Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
På Stortinget t-banestasjon i Oslo, nær hjertet av det norske demokratiet, henger det nå en reklame for NTNU med slagordet «Challenge democracy».
 Foto: Tord Dale

På Stortinget t-banestasjon i Oslo, nær hjertet av det norske demokratiet, henger det nå en reklame for NTNU med slagordet «Challenge democracy». Foto: Tord Dale

– Klønete og umusikalsk av NTNU

NTNU vil at vi skal «utfordre demokratiet» og «utfordre sannheten», i en tid hvor nettopp demokrati og sannhet er under sterkt press.

Publisert:

Sist oppdatert: 11.09.2018 kl 12:50

– Dette er klønete utført og et uheldig signal å sende av et norsk universitet i en tid der demokratiet trues av autoritære og populistiske krefter, sier Asbjørn Dyrendal, professor i religionsvitenskap ved NTNU.

Han viser til en nylig lansert reklamekampanje for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, i Trondheim der de, på engelsk, oppfordrer folk til å utfordre en rekke ting, inkludert «Challenge democracy» og «Challenge truth».

Reklameplakatene ble nylig hengt opp i stort format langs t-banelinjer og stoppesteder i Oslo.

Himler med øynene

Dyrendal skjønner at dette handler om å bygge merkevare for NTNU, og tror ikke at ledelsen ved universitetet egentlig ønsker å erstatte demokrati med diktatur, eller bytte ut sannhet med løgn.

– Det gjør dette til mer av et klossete og umusikalsk bidrag i lys av hva som skjer rundt om i verden for tiden, sier han.

Dyrendal understreker at autoritære ledere som Donald Trump og statsledere i for eksempel Tyrkia, Ungarn og Polen gjør nettopp det NTNU nå oppfordrer til.

– De «utfordrer demokratiet». Hele verden snakker om hvordan demokratiske institusjoner undergraves i disse landene. Og så slenger NTNU seg på og vil liksom «utfordre» litt de også. Det virker ikke spesielt gjennomtenkt, sier han.

Det samme gjelder slagordet «Challenge truth».

– Donald Trumps advokat Rudy Giuliani sa nettopp at «truth isn’t truth». Det som er sant ser ut til å være det du kan komme unna med. Tvilsomme ledere slenger rundt seg med «alternative fakta» og systematiske løgner for å tjene sin personlige agenda. Falske nyheter, irrasjonalitet og pseudovitenskap er et kjempeproblem. Og så slenger NTNU seg på og vil «utfordre sannheten» de også. For et universitet som har som en av sine viktigste oppgaver å forsvare nettopp vitenskapelige innsikter, er dette spesielt pinlig, sier han.

Dyrendal forstår intensjonen, men synes universitetet gir et uheldig signal.

– Selvsagt skal sannheter utfordres vitenskapelig. Det er vel dette grunnleggende og ganske banale poenget de sikter til, regner jeg med. Men med denne typen slagordpregede lettvintheter tar de altfor lett på oppdraget. De spiller plutselig på en bane der etablert kunnskap trues av løgnfabrikker og autoritære lederes «alternative fakta», sier han.

Dyrendal antar NTNU ønsker å bygge merkevare og «å skape debatt». Men der bommer de, mener han.

– Kampanjen blir mest visuell støy som får en til å himle med øynene. Slik irritasjon er ikke konstruktiv. Den er snarere destruktiv og får ingen til å «tenke nye tanker», som jeg antar er intensjonen. De som står bak dette tror kanskje irritasjonen de utløser viser at de har dratt i gang «en spennende debatt». Det er i så fall bare enda tristere, sier han.

Bør beklage tabben

Førsteamanuensis i historie ved NTNU, Thomas Brandt, reagerer også på NTNUs slagord om å utfordre demokratiet og sannheten.

– Jeg blir overrasket og skuffet over dette. Den mest rimelige tolkningen, selv om jeg ikke tror de egentlig mener det slik, er at NTNU mener demokratiet bør utfordres og erstattes av noe annet. Hva da, i så fall? Det er virkelig ikke et signal vi trenger i en tid der demokratiet og sannheten trues fra mange kanter, og spesielt ikke fra et universitet, sier han.

Brandt mener den overordnede «challenge everything»-retorikken NTNU har tatt i bruk minner om substansløst reklamespråk og overfladisk innovasjonsretorikk, der credoet er at alt skal «utfordres og brytes ned» hele tiden.

I tillegg bidrar det til å fyre opp under konspirasjonsteoretikere som er avhengig av nettopp en «challenge everything»-holdning i samfunnet for å vinne oppslutning rundt sine samfunnsnedbrytende ideer.

– Kort sagt, det er en tabbe av et universitet å fyre opp under antidemokratiske krefter, pseudovitenskap og konspirasjonsteorier, som de i praksis nå gjør. Dette er ikke en «spennende debatt». De burde innrømme feilen og beklage, sier han.

Vil stimulere til økt bevissthet

Prorektor ved NTNU, og talsperson for kampanjen, Bjarne Foss, sier til Fri tanke at hensikten med kampanjen er å sette i gang diskusjoner om nettopp demokrati og sannhet.

– Vi ønsker å stimulere folk til å tenke over begreper som er så selvsagte for oss at vi kanskje glemmer å tenke over dem. Når det gjelder demokrati er dette et begrep som ofte misbrukes, for eksempel av land som ikke er særlig demokratiske. Samtidig er mange unge ikke bevisste nok på betydningen av å bo i et demokrati. Det er blant annet denne manglende bevisstheten rundt begrepet vi ønsker å utfordre, sier han.

Samme tankegang ligger bak slagordet «challenge truth».

– Sannheten trues i dag av alternative sannheter, pseudovitenskap og røvertidsskrifter. Hensikten vår er å få flere til å tenke over hva et kunnskapsbasert faktum er, og hva sannhet er, sier Foss.

– Når dere sier i klartekst at demokratiet og sannheten skal «utfordres», kan man få inntrykk av at NTNU oppfordrer til nettopp det motsatte av å forsvare disse verdiene. Har du forståelse for den tolkningen?

– Ja, jeg forstår at det kan oppfattes slik. Samtidig er det veldig begrenset hvor mange ord man kan bruke i en kampanje for å skape den refleksjonen vi ønsker. Derfor stiller vi selvsagt opp og forklarer i etterkant, slik jeg gjør nå, sier han.

Foss viser også til en video som ble publisert på Facebook av NTNUs rektor Gunnar Bovim i dag, der Foss forklarer tankegangen bak kampanjen.

– Når du hører hvordan dette tolkes, blir du usikker på om dette var lurt?

– Nei, jeg blir ikke det fordi jeg er uenig i den tolkningen. Når man har så kortfattede meldinger, vil det kunne tolkes på noen ulike måter. Da er det viktig at vi kommer inn i etterkant og forklarer, for eksempel i sosiale medier. Da får vi i gang en debatt som forhåpentligvis fører til at alle blir litt klokere etterpå, sier prorektor ved NTNU, Bjarne Foss.

Kampanjen fikk også oppmerksomhet på Twitter i går:

Journalist Even Gran jobbet ved NTNUs kommunikasjonsavdeling i perioden 1998 - 2005.