Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Michael ”Micke” Sundell er deltager i 2011-versjonen av TVNorges Jakten på den 6. sans. Han er kritisk til aksjonen Ingen liker å bli lurt, og vil ha svar.

Michael ”Micke” Sundell er deltager i 2011-versjonen av TVNorges Jakten på den 6. sans. Han er kritisk til aksjonen Ingen liker å bli lurt, og vil ha svar.

KOMMENTAR:

Nei, vi ønsker ikke å brenne de alternative på bål

HEF har fått mange e-poster fra alternativmiljøet i det siste. Her er et svar på en ganske typisk henvendelse.

Publisert:

Sist oppdatert: 05.05.2011 kl 10:54

Michael ”Micke” Sundell bor i Morgedal i Telemark. I disse dager er han deltager i TV Norges program Jakten på den 6. sans. Han driver også det alternative kurs- og rekreasjonssenteret Miruja.

Men Sundell er også opptatt av noe annet, nemlig Human-Etisk Forbunds aksjon Ingen liker å bli lurt. Den synes han ikke noe særlig om. Derfor har han skrevet et åpent brev til forbundet med en del spørsmål som han krever et formelt svar på.

Jeg har allerede svart Sundell på Ingen liker å bli lurts Facebook-gruppe, men han vil også ha et formelt svar. Det får han selvsagt også, i brevs form signert av generalsekretær Kristin Mile. Men ettersom han har sendt oss et åpent brev, har jeg også lyst til å gi ham et åpent svar i denne kommentaren.

Brevet fra Sundell er typisk for mange av de tilbakemeldingene Human-Etisk Forbund har fått på aksjonen Ingen liker å bli lurt. Svarene Sundell får her, er gjentatt og gjentatt på aksjonens Facebook-gruppe og e-postsvar vi har sendt ut, men det er det jo selvsagt ikke alle som har fått med seg.

Så for at flere skal få ta del i en del debatten, her kommer svaret til Michael ”Micke” Sundell.

(Sitatene og spørsmålene fra Sundell står i uthevet skrift. Leser du all den uthevede teksten i sammenheng, leser du samtidig Sundells åpne brev til forbundet)

-----
Sundell:
Åpent brev til Human-etisk forbund (HEF)
Morgedal 7/4 2011

Jeg sitter med vantro å ser på Deres hjemmesider og Facebook sider hvordan dere har startet en moderne «Heksejakt». Slik jeg (og sikkert mange med meg) har oppfattet Deres organisasjon tidligere, er som et alternativ til kirken når det gjelder konfirmasjon, dåp og bryllup. Jeg ser nå at organisasjonen er bakstreversk og åpenbart ønsker å skru tiden tilbake til den gang da uliktenkende mennesker med kunnskaper innen naturmedisin ble forfulgt og brendt på bål.

Svar:
Vi ønsker selvsagt ikke å brenne noen på bål. Poenget med Ingen liker å bli lurt er å understreke at vi mennesker, hvis vi skal tilegne oss ny kunnskap, er avhengig av et allment akseptert kvalitetsfilter som ulike påstander kan måles opp mot. De påstandene som består testen kan vi tro på. Det som ikke består testen, til tross for at påstandene er fullt ut testbare og falsifiserbare, må etterhvert havne i søppelbøtta.

Hvis en detektiv skal greie å oppklare et mysterium, må han være i stand til å forkaste de teoriene som ikke stemmer med virkeligheten, og beholde de som stemmer. Slik er det med vitenskapelig utforskning også.

Det er nettopp dette aksjonen Ingen liker å bli lurt handler om. Vi avviser ingen påstander om virkeligheten. Hvis healing virker, så er det fint. Hvis det er mulig å se inn i framtida, utmerket! Men ingen bør godta slike påstander uten troverdig dokumentasjon.

Sundell:
Jeg har alltid trodd at HEF er en organisasjon som på en måte er mot kirken, eller i det minste et slags alternativ til kirken. Men nå ser det altså ut som dere i uttalenden i presse og andre offentlige media ikke bare er med, men også ønsker tiden skrudd tilbake til de dager som kirken selv ønsker å glemme.

Svar:
Human-Etisk Forbund er et livssynsamfunn som står for et humanistisk livssyn. Dette er et livssyn som står på egne bein, og som ikke i utgangspunktet er ”mot” noen. Vi er først og fremst for humanismen. Punktum.

Humanisme er et demokratisk, ikke-teistisk og etisk livssyn som fremholder menneskets rett til og ansvar for å forme og gi mening til sitt eget liv. Humanismens virkelighetsforståelse, etikk og menneskesyn er basert på fornuft og erfaring, rasjonell og kritisk tenkning, empati og medmenneskelighet. Sentralt i humanismen er at mennesker alltid skal behandles som mål i seg selv.

Likestilling mellom livssyn er også sentralt for oss. Vi ønsker en sekulær stat. Derfor kjemper vi imot den norske statskirkeordningen og den norske tradisjonen med kristen dominans i det offentlige skoleverket. Men vi gjør ikke dette fordi vi er ”mot kristendommen”. Kampen mot statskirkeordningen er like mye en kamp for Den norske kirkes livssynsfrihet – for at de skal kunne utøve sin tro fritt, uten statlig innblanding.

Sundell:
Jeg leser om «Livssyn» på hjemmesiden til HEF at dere «understreker verdien av respekt for andre menneskers livssynsvalg og toleranse for innholdet i deres livssyn. Humanister kjemper for livssynsfrihet» Hvordan kan dere da henge ut enkeltpersoner og deres livssyn, peke finger, latterliggjøre, rett og slett mobbe andre menneskers valg og samtidlig kalle dere for en humanistisk organisasjon? Ikke bare humanistisk, men med ordet etisk på slutten? Hvor ligger etikken i å regelrett mobbe, ikke bare aktører innen det alternative miljøet, men også de mennesker som oppsøker disse aktørene. Jeg tar meg friheten å påstå at Kristian Horn hadde vridd seg i graven om han vist hvordan hans organisasjon utviklet seg.

Svar:
Din beskrivelse av hva vi driver med er høyst urimelig. Vi kritiserer folk som påstår ting de ikke har dekning for å påstå, og som til dels er tilbakevist ved hjelp av vitenskapelig forskning. En skjerpende omstendighet er hvis man tjener penger på det.

Det er ikke tilfeldig hvordan ordene respekt og toleranse er plassert i humanistmanifestet. Respekt innebærer en respekt for menneskers rett til å ha og dyrke det livssynet de ønsker. Toleranse for innholdet i livssynet betyr at innholdet i livssynet skal tolereres, eller tåles. Dette kan sammenlignes med at ulike politiske partier tåler/tolererer meningene til de andre partiene, uten å gjøre noen forsøk på å forby dem. Her ligger det naturligvis ingen immunisering mot kritikk.

Ordet ”etisk” i navnet på forbundet vårt betyr på ingen måte at man ikke skal kunne kritisere. Tvert imot er det vår etiske plikt å kritisere når man får en utvikling der triks og bedrag fremmes som om det var sant. Det er en plikt som følger av vårt etiske ansvar til å søke sannheten.

Sundell:
Det som fremstår som nermest komisk oppi det hele, er å prøve å forstå hensikten i denne kampanjen. Det kan da umulig være slik at ledelsen for HEF har vedtatt denne «Ingen liker å bli lurt» kampanjen med hensikt å legge ned HEF som organisasjon? Det ser ut til å være facit etter flere avmeldinger i kjølvannet av disse påhoppene og trakkaseringene til andre menneskers livssyn.

Svar:
Denne aksjonen er ikke kontroversiell i Human-Etisk Forbund. Tvert imot er det en samlet organisasjon som står bak aksjonen, kanskje fordi tankegangen er så tett knyttet til det humanistiske livssynet. For folk med minimal kjennskap til hva Human-Etisk Forbund har stått for i lang tid, er det ikke spesielt overraskende av forbundet velger å markere seg på denne måten.

Det har ikke vært noe utmeldingsras siden aksjonen ble lansert. Mer om dette lenger nede.

Sundell:
Et spørsmål som må komme frem er: Er det HEF og kun HEF som har retten til et livssyn som er alternativt til kirken?

Svar:
Human-Etisk Forbund har aldri påstått at vi har noen enerett på å være ”alternativ til kirken”. Dette er en misforståelse.

Sundell:
Er det HEF som skal velge for folk hva og hvordan de skal tenke og tro på? Dette er skremmende propaganda. Noe jeg ikke trodde eksisterte i det moderne Norge.

Svar:
Nei, det er ikke Human-Etisk Forbund som bestemmer hva folk skal tenke og tro på. Heldigvis. Men vi må jo også, som alle andre, få lov til å fortelle omverdenen hva vi selv mener.

Sundell:
De folk som dere henger ut, har ikke det samme behovet som HEF å se ned på andre, dømme andre, eller prøve å fortelle andre hva som er rett og galt. De personer som blir hengt ut er fritenkende individer som ønsker at andre mennesker selv skal tenke fritt og ta sine egne valg.

Svar:
Dette er ikke en aksjon som angriper individets rett til å tenke fritt. Den frie tanken trives bedre jo mer informasjon og kunnskap den får. Det er urimelig å anse det som et ”angrep på den frie tanke” dersom noen påpeker en feil i det du sier. For å ta et banalt eksempel: Hvis du i alle år har trodd at hovedstaden i Spania heter Lisboa, så er det ikke et angrep på din frie tanke hvis noen påpeker for deg at det riktige svaret er Madrid. Feilkorrigeringer er noe ethvert fritt tenkende individ bør sette pris på. Det er bare er når vi er åpne for at vi selv kan ta feil, at vi kan lære noe nytt og bli bedre i stand til å tenke fritt. Det er først når noen slår på lyset i et mørkt rom at vi kan finne ut om vi vil bli der, eller gå ut. Kunnskap og innsikt er et slikt lys. Det setter oss bedre i stand til å være frie mennesker.

Vi mennesker er feilbarlige, og det er ingen skam å ta feil. Men det er svært problematisk å tviholde på en misforståelse eller en tankefeil, og lukke hodet for motargumenter og korrigeringer. Det er denne tankegangen Ingen liker å bli lurt er en protest mot. Tommelfingerregelen for om du og dine overbevisninger befinner seg på rett side av dette skillet, er å spørre seg selv på ærlig vis om det er mulig å tenke seg noen argumenter eller opplysninger som vil få deg til å skifte mening. Er svaret nei, har du et problem.

Med frihet følger også ansvar – blant annet ansvaret til å basere sine meninger og ytringer på et så solid kunnskapsmessig grunnlag som mulig. Har du for dårlig kunnskap, risikerer du å handle feil. Det kan få katastrofale følger for deg og de rundt deg, noe historien er full av eksempler på. Dette prinsippet finner vi igjen i rettssystemet. Det holder ikke at tiltalte hevder at han/hun ikke visste eller forstod konsekvensene av det som ble gjort. Hvis retten kommer til at du burde ha visst, blir du dømt likevel. Vi har altså alle et etisk ansvar for å holde oss informert.

Dette nødvendige kunnskapsgrunnlaget kan man bare skaffe seg gjennom systematisk kritisk tenkning. I dagliglivet oppfattes "kritikk" som noe negativt. Men det er ikke slik vi tenker. Kritisk tenkning betyr bare å undersøke ulike saksforhold på en selvstendig og systematisk måte. Det handler om å stille spørsmål som: Forholder det seg virkelig slik vi tror det gjør? Må vi justere våre oppfatninger på dette punktet?

Dette er også grunnholdningen i vitenskapen. Her etterprøver man eksisterende oppfatninger om verdens beskaffenhet på et systematisk, rasjonelt vis. Vitenskapen bygger stein på stein i et gjensidig kritisk fellesskap der undringen og nysgjerrigheten ligger i bunnen, og der enhver påstand må forvente å bli kritisert og konfrontert med logikk og ting vi allerede har kunnskap om. Uten en slik etterprøving kommer tenkningen og vitenskapen ikke videre, men stagnerer og henfaller til dogmatisme.

Sagt på en annen måte: Man bør forholde seg til det ukjente som Hercule Poirot. Være åpen og undrende, lete etter ledetråder og møysommelig sette puslespillet sammen. En person som, uten å ha sjekket først, stormer inn og roper: "Det var butleren som gjorde det! Jeg vet det! Det er alltid butleren!" kan i beste fall ha flaks. Men på lang sikt er det Hercule som kommer til å løse flest mysterier.

Vi vil videre protestere på din påstand om at alternativbransjen ”ikke har det samme behovet som HEF å se ned på andre, dømme andre, eller prøve å fortelle andre hva som er rett og galt.”

Siden vi satte i gang med denne aksjonen, har vi mottatt en rekke misforståtte, sjikanøse, urimelige og grovt nedsettende karakteristikker, både pr. epost og på Facebook, fra ulike deler av alternativbevegelsen. Vi ville aldri ha akseptert en tilsvarende ordbruk fra våre egne. I tillegg opplever vi hele tiden at alternativbevegelsen med overlegg lukker øynene for bunnsolid vitenskapelig forskning til fordel for sine egne dogmatiske og urokkelige standpunkter. Det er ikke urimelig å se dette som et forsøk på ”å dømme andre og fortelle andre hva som er rett og galt”. Vi tåler selvsagt dette godt, men det viser at du skjønnmaler framferden til dine allierte litt mer enn det er grunnlag for.

Sundell:
Stikk motsatt til HEF som tilsynelatende ønsker å tvangsinføre sitt livssyn på andre individer, hvis ikke folk tenker likt som HEF så blir de hengt ut som sjarlataner og bespyttes på internett.

Svar:
Igjen må jeg protestere på virkelighetsbeskrivelsen din. Vi har ikke hengt ut eller bespyttet noen. Men vi har kritisert ulike alternative retninger på saklig grunnlag, noe vi mener det er god grunn til. Human-Etisk Forbund har ellers verken mulighet (heldigvis) eller ønske om å tvangsinnføre vårt livssyn på noen som helst måte. Vi har livssynsfrihet i Norge, noe HEF selvsagt vil fortsette å kjempe for.

Sundell:
Spørsmål:

  • Hva er hensikten til HEF sin pågående kampanje «Ingen liker å bli lurt» der enkeltindivider blir hengt ut i full offentlighet med link til hjemmesider og avisartikler, bespyttet og latterliggjort?

Svar:
Jeg viser til svaret over.

Sundell:
* Ser HEF fremdeles på seg selv som en humanistisk og etisk organisasjon som ivaretar individets rett til et livssyn?

Svar:
Ja.

Sundell:
*Ønsker HEF fremdeles en helhetlig livssynspolitikk som sier noe om hvordan staten skal forholde seg til mangfoldet i Norge. Eller er det noe dere nå skal jobbe videre å komme vekk fra?

Svar:
Ja på det første. Nei på det andre.

Sundell:
* Skal Hef etter den pågående kampanjen finne andre livssyn å angripe?

Svar:
Human-Etisk Forbund står i en tradisjon der kritikk blir sett på som noe positivt, som forklart over. Vi vil derfor fortsette å kritisere ting vi mener er kritikkverdig ut fra verdiene i vårt livssyn. Men vi kommer også, med ubegrenset styrke, til å forsvare enkeltindividets rett til å ha og dyrke sitt livssyn som man selv ønsker.

Sundell:
* Er kampanjen «Ingen liker å bli lurt» et feiltrinn fra HEF sin side, som nå har kommet ut av kontroll?

Svar:
På ingen måte. Aksjonen har bred oppslutning i organisasjonen.

Sundell:
Avsluttningsvis sier min «6. sans» at dere får svært mange utmeldinger fra Deres organisasjon fremover og avbookinger av planlagte konfirmasjoner denne våren.

Michael «Micke» Sundell, Daglig leder Miruja AS

Svar:
Det er ingenting som tyder på det så langt. Vi regnet med at noen kom til å melde seg ut av forbundet i protest mot denne aksjonen, men utmeldingstallet er pr. i dag langt lavere enn vi hadde sett for oss. Med rundt 78.000 medlemmer, er det alltid noen som melder seg ut i protest nesten uansett hva vi gjør.

Så langt ser tallene slik ut: Totalt har ca. 1100 meldt seg ut av Human-Etisk Forbund siden nyttår. De fleste har gjort det på grunn av det årlige kontingentkravet som går ut i mars, men folk oppgir også en mengde andre grunner. Under 50 har oppgitt at årsaken er protest mot denne aksjonen.

Siden nyttår har også ca. 1000 meldt seg inn i forbundet. Det vil si at Human-Etisk Forbund har en nedgang på ca. 100 medlemmer siden nyttår. Det er normalt på denne tiden av året. Det er på høsten forbundet bruker å vokse. Siden 2005 har medlemstallet i Human-Etisk Forbund økt med rundt 10.000. Vi får se om vi får samme stigning til høsten. Vi håper selvsagt det.

Vi har ennå ikke fått melding om noen begrunnede avbookinger til konfirmasjon på grunn av denne aksjonen. Det eneste vi har fått høre er ett par som har avlyst Humanistisk vigsel i protest mot aksjonen. Ikke noe mer. Humanistisk konfirmasjon arrangeres forresten i disse dager, med flere konfirmanter enn på mange år.

Vær velkommen til å delta i debatt på Fritanke.no. Vi ønsker en saklig og begrunnet debatt. Skarp kritikk må gjerne fremmes, men vi forventer at debattanter overholder alminnelig folkeskikk og norsk lov. Kommentarer som bryter med dette, kan bli slettet uten varsel eller begrunnelse. Fri tanke forbeholder seg retten til å svarteliste brukere ved spamming, personangrep, usaklige kommentarer og lignende.

Vi forbeholder oss retten til å sitere kommentarer fra Fritanke.no i Fri tankes papirutgave.

blog comments powered by Disqus