi krever en human asylpolitikk!

Norge har, som det eneste land i Europa, inngått en avtale om retur av asylsøkere med Etiopia. Det kan bli en menneskerettslig katastrofe. Dette er mennesker som har oppholdt seg i Norge over flere år siden det ikke er ansett som trygt å returnere til Etiopia og de står i fare for å bli arrestert og forfulgt ved retur. Vi kan, i Nansens ånd, sørge for at de får nødvendige papirer, pass og personnummer.

Vi etterlyser en mer human asylpolitikk, basert på menneskeverd og solidaritet. Mina Adampour uttrykte det slik i Utrop 2. februar i år: ”Dersom våre ord skal gjenspeile de verdier vi holder høyt, våre demokratiske verdier som ble skapt under fredeligere vilkår enn mange andre steder i verden – da må vi også støtte dem som kjemper mot og lykkes med å flykte fra totalitære regimer.” Vi oppfordrer regjeringen på det sterkeste til å lytte!

Å tvangsreturnere medmennesker til Etiopia er stikk i strid med FNs klare anbefalinger. FN kritiserer regimet for grove brudd på barnekonvensjonen. Etiopia er et diktatur. Landet har en antiterrorlov som stempler alle menneskerettighetsaktivister og politisk opposisjonelle som terrorister. Etiopiere som er bosatt i andre land, blir sjekket på flyplasser i Etiopia der de har lister med navngitte personer. Vi vet at myndighetene har informanter i det etiopiske miljøet her i landet. Returavtalen som Norge har inngått med Etiopia er totalt uakseptabel og vil bidra til å sette menneskeliv i fare. Den rødgrønne regjeringa bør arkivere avtalen; deportasjonene må stoppes.

Regjeringa må lytte til FN, og til alle som nå ber om en mer human asylpolitikk!

Vær velkommen til å delta i debatt på Fritanke.no. Vi ønsker en saklig og begrunnet debatt. Skarp kritikk må gjerne fremmes, men vi forventer at debattanter overholder alminnelig folkeskikk og norsk lov. Kommentarer som bryter med dette, kan bli slettet uten varsel eller begrunnelse. Fri tanke forbeholder seg retten til å svarteliste brukere ved spamming, personangrep, usaklige kommentarer og lignende.

Vi forbeholder oss retten til å sitere kommentarer fra Fritanke.no i Fri tankes papirutgave.

blog comments powered by Disqus