Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Forfatter av boka Konspiranorge, John Færseth, føler seg utrettferdig behandlet av avisa Nationen. Nå melder han dem inn for PFU.
 Foto: Christian Johander

Forfatter av boka Konspiranorge, John Færseth, føler seg utrettferdig behandlet av avisa Nationen. Nå melder han dem inn for PFU. Foto: Christian Johander

Konspiranorge-forfatter klager Nationen inn til PFU

Forfatter John Færseth klager avisa Nationen inn for PFU etter at de beklaget å ha viderebragt beskyldninger fra Færseth – beskyldninger Færseth hevder å kunne dokumentere.

Publisert:

Sist oppdatert: 15.10.2014 kl 21:55

Det hele begynte da forfatter av boka Konspiranorge, John Færseth, ble oppringt av avisa Nationen for å kommentere innslag av konspirasjonsteorier blant folk som protesterer mot genmodifisert mat (GMO) generelt, og det multinasjonale bioteknologiselskapet Monsanto spesielt.

Artikkelen ble trykket i forbindelse med protestmarsjen March against Monsanto, som ble arrangert i hele verden, inkludert Oslo, den 24. mai.

Under overskriften «Strid om GMO-motstandernes legitimitet» er Færseths poeng at seriøs og begrunnet kritikk av GMO blir kuppet av konspirasjonsteoretikere.

– Linken mellom GMO-motstand, marsjen mot Monsanto og konspirasjonsteoretikere er sterk i Norge. De seinere årene har det utviklet seg en blomstrende konspirasjonskultur med elementer av vaksinemotstand, motstand mot «big pharma», nyåndelighet og ideer hentet fra høyreekstreme miljøer, sier han til Nationen den 24. mai.

Nationen intervjuer også Tore B. Krudtaa, redaktøren bak det GMO-kritiske nettstedet Monsanto.no. Han presenteres som en av de Færseth mener er useriøse.

– Problemet er ikke bare at nettstedet hans inneholder pseudovitenskap og konspirasjonsteorier, som at vaksiner fører til autisme hos barn, men at han har en tendens til å dele lenker og artikler fra svært grove konspirasjonsnettsteder – herunder et av Norges verste antisemittiske nettsteder. De mer seriøse GMO-motstanderne er nødt til å ta avstand fra slike nettsteder, sier Færseth til Nationen.

Krudtaa mener Færseth burde fokusere på saken snarere enn personene.

– Færseth bruker veldig mye krefter og retorikk på å sverte sine meningsmotstandere i stedet for å ta tak i argumentene. Jeg har gjentatte ganger bedt ham dokumentere påstandene sine om at vi sprer uriktig informasjon, uten at han har hatt noe å komme med, sier Krudtaa til Nationen.

Nationen beklager

Fire dager senere, den 28. mai, trykker Nationen en beklagelse, der de beklager å ha gitt inntrykk av at Tore B. Krudtaa og Monsanto.no deler lenker og artikler fra antisemittistiske nettsteder.

I en notis med overskriften «Nationen beklager» skriver avisa som følger:

«Nationen beklager at det i lørdagens reportasje om konspirasjonsteorier i GMO-debatten, ble viderebrakt et sitat som kan skape et inntrykk av at nettstedet Monsanto.no og Tore B. Krudtaa deler lenker og artikler fra antisemittistiske nettsteder.

Redaktøren i Monsanto.no, Tore B. Krudtaa sier han tar skarp avstand fra antisemittisme og at han aldri har lenket til eller delt artikler med antisemittisk innhold. Nationen beklager at inntrykket av slik praksis kan ha fått grobunn på bakgrunn av artikkelen. Red.»

– Jeg har dokumentasjon for påstandene

Det er denne beklagelsen John Færseth nå klager inn for Pressens faglige utvalg (PFU). Han mener å kunne dokumentere at Krudtaa og Monsanto.no faktisk har delt lenker og artikler fra antisemittiske nettsteder (se lenke nederst i denne artikkelen).

Færseth reagerer på at avisa i forkant av beklagelsen ikke tok kontakt med ham og spurte om dokumentasjon.

– Hadde jeg blitt kontaktet kunne jeg ha sendt dokumentasjon på at Monsanto.no både inneholder lenker til nettstedet Riksavisen, et sterkt antijødisk nettsted, og til det amerikanske nettstedet Natural News som ved minst en anledning har trukket i tvil den «offisielle versjonen» av Holocaust, skriver Færseth i PFU-klagen.

Han legger til at Krudtaa også har delt og anbefalt en artikkel fra Riksavisen i offentlige diskusjonstråder utenfor Monsanto.no, og at han også har vært aktiv i kommentarfeltene på det ytterliggående konspirasjonsnettstedet Nyhetsspeilet, som ofte gjengir de samme artiklene som Riksavisen.

Føler seg uthengt som upålitelig

Færseth mener at Nationens beklagelse må kunne tolkes som en indirekte kritikk mot ham for å ha kommet med feilaktige og krenkende påstander, til tross for at påstandene altså, ifølge Færseth, enkelt kan dokumenteres.

Han mener Nationen på grunn av dette har brutt to punkter i Vær Varsom-plakaten, pkt. 4.14. og pkt. 4.15.

  • «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger»
  • «De som er blitt utsatt for angrep skal snarest mulig få adgang til tilsvar, med mindre angrep og kritikk inngår som ledd i en løpende meningsutveksling. Ha som krav at tilsvaret er av rimelig omfang, holder seg til saken og har en anstendig form. Tilsvar kan nektes dersom den berørte part, uten saklig grunn, har avvist tilbud om samtidig imøtegåelse i samme spørsmål.»

Det at Nationen ikke kontaktet Færseth og ba ham dokumentere påstandene før de gikk ut og beklaget dem, mener Færseth er et brudd på Vær Varsom-plakatens pkt. 3.2:

  • «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte»

Ubehagelig

John Færseth sier til Fritanke.no at han synes hele saken er ubehagelig.

– Nationen sier jo her indirekte at jeg ikke snakker sant og at jeg ikke er etterrettelig. Dette kunne de løst enkelt ved å be meg dokumentere påstandene. Isteden beklager de å ha skapt inntrykk av noe som jeg faktisk kan dokumentere. Det kan jeg ikke akseptere, sier han.

Færseth påpeker også en uoverenstemmelse i beklagelsen. Han anklager utlukkende Krudtaa for å dele og anbefale artikler på antisemittiske nettsteder, mens Krudtaa i sin kommentar (i beklagelsens andre halvdel) benekter å ha lenket til eller delt artikler med antisemittisk innhold.

– Det er noe helt annet, og det har jeg ikke beskyldt ham for. Nationens beklagelse skaper dermed et feilaktig inntrykk av at jeg har beskyldt Krudtaa for ting jeg faktisk ikke har beskyldt ham for. Det rammer meg ytterligere, presiserer Færseth.

Nationen vil ikke tas til inntekt for noen

Sjefredaktør i Nationen, Mads Yngve Storvik, ønsker ikke å forhåndsprosedere en eventuell PFU-sak i Fritanke.no.

– Hvis Færseth ønsker å klage oss til PFU for dette, har han selvsagt full rett til det. Da skal vi svare skriftlig på innsigelsene hans. Ut over det ønsker jeg ikke å kommentere en eventuell PFU-sak, sier Storvik.

Han presiserer at beklagelsen avisa publiserte den 28. mai kun er en beklagelse av at Krudtaa ikke fikk imøtegå Færseths påstander om lenking til antisemittiske nettsteder.

– Det vi beklager, er at det på trykk ser ut som Krudtaa ikke får imøtegå påstanden direkte. Vi burde ha gått mer i dybden, og bedt om dokumentasjon når vi først lot såpass grove beskyldninger slippe gjennom. Derfor tok vi også inn et sitat fra Krudtaa i beklagelsen, der han sier at tar skarp avstand fra antisemittisme og at han aldri har lenket til eller delt artikler med antisemittisk innhold, sier Storvik.

– Men Færseth sier jo at han kan dokumentere?

– Striden handler ikke om det. Den handler om at vi slapp gjennom alvorlige påstander uten å be om dokumentasjon, og uten at den som ble beskyldt fikk samtidig tilsvar. Det er ikke Færseth som er krenket i saken, det er Krudtaa. Det er det vi prøver å rydde opp i gjennom denne beklagelsen.

Sjefredaktøren angrer på at påstanden om lenking til antisemittiske nettsteder fikk slippe gjennom i det hele tatt, om den nå er dokumentert eller ikke.

– Det var ikke relevant for artikkelen, og kunne med fordel ha vært droppet. Da hadde vi fått mer oppmerksomhet rundt hovedpoenget, nemlig legitimiteten til GMO-motstanderne, sier han.

Redaktøren understreker at Nationen ikke har tatt stilling til selve beskyldningene.

- Vår beklagelse handler bare om hvordan vi håndterte dette journalistisk. Hvorvidt beskyldningene stemmer, om Riksavisen virkelig er et antisemittisk nettsted, og hvorvidt Krudtaa virkelig har lenket ukritisk til dette nettstedet eller ikke, har vi ikke tatt stilling til. Vi prøver så godt vi kan å være objektive. Vi vil gjøre det journalistfaglig riktige i en betent sak med sterke følelser på begge sider. Vi vil ikke bli tatt til inntekt for noen av sidene, sier han.

– Det har vært rykter om at dere har trukket beklagelsen tilbake. Stemmer dette?

– Nei, den står fortsatt ved lag på de premissene jeg har skissert. I nettutgaven av saken har vi fjernet påstanden fra Færseth om lenking til antisemittiske nettsteder, slik at vi unngår denne problematikken.

– Kan du forstå at Færseth opplever det som krenkende at beklagelsen deres indirekte sier at han er en upålitelig person som kommer med alvorlige udokumenterte påstander om andre?

– Færseth er ikke en direkte part i vår beklagelse. Det er ikke han som er krenket av at vi viderebragte påstandene uten å etterspørre dokumentasjon, det er Krudtaa.

– Færseth bruker ufine metoder

Tore B. Krudtaa sier til Fritanke.no at det er dumt at John Færseth er så opptatt av å stemple sine meningsmotstandere med uttrykk som: manglende legitimitet, useriøse konspirasjonsteorier, høyreekstremisme og insinuasjoner om koplinger til antisemittisme.

– Retorikken fra Færseth er fullstendig useriøs. Hvorfor kan han ikke komme med eksempler på hva som er så ille med GMO-kritikken? Istedenfor å debattere velger han å sverte sine meningsmotstandere, sier han.

– Stemmer Færseths påstand om at du har lenket til Riksavisen?

– Ja, det har jeg gjort, men det er slett ikke den formuleringen Færseth benyttet. Det jeg reagerer på er at Færseth bruker stygg retorikk for å forsøke å koble meg til antisemittisme. Han insinuerer med sin påstand i Nationen at jeg har lenket til noe antisemittisk. Hadde Færseth skrevet hva jeg faktisk har lenket til, en artikkel som handler om en bokomtale av boken "Vaksinasjon - hva er sannheten om vaksiner", hadde alle som leste teksten forstått at det ikke har noe med antisemittisme å gjøre, sier Krudtaa.

– Kan du forstå at Færseth karakteriserer Riksavisen som et antisemittisk nettsted?

– Hvordan skal jeg kunne svare på det når jeg ikke vet hva Færseth begrunner den påstanden med. Hvis Færseth kan forklare hvorfor han mener Riksavisen er antisemittisk, blir det også mulig å svare på om jeg forstår om det er hold i påstanden til Færseth, eller om hans påstand igjen har sin opprinnelse i Færseth sin uvane med å tillegge sine meningsmotstandere ulike verbale sleivspark. Det er jo en kjent sak at eieren av nettstedet Riksavisen og Færseth ikke akkurat er meningsfeller. Med det som utgangspunkt og med min erfaring med Færseth sin retorikk, er det ikke umulig at Færseth av en eller annen årsak ønsker å sverte Riksavisen og han som er redaktør på det nettstedet, sier Krudtaa.

------------------------------

DOKUMENTASJON

Fritanke.no har spurt John Færseth gjøre som han lover, nemlig å dokumentere påstandene sine om at Krudtaa lenker til antisemittiske nettsteder.

Dette dokumentet inneholder det vi fikk som er relevant som dokumentasjon for Færseths beskyldinger.

OPPDATERT 30.9.14: Fritanke.no tar ikke stilling til om denne dokumentasjonen holder som bevis å at Krudtaa "lenker til antisemittiske nettsteder".

Vær velkommen til å delta i debatt på Fritanke.no. Vi ønsker en saklig og begrunnet debatt. Skarp kritikk må gjerne fremmes, men vi forventer at debattanter overholder alminnelig folkeskikk og norsk lov. Kommentarer som bryter med dette, kan bli slettet uten varsel eller begrunnelse. Fri tanke forbeholder seg retten til å svarteliste brukere ved spamming, personangrep, usaklige kommentarer og lignende.

Vi forbeholder oss retten til å sitere kommentarer fra Fritanke.no i Fri tankes papirutgave.

blog comments powered by Disqus